Fleksibel videregående voksenuddannelse, akademiuddannelse
Akademiuddannelse

Fleksibel videregående voksenuddannelse, akademiuddannelse

Med en fleksibel akademiuddannelse sammensætter du et individuelt uddannelsesforløb med den uddannelsesprofil, du ønsker, ved tage fag fra forskellige uddannelser.

Fakta

Navn:
Fleksibel videregående voksenuddannelse, akademiuddannelse
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse med supplering + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Du skal udarbejde en uddannelsesplan på det uddannelsessted, hvor du tager størstedelen af din uddannelse, men der er mulighed for at følge fag på andre uddannelsessteder.

En fleksibel akademiuddannelse henvender sig bredt til medarbejdere i forskellige brancher. Du skal have relevant uddannelsesbaggrund og joberfaring.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

En fleksibel akademiuddannelse tilrettelægges af en uddannelsesinstitution, der udbyder akademiuddannelser eller uddannelse på samme niveau, i samarbejde med dig. Uddannelsesstedet fastsætter en personlig uddannelsesplan, som skal beskrive dit samlede uddannelsesforløb, de enkelte fag samt afgangsprojektet.

Evt. kan uddannelse/fag, du allerede har gennemført, indgå som led i uddannelsen. Tal med uddannelsesstedet om dine muligheder.

Planen skal indeholde:

  • Dit adgangsgrundlag (tidligere uddannelse)
  • Din uddannelsesfaglige profil, dens hovedemne og kompetenceniveau
  • Sammensætning af uddannelseselementer med angivelse af ECTS.
  • Angivelse af uddannelsesinstitutioner, hvor uddannelsens elementer skal gennemføres eller er gennemført
  • Uddannelseselementernes rækkefølge og en vejledende tidsplan

Uddannelseselementerne skal i alt svare til 60 ECTS. De skal tilsammen sikre dig en klar faglig profil og kompetence. Elementerne kan stamme fra én eller flere af de eksisterende akademiuddannelser eller fra anden uddannelse på samme niveau, fx enkeltfag fra erhvervsakademiuddannelserne.

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag. Se endvidere oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Varighed

En samlet akademiuddannelse hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der normalt varer 2-3 år, men kan tilrettelægges over en periode på op til 6 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

En fleksibel VVU kan tilrettelægges på heltid eller på deltid.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En ungdomsuddannelse, enten en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse
  • En grunduddannelse for voksne

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Den enkelte uddannelsesinstitution kan stille krav om, at din adgangsgivende uddannelse skal have en bestemt faglig retning.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
20. september 2021
14. januar 2022
Afsluttende fleksibelt forløb, hovedhold Dagundervisning 7400 Herning
*
22. september 2021
4. januar 2022
Afgangsprojekt flexibelt forløb Fleksibel undervisning 4600 Køge
*
23. september 2021
31. januar 2022
Afgangsprojekt: Fleksibel AU Aftenundervisning 6000 Kolding
*
6. januar 2022
30. maj 2022
Fleksibel afgang AU - 10 + 5 ECTS Dagundervisning 6100 Haderslev
*
6. januar 2022
30. maj 2022
Fleksibel afgang AU - 10 ECTS Dagundervisning 6100 Haderslev
*
6. januar 2022
28. februar 2022
Fleksibel afgang AU - 10 ECTS Dagundervisning 6100 Haderslev
*
2. februar 2022
17. juni 2022
Afsluttende projekt ved flexible forløb VVU Aftenundervisning 2900 Hellerup
*
2. februar 2022
17. juni 2022
Afsluttende projekt ved flexible forløb VVU Dagundervisning 2900 Hellerup
*
24. februar 2022
30. juni 2022
Afgangsprojekt: Fleksibel AU Aftenundervisning 6000 Kolding
*
24. august 2022
21. december 2022
Afsluttende projekt ved flexible forløb VVU Aftenundervisning 2900 Hellerup
*
24. august 2022
21. december 2022
Afsluttende projekt ved flexible forløb VVU Dagundervisning 2900 Hellerup
*
22. september 2022
31. januar 2023
Afgangsprojekt: Fleksibel AU Aftenundervisning 6000 Kolding
*
23. februar 2023
30. juni 2023
Afgangsprojekt: Fleksibel AU Aftenundervisning 6000 Kolding