Foto af klasse
Artikel

Fag på akademiuddannelserne

Med fag fra akademiuddannelserne kan du dygtiggøre dig til dit job, eller du kan få kompetencer inden for et nyt fagområde.

Du finder akademifag inden for områder som økonomi, administration, kommunikation, ledelse, produktion, it, gastronomi, hygiejne, sundhed og pædagogik m.fl.

Fagene henvender sig til dig, der har et par års erhvervserfaring oven i en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelserne

Du kan følge et enkelt modul over et semester for at dygtiggøre dig inden for et fagligt område. Eller du kan sammensætte flere fag til en fuld uddannelse. En hel akademiuddannelse tager typisk tre år.

Der findes mere end 30 forskellige akademiuddannelser fordelt på seks fagområder.

Vil du have en hel akademiuddannelse med profil, er det ikke ligegyldigt, hvilke fag du vælger. En akademiuddannelse er sammensat af 2-4 obligatoriske moduler og 1-3 valgfrie moduler. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt.

Merkantil

På fagområdet merkantil findes der fag inden for otte uddannelsesprofiler:

Finansiel rådgivning

International transport og logistik

Kommunikation og formidling

Oplevelsesøkonomi

Retail

Salg og markedsføring

Skatter og afgifter

Økonomi og ressourcestyring

Teknik, produktion, service mv.

På fagområdet Teknik, produktion, service mv. findes der fag inden for 14 uddannelsesprofiler:

Automation og drift

Byggekoordination

Byggeteknologi

El-installation

Energiteknologi

Ernæring

Gastronomi

Hygiejne og rengøringsteknik

Informationsteknologi

Innovation, produkt og produktion

Kvalitet og måleteknologi

Miljøteknologi

Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi

VVS-installation

Velfærd, undervisning og sundhed

På fagområdet velfærd, undervisning og sundhed findes der fag inden for otte uddannelsesprofiler:

Odontologisk praksis

Socialpædagogik

Socialt arbejde

Sundhedspraksis

Ungdoms- og voksenundervisning

Ungdomspædagogik

Velfærdsteknologi i praksis

Friluftsvejleder

Varighed

Et modul på en akademiuddannelse varer typisk et halvt år og vægter 5 eller 10 ECTS-point. Undervisningen tilrettelægges på deltid og foregår som regel uden for normal arbejdstid.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på et akademifag, skal du som hovedregel have:

  • En relevant erhvervsuddannelse eller grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Nogle moduler kan kræve særlige forudsætninger. Fx kan det anbefales at følge fagene i en bestemt rækkefølge. Det fremgår af de enkelte modulbeskrivelser, om der fagligt anbefales særlige forudsætninger. Kontakt eventuelt erhvervsakademiet.

Erhvervsakademierne kan tilbyde studieforberedende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre akademifagene.

Merit

Har du fagmoduler fra tidligere ordninger, kan du evt. få merit.

Det er det enkelte uddannelsessted, der giver merit, så henvend dig til den skole, du vil søge optagelse på, og få flere oplysninger om dine muligheder.

Realkompetence

Alle kan søge om at få vurderet sine realkompetencer i forhold til en akademiuddannelse eller til enkelte akademifag.

Resultatet af en vurdering af dine realkompetencer kan være:

  • Adgang til den uddannelse, du gerne vil optages på
  • Kompetencebevis/uddannelsesbevis for dele af en uddannelse
  • Uddannelsesbevis for en hel uddannelse

Økonomi

Fagene på akademiuddannelserne udbydes under åben uddannelse, og der er deltagerbetaling for undervisningen. Hertil kommer udgifter til bøger og andre materialer.

Under visse betingelser kan du søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), hvis du studerer på fuld tid.

Fremtidsmuligheder

Med en fuld akademiuddannelse, hvor du specialiserer dig inden for en bestemt profil, har du mulighed for at søge ind på relevante diplomuddannelser.

Dine muligheder vil både afhænge af din uddannelsesbaggrund og de konkrete joberfaringer, du har. Kontakt det uddannelsessted, du overveje at søge ind til, for at høre om dine muligheder.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Relaterede artikler

Inspiration

hvad er voksenuddannelse?
hvad er voksenuddannelse?

Læs mere om, hvad voksenuddannelser er, og hvad de kan bruges til.

Foto af klasse
Foto af klasse

Akademiuddannelserne er videreuddannelse for voksne. Læs mere om niveau, struktur mv.

IKV til AU og diplom
IKV til AU og diplom

Vurdering af kompetencer til akademi- og diplomuddannelser.