Akademiuddannelsen i miljøteknologi
Kursus

Kemikalielovgivning og -styring (akademiuddannelsen i miljøteknologi)

Du får redskaber til at kortlægge og styre virksomhedens brug af kemikalier, så den overholder krav til sikkerhed mv.

Fakta

Navn:
Kemikalielovgivning og -styring
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse med specifikke fagkrav + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Fx kan du vurdere, om underleverandører efterlever krav til kemiske stoffer.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver viden om, hvordan virksomhedens brug og opbevaring af kemisk stoffer reguleres gennem lovgivning.

Desuden lærer du om en række kemiske stoffer, der er forbundet med fare for miljø og sundhed.

Endelig får du forudsætninger for at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger og for at være med, når virksomheden vurderer, om kemiske stoffer i produktionen kan erstattes af andre stoffer.

Modulet indeholder emnerne:

  • Kemikalielovgivning
  • Klassificering og mærkning
  • Opbevaring
  • Sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger
  • Kemikaliestyring

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i miljøteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse med matematik, biologi og kemi på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.