Akademiuddannelsen i miljøteknologi
Kursus

Miljøplanlægning og miljøinnovation (akademiuddannelsen i miljøteknologi)

Du får viden om innovationsprocesser, virksomheden kan bringe i spil til at udvikle miljøvenlige metoder, udstyr og produkter.

Fakta

Navn:
Miljøplanlægning og miljøinnovation
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse med specifikke fagkrav + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Bl.a. får du indblik i, hvordan miljøbelastninger kan forebygges gennem produktionsplanlægning.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig redskaber til at analysere miljøproblemers årsager, virkninger og konsekvenser for miljøet. Fx får du viden om samspillet mellem forskellige aktører inden for miljøplanlægning.

Det indeholder emnerne:

  • Miljøplanlægning
  • Innovation og miljøinnovation
  • Effektvurdering af miljøbelastninger og forebyggende foranstaltninger
  • Måleprogrammer/overvågningsprogrammer

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i miljøteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse med matematik, biologi og kemi på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.