Akademiuddannelsen i informationsteknologi
Kursus

It-sikkerhed (akademiuddannelsen i informationsteknologi)

Modulet introducerer dig til grundlæggende begreber inden for it-sikkerhed, bl.a. emner som fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

Fakta

Navn:
It-sikkerhed (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 1.000 - 6.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du kvalificerer dig til at kunne indgå i et samarbejde om strategier, politikker og procedurer for it-sikkerhed.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig en række værktøjer, så du kan arbejde med og indgå i drøftelser vedrørende strategier, politikker og procedurer for it-sikkerhed.

Du beskæftiger dig med:

  • It-sikkerhed
  • It-sikkerhedstrusler
  • It-sikkerhedsmekanismer
  • It-sikkerhedsaspekter i forbindelse med it-strategi, -politik og -procedurer
  • Organisatoriske aspekter i forbindelse med it-sikkerhed.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Modulet afsluttes med en 48 timers skriftlig prøve på baggrund af en case.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på uddannelsesretningen Systemadministration akademiuddannelsen i informationsteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul på andre studieretninger o g i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Det anbefales, at du har faglige forudsætninger svarende til matematik niveau C og engelsk niveau C.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 1.000 - 6.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
2. november 2021
31. december 2021
IT sikkerhed Aftenundervisning 8260 Viby J
*
3. februar 2022
31. marts 2022
It-sikkerhed Aftenundervisning 2900 Hellerup
*
4. maj 2022
8. juni 2022
it-sikkerhed (ucl) Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
18. august 2022
13. oktober 2022
It-sikkerhed Aftenundervisning 2900 Hellerup