Akademiuddannelsen i informationsteknologi
Kursus

Videregående programmering (akademiuddannelsen i informationsteknologi)

På modulet lærer du håndværket programmering, så du kan indgå som kompetent programmør i udviklings- og vedligeholdelsesprojekter.

Fakta

Navn:
Videregående programmering
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 2.000 - 12.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Gennem undervisningen får du en række it-færdigheder, bl.a. anvende fundamentale algoritmer, datastrukturer og programbiblioteker på en hensigtsmæssig måde.

Modulet er obligatorisk på retningen Udvikling.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

På modulet lærer du bl.a. de klassiske datastrukturer at kende, at genkende forskellige programmeringssprogs syntaks og karakteristika og at specificere og konstruere algoritmer.

Du beskæftiger dig med følgende emner:

  • Objektorienterede designmønstre
  • Grundlæggende datastrukturer og algoritmer, effektivitet
  • Grafer og grafalgoritmer
  • Sprog og grammatikker, regulære udtryk, tilstandsmaskiner
  • Lagdelte arkitekturer. API’er og frameworks

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Modulet afsluttes med en mundtlig prøve, kombineret med et praktisk produkt og en skrift opgave.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på uddannelsesretningen Softwareudvikling og kan bruges som valgfrit modul på andre uddannelsesretninger på akademiuddannelsen i informationsteknologi, men kan evt. også indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Det anbefales, at du har faglige forudsætninger svarende til matematik niveau C og engelsk niveau C.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 2.000 - 12.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
20. august 2020
10. oktober 2020
Videregående programmering Dagundervisning 9200 Aalborg SV
*
31. august 2020
14. december 2020
Videregående programmering Aftenundervisning 1366 København K
*
31. august 2020
31. december 2020
Videregående programmering Aftenundervisning 8260 Viby J
*
31. august 2020
14. december 2020
Videregående programmering Aftenundervisning 1366 København K
*
31. august 2020
11. december 2020
Videregående programmering, Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
19. oktober 2020
16. december 2020
Videregående programmering Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. februar 2021
30. juni 2021
Videregående programmering Aftenundervisning 8260 Viby J
*
10. februar 2021
2. juni 2021
Videregående programmering Aftenundervisning 2900 Hellerup
*
1. marts 2021
11. juni 2021
Videregående programmering, Online studie Fjernundervisning 1366 København K