Akademiuddannelsen i informationsteknologi
Kursus

Systemudvikling (akademiuddannelsen i informationsteknologi)

Modulet kvalificerer dig til at arbejde systematisk med nyudvikling, videreudvikling og integration af store it-systemer.

Fakta

Navn:
Systemudvikling
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Du lærer at planlægge og styre en systemudviklingsproces fra start til slut ved at anvende en relevant systemudviklingsmetode som styringsredskab og undervejs inddrage udvalgte kvalitetssikringsteknikker.

Modulet er obligatorisk på retningen Udvikling.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig viden og forståelse for at arbejde med systemudviklingsmetoder og kvalitetssikring. Du lærer bl.a. at organisere og styre mindre systemudviklingsprojekter, herunder at udforme en projektplan og at inddrage brugerne i udviklingsprocessen.

Du beskæftiger dig med:

  • Systemudviklingsmetode
  • Projektplanlægning
  • Kvalitetssikring
  • Systemudviklingsprojekt

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Modulet afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på uddannelsesretningen Webudvikling på akademiuddannelsen i informationsteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul på andre studieretninger og i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Det anbefales, at du har faglige forudsætninger svarende til matematik niveau C og engelsk niveau C.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
26. februar 2018
13. april 2018
Grundlæggende systemudvikling - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
26. februar 2018
13. april 2018
Systemudvikling - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
7. marts 2018
6. april 2018
Grundlæggende systemudvikling Aftenundervisning 9200 Aalborg SV
*
7. marts 2018
29. juni 2018
Grundlæggende systemudvikling Aftenundervisning 7500 Holstebro
*
7. marts 2018
29. juni 2018
Grundlæggende systemudvikling Aftenundervisning 7400 Herning
*
7. marts 2018
6. april 2018
Grundlæggende systemudvikling Aftenundervisning 9200 Aalborg SV
*
7. marts 2018
29. juni 2018
Systemudvikling Aftenundervisning 7400 Herning
*
7. marts 2018
29. juni 2018
Systemudvikling Aftenundervisning 7500 Holstebro
*
24. april 2018
29. maj 2018
Grundlæggende systemudvikling Aftenundervisning 9200 Aalborg SV
*
24. april 2018
29. maj 2018
Grundlæggende systemudvikling Aftenundervisning 9200 Aalborg SV