Fleksibel videregående voksenuddannelse, akademiuddannelse
Akademiuddannelse

Fleksibel videregående voksenuddannelse, akademiuddannelse

Med en fleksibel akademiuddannelse sammensætter du et individuelt uddannelsesforløb med den uddannelsesprofil, du ønsker, ved tage fag fra forskellige uddannelser.

Fakta

Navn:
Fleksibel videregående voksenuddannelse, akademiuddannelse
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse med supplering + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Du skal udarbejde en uddannelsesplan på det uddannelsessted, hvor du tager størstedelen af din uddannelse, men der er mulighed for at følge fag på andre uddannelsessteder.

En fleksibel akademiuddannelse henvender sig bredt til medarbejdere i forskellige brancher. Du skal have relevant uddannelsesbaggrund og joberfaring.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

En fleksibel akademiuddannelse tilrettelægges af en uddannelsesinstitution, der udbyder akademiuddannelser eller uddannelse på samme niveau, i samarbejde med dig. Uddannelsesstedet fastsætter en personlig uddannelsesplan, som skal beskrive dit samlede uddannelsesforløb, de enkelte fag samt afgangsprojektet.

Evt. kan uddannelse/fag, du allerede har gennemført, indgå som led i uddannelsen. Tal med uddannelsesstedet om dine muligheder.

Planen skal indeholde:

  • Dit adgangsgrundlag (tidligere uddannelse)
  • Din uddannelsesfaglige profil, dens hovedemne og kompetenceniveau
  • Sammensætning af uddannelseselementer med angivelse af ECTS.
  • Angivelse af uddannelsesinstitutioner, hvor uddannelsens elementer skal gennemføres eller er gennemført
  • Uddannelseselementernes rækkefølge og en vejledende tidsplan

Uddannelseselementerne skal i alt svare til 60 ECTS. De skal tilsammen sikre dig en klar faglig profil og kompetence. Elementerne kan stamme fra én eller flere af de eksisterende akademiuddannelser eller fra anden uddannelse på samme niveau, fx enkeltfag fra erhvervsakademiuddannelserne.

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag. Se endvidere oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Varighed

En samlet akademiuddannelse hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der normalt varer 2-3 år, men kan tilrettelægges over en periode på op til 6 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

En fleksibel VVU kan tilrettelægges på heltid eller på deltid.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En ungdomsuddannelse, enten en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse
  • En grunduddannelse for voksne

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Den enkelte uddannelsesinstitution kan stille krav om, at din adgangsgivende uddannelse skal have en bestemt faglig retning.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
24. januar 2023
26. maj 2023
Rundt om virksomhedsejeren Dagundervisning 6000 Kolding
*
12. april 2023
31. maj 2023
Afsluttende Fleksibelt forløb - Automation & drift Dagundervisning 7400 Herning
*
1. maj 2023
21. juni 2023
Fleksibel afgangsprojekt Dagundervisning 6000 Kolding
*
21. august 2023
13. oktober 2023
Fleksibel afgangsprojekt Dagundervisning 6000 Kolding
*
23. august 2023
22. december 2023
Afsluttende projekt ved flexible forløb VVU Dagundervisning 2900 Hellerup
*
12. september 2023
7. december 2023
Engelsk, D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. september 2023
7. december 2023
Engelsk, D Fjernundervisning 5700 Svendborg
*
23. august 2023
22. december 2023
Afsluttende projekt ved flexible forløb VVU Aftenundervisning 2900 Hellerup
*
11. september 2023
20. december 2023
Afsluttende eksamensprojekt - Fleksibel AU Dagundervisning 3
*
21. september 2023
31. januar 2024
Afgangsprojekt: Fleksibel AU Aftenundervisning 6000 Kolding
*
21. september 2023
31. januar 2024
Afgangsprojekt: Fleksibel AU Aftenundervisning 6000 Kolding
*
2. oktober 2023
29. november 2023
Fleksibel afgangsprojekt Dagundervisning 6000 Kolding
*
20. november 2023
18. januar 2024
Fleksibel afgangsprojekt Dagundervisning 6000 Kolding
*
22. februar 2024
30. juni 2024
Afgangsprojekt: Fleksibel AU Aftenundervisning 6000 Kolding
*
19. september 2024
31. januar 2025
Afgangsprojekt: Fleksibel AU Aftenundervisning 6000 Kolding
*
20. februar 2025
30. juni 2025
Afgangsprojekt: Fleksibel AU Aftenundervisning 6000 Kolding