Akademiuddannelsen i informationsteknologi
Kursus

Virtual Reality programmering (akademiuddannelsen i informationsteknologi)

Du lærer at indgå i forskellige typer af it-projekter inden for Virtual Reality/Augmented Reality, og du afprøver programmeringsteknikker og -design.

Fakta

Navn:
Virtual Reality programmering
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 6.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer desuden at vælge hensigtsmæssige løsninger til realisering af Virtual Reality oplevelser, og du få indsigt i programbiblioteker og mønstre for softwarearkitektur, herunder frameworks.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Undervisningen har fokus på følgende emner:

 • Grundlæggende programmering
 • Objektorienterede designmønstre
 • Grundlæggende datastrukturer og algoritmer, effektivitet
 • Virtual Reality/Augmented Reality Interface programmering
 • Sprog og grammatikker, regulære udtryk, tilstandsmaskiner
 • Lagdelte arkitekturer, API’er og frameworks
 • Test
 • Opsætning og konfigurering af Virtual Reality/Augmented Reality platform, hardware og software.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Modulet afsluttes med en mundtlig prøve, kombineret med et praktisk produkt og en skrift opgave.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på uddannelsesretningen Softwareudvikling og kan bruges som valgfrit modul på andre uddannelsesretninger på akademiuddannelsen i informationsteknologi, men kan evt. også indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Det anbefales, at du har faglige forudsætninger svarende til matematik niveau C og engelsk niveau C.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 6.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.