Akademiuddannelsen i informationsteknologi
Kursus

Problem og Change management (akademiuddannelsen i informationsteknologi)

På modulet arbejder du med Change Management processer, og du lærer at anvende forskellige værktøjer, så fejl hurtigt kan registreres og rettes.

Fakta

Navn:
Problem og Change management
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 1.000 - 6.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du beskæftiger dig desuden med Service Level Agreement (SLA), dvs. det aftalemæssige forhold mellem kunde og leverandør.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Undervisningen omfatter følgende emner:

  • Problem kategorisering og håndtering, inkl vidensbase
  • Change processen
  • Værktøjer til effektivisering af processerne
  • Test og kvalitetssikring
  • Drifts organisering
  • Proces modeller, herunder igangsætningsmodeller (Deployment vs. Delivery), administration af ændringer i systemer i forhold til Governanceperspektiv og pris/ydelses-aftaler (ServiceLevelAgreement-SLA)

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Modulet afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i informationsteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Det anbefales, at du har faglige forudsætninger svarende til matematik niveau C og engelsk niveau C.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 1.000 - 6.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
20. oktober 2020
15. december 2020
Problem og Change Management Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
8. februar 2021
9. april 2021
Problem og Change Management Aftenundervisning 8260 Viby J