Akademiuddannelsen i informationsteknologi
Kursus

Videregående systemudvikling (akademiuddannelsen i informationsteknologi)

På modulet lærer du at arbejde systematisk med nyudvikling, videreudvikling og integration af store it-systemer.

Fakta

Navn:
Videregående systemudvikling
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 1.000 - 7.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Modulet kvalificerer dig til at kunne tilrettelægge og gennemføre en systemudviklingsproces ved hjælp af relevante systemudviklingsmetoder og udvalgte kvalitetssikringsteknikker.

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i informationsteknologi.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig viden, overblik og forståelse for flere forskellige proces- og systemudviklingsmetoder, så du er i stand til at udvælge og sammensætte en situationsbestemt projektstrategi.

Du beskæftiger dig med:

  • Systemudviklingsmetoder
  • Projektplanlægning
  • Procestilpasning
  • Kvalitetssikring
  • Systemudviklingsprojekt

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Modulet afsluttes med en mundtlig prøve, kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave..

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på uddannelsesretningen Softwareudvikling og valgfrit på øvrige uddannelsesretninger på akademiuddannelsen i informationsteknologi, men kan evt. også indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Det anbefales, at du har faglige forudsætninger svarende til matematik niveau C og engelsk niveau C.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 1.000 - 7.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
27. oktober 2020
15. december 2020
Vidergående systemudvikling Aftenundervisning 1366 København K
*
19. april 2021
11. juni 2021
Videregående systemudvikling, Online studie Fjernundervisning 1366 København K