Foto af klasse
Artikel

Om akademiuddannelser

Akademiuddannelser er videregående uddannelser, man kan tage på deltid.

Uddannelserne henvender sig til voksne med erhvervserfaring. Man skal desuden have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse for at blive optaget.

Er du faglært, kan du altså videreuddanne dig til akademiniveau. Har du allerede en erhvervsakademiuddannelse, kan du specialisere eller ajourføre dig fagligt med enkelte moduler.

Fold alle afsnit ud

Erhvervsrettede og videregående uddannelser

Akademiuddannelser er erhvervsrettede uddannelser. De kombinerer teori med praksis og tager udgangspunkt i den arbejdserfaring, du kommer til studiet med.

Desuden er de tilrettelagt, så du kan beholde dit job, mens du videreuddanner dig.

Uddannelserne hører til det, man kalder ”videreuddannelsessystemet for voksne” og svarer i niveau til erhvervsakademiuddannelserne, der er fuldtidsuddannelser.

Videre med en akademiuddannelse

Vil du læse videre, kan en akademiuddannelse – sammen med din erhvervserfaring – give adgang til at søge ind på relevante diplomuddannelser.

Struktur og varighed

Uddannelserne består af moduler, som man kan tage enkeltvis eller stykke sammen til en fuld akademiuddannelse. Hvert enkelt modul kan have et omfang af 2½ ,5, 10, 15 eller 20 ECTS.

Et modul varer typisk et semester på deltid, men kan også tilrettelægges som et mere koncentreret forløb over få uger.

En hel akademiuddannelse har et omfang af 60 ECTS svarende til et års studium på fuld tid. På deltid varer uddannelsen typisk tre år. Uddannelsen skal være afsluttet efter senest seks år.

Mange akademiuddannelser giver mulighed for, at man toner sin uddannelse i en bestemt retning, der matcher erhverv og jobfunktion. Det er dog ikke et krav. Man kan afslutte sin akademiuddannelse uden retning.

Akademiuddannelsernes opbygning
Uden retningMed retning

Obligatoriske fag

Mindst 20 ECTS

Obligatoriske fag

Mindst 20 ECTS

Valgfag

Mindst 5 og maksimum 30 ECTS

Retningsspecifikke fag + valgfag

Mindst 15 og maksimum 30 ECTS

Afgangsprojekt

10 ECTS

Afgangsprojekt

10 ECTS

Samlet 60 ECTSSamlet 60 ECTS

Fleksibel opbygning

Akademiuddannelserne har en fælles bekendtgørelse, som giver fleksible rammer for at sammensætte den uddannelse, der passer bedst til dit formål.

I et vist omfang er det muligt at tage valgfag fra andre akademiuddannelser og oven i købet kombinere fag fra forskellige fagområder. Studerende i tværgående jobfunktioner kan på den måde sammensætte en uddannelse, der matcher deres jobprofil.

Ønsker du et helt individuelt forløb, kan en akademiuddannelse tilrettelægges som et fleksibelt forløb. Kontakt uddannelsesstedet, og hør om mulighederne for at sammensætte fag og evt. tilrettelægge dit eget forløb.

Uddannelser, retninger og moduler

Se en oversigt over alle akademiuddannelser og retninger

Få overblik over alle fagmoduler på akademiuddannelserne

Titel

En fuld akademiuddannelse på 60 ECTS giver titlen AU.

På engelsk er titlen Academy Profession (AP) Degree.

Med fagmoduler inden for det merkantile område svarende til 40 ECTS, kan du kalde dig Merkonom.

Uddannelsessteder

Akademiuddannelserne udbydes af erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter, der tilbyder fuldtidsuddannelser inden for tilsvarende fagområder.

Uddannelserne inden for de merkantile, tekniske, sundhedsfaglige og ledelsesfaglige områder udbydes fortrinsvis af erhvervsakademier og af nogle professionshøjskoler, mens uddannelser inden for de administrative, pædagogiske og sociale områder fortrinsvis udbydes af professionshøjskoler og af få erhvervsakademier.

Akademiuddannelsen i odontologisk praksis udbydes alene af universiteterne i København og Århus.

Få flere oplysninger om mulige uddannelsessteder i artiklerne om hver enkelt akademiuddannelse, og se det aktuelle udbud på Voksenuddannelse.dk.

Få mere at vide

Danske Erhvervsakademier er de danske erhvervsakademiers fælles hjemmeside. Siden giver bl.a. overblik over, hvilke fuldtids- og deltidsuddannelser erhvervsakademierne udbyder.

Gå til Danske Erhvervsakademier.

SmartLearning er erhvervsakademiernes fælles indgang til online udbud af akademiuddannelser og diplomuddannelser.

Gå til SmartLearning.

Bygovenpaa er et kampagnesite for de tekniske, produktionsrettede og merkantile akademiuddannelser. Siden er udviklet i et samarbejde mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet, uddannelsesstederne og en række organisationer. Den driftes i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner.

Gå til Bygovenpaa.

Relaterede artikler

Inspiration

hvad er voksenuddannelse?
hvad er voksenuddannelse?

Læs mere om, hvad voksenuddannelser er, og hvad de kan bruges til.

erhvervsakademiuddannelser
erhvervsakademiuddannelser

Erhvervsakademierne kan udbyde enkeltfag fra deres fuldtidsuddannelser.

IKV til AU og diplom
IKV til AU og diplom

Vurdering af kompetencer til akademi- og diplomuddannelser.