Akademiuddannelsen i informationsteknologi
Kursus

It-sikkerhed (akademiuddannelsen i informationsteknologi)

Modulet introducerer dig til grundlæggende begreber inden for it-sikkerhed, bl.a. emner som fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

Fakta

Navn:
It-sikkerhed (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Du kvalificerer dig til at kunne indgå i et samarbejde om strategier, politikker og procedurer for it-sikkerhed.

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i informationsteknologi.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig en række værktøjer, så du kan arbejde med og indgå i drøftelser vedrørende strategier, politikker og procedurer for it-sikkerhed.

Du beskæftiger dig med:

  • It-sikkerhed
  • It-sikkerhedstrusler
  • It-sikkerhedsmekanismer
  • It-sikkerhedsaspekter i forbindelse med it-strategi, -politik og -procedurer
  • Organisatoriske aspekter i forbindelse med it-sikkerhed.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Modulet afsluttes med en 48 timers skriftlig prøve på baggrund af en case.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på uddannelsesretningen Systemadministration akademiuddannelsen i informationsteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul på andre studieretninger o g i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Det anbefales, at du har faglige forudsætninger svarende til matematik niveau C og engelsk niveau C.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
26. februar 2018
13. april 2018
Grundlæggende it-sikkerhed - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
26. februar 2018
13. april 2018
IT-sikkerhed - Online studier Fjernundervisning 1366 København K
*
7. marts 2018
29. juni 2018
Grundlæggende it-sikkerhed Aftenundervisning 7400 Herning
*
7. marts 2018
29. juni 2018
Grundlæggende it-sikkerhed Aftenundervisning 7500 Holstebro
*
7. marts 2018
29. juni 2018
It-sikkerhed Aftenundervisning 7400 Herning
*
7. marts 2018
29. juni 2018
It-sikkerhed Aftenundervisning 7500 Holstebro
*
20. marts 2018
19. april 2018
Grundlæggende it-sikkerhed Dagundervisning 9200 Aalborg SV
*
20. marts 2018
19. april 2018
Grundlæggende it-sikkerhed Dagundervisning 9200 Aalborg SV
*
10. april 2018
15. juni 2018
it-sikkerhed Aftenundervisning 8260 Viby J
*
8. maj 2018
14. juni 2018
Grundlæggende it-sikkerhed Dagundervisning 9200 Aalborg SV
*
23. oktober 2018
20. november 2018
IT Sikkerhed Dagundervisning 2900 Hellerup