Akademiuddannelsen i informationsteknologi
Kursus

DevOps - systemudvikling og drift (akademiuddannelsen i informationsteknologi)

Modulet giver dig forudsætninger for at arbejde med udvikling af software (development) og it-drift (operations).

Fakta

Navn:
DevOps - systemudvikling og drift
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du bliver præsenteret for værktøjer, som understøtter udviklings- og automatiseringsprocesser, og du lærer at forstå forskellige tilgange til udvikling og drift, fx scrum og itil.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

På modulet arbejder du med forskellige værktøjer til integration, test og igangsætning af ny software. Du lærer, hvad det vil sige at arbejde agilt og at programmere mindre moduler.

Emner i undervisningen:

 • Udviklingsmetoder
 • Versionskontrol
 • Integration
 • Container
 • Automatisering tools
 • Cloud services
 • Test

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Modulet afsluttes med en mundtlig prøve, kombineret med et praktisk projekt og en skriftlig opgave.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Det anbefales, at du har faglige forudsætninger svarende til matematik niveau C og engelsk niveau C.

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse