Akademiuddannelsen i informationsteknologi
Kursus

Webprogrammering, server-side (akademiuddannelsen i informationsteknologi)

På kurset arbejder du med server-side webudvikling, som omfatter konstruktion af dynamiske sider med forbindelse til database og de sikkerhedsaspekter, der kan opstå.

Fakta

Navn:
Webprogrammering, server-side
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 1.000 - 7.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer at konstruere dynamiske server-side programmer med forbindelse til bagvedliggende systemer, simpel kommunikation med client-side programmer samt at vurdere typiske sikkerhedsaspekter ved løsningen. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du lærer om de grundlæggende principper og teknikker for server-side web-programmering, så du kan indgå i drøftelser vedrørende teknologivalg, performance og sikkerhed i forbindelse med server-side webudvikling.

Undervisningen omfatter følgende emner:

  • Konstruktion og programmering af dynamiske server-side webløsninger
  • Indsigt i grundlæggende sikkerhedsaspekter ved server-side programmering
  • Forbinde server-side programmer med bagvedliggende systemer
  • Konsekvensvurdering ved teknologivalg.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Modulet afsluttes med en mundtlig prøve, kombineret med et praktisk projekt og en skriftlig opgave.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på uddannelsesretningerne Systemadministration og Webudvikling og valgfrit på øvrige uddannelsesretninger på akademiuddannelsen i informationsteknologi, men kan evt. også indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Det anbefales, at du har faglige forudsætninger svarende til matematik niveau C og engelsk niveau C.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 1.000 - 7.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
25. oktober 2021
17. december 2021
Web-programmering, server-side, Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
30. august 2022
25. oktober 2022
Web-programmering, server-side Aftenundervisning 2900 Hellerup