Akademiuddannelsen i informationsteknologi
Kursus

It-sikkerhed (akademiuddannelsen i informationsteknologi)

Modulet introducerer dig til grundlæggende begreber inden for it-sikkerhed, bl.a. emner som fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

Fakta

Navn:
It-sikkerhed (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du kvalificerer dig til at kunne indgå i et samarbejde om strategier, politikker og procedurer for it-sikkerhed.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

 

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig en række værktøjer, så du kan arbejde med og indgå i drøftelser vedrørende strategier, politikker og procedurer for it-sikkerhed.

Du beskæftiger dig med:

  • It-sikkerhed
  • It-sikkerhedstrusler
  • It-sikkerhedsmekanismer
  • It-sikkerhedsaspekter i forbindelse med it-strategi, -politik og -procedurer
  • Organisatoriske aspekter i forbindelse med it-sikkerhed.

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Modulet afsluttes med en 48 timers skriftlig prøve på baggrund af en case.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på uddannelsesretningen Systemadministration akademiuddannelsen i informationsteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul på andre studieretninger o g i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Det anbefales, at du har faglige forudsætninger svarende til matematik niveau C og engelsk niveau C.

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
3. februar 2025
30. april 2025
Historie B, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
3. september 2024
5. november 2024
IT-sikkerhed, AU i IT Aftenundervisning 8260 Viby J
*
3. september 2024
5. november 2024
IT-sikkerhed, AU i IT Aftenundervisning 8260 Viby J