Akademiuddannelsen i informationsteknologi
Kursus

Oplevelsesdesign til Virtual Reality (akademiuddannelsen i informationsteknologi)

Modulet giver dig overblik over udvalgte Virtual Reality teknologier og deres anvendelsesmuligheder - både i forhold til erhvervs- og underholdningsmæssige formål.

Fakta

Navn:
Oplevelsesdesign til Virtual Reality
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 5.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer desuden at indgå i design- og innovationssamarbejde omkring Virtual Reality/Augmented Reality -teknologier og at formidle tekniske problemstillinger og løsningsmodeller til kollger og ikke-specialister.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Undervisningen omfatter følgende emner:

  • Den digitale teknologis grundlæggende funktionalitet
  • Den kropslige læring i Virtual Reality/Augmented Reality
  • Kategorisering af egnede Virtual Reality/Augmented Reality -oplevelser
  • Designmæssig brobygning mellem den virtuelle oplevelse og den ikke-virtuelle oplevelse.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Modulet afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i informationsteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Det anbefales, at du har faglige forudsætninger svarende til matematik niveau C og engelsk niveau C.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 5.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.