kandidat i digital innovation og management
Kandidatuddannelse

Digital innovation og management

Kandidatuddannelsen, der er engelsksproget, giver dig redskaber til at få ideer og skabe og styre forandring i komplekse organisationer.

Fakta

Navn:
Digital innovation og management
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du vil blive rustet til at analysere og håndtere komplekse relationer mellem mennesker, teknologi og samfund. Desuden vil du blive i stand til at identificere nye muligheder som digitalisering skaber og erhverve værktøjer til at forme fremtidens it-udvikling.

Programmet har en fleksibel struktur, der giver frihed til at skabe din egen unikke profil.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig viden, færdigheder og værktøjer til at forstå og håndtere komplekse og turbulente digitale forandrings- og innovationsprocesser i forskellige typer af organisationer.

Uddannelsens indhold

Du bliver indført i en tværfaglig og primært kvalitativ tilgang til management og udvikling af digitale teknologier. Du lærer om management og innovation som både teoretiske og praktiske udfordringer, og du tilegner dig færdigheder til at forstå og tænke innovativt om informationsteknologi. Du får desuden også kendskab til en række digitale værktøjer, der kan bruges til analytiske og organisatoriske opgaver.

Uddannelsen er fleksibelt opbygget. Du får kompetencer inden for uddannelsens fagområder, samtidig med at du kan skabe din egen profil gennem valgfrie kurser og valg af specialisering.

Ud over specialiseringen og valgfrie kurser skal du også følge obligatoriske kurser.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelsestimer og selvstændigt projektarbejde. Der undervises på engelsk.

Du afslutter uddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.it. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Digital Innovation and Management.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

IT-Universitetet (ITU)

IT-Universitetet udbyder digital innovation og management som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i universitetets studieguide.

Adgangskrav på ITU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. Der stilles krav om danskkundskaber på A-niveau.

Du skal have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.itu.dk.

Der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Alt efter hvordan du vælger at sammensætte din uddannelse, kan du komme til at arbejde med udvikling eller management i forbindelse med udvikling af informationsteknologier, fra proces- og organisationsanalyse til forretningsstrategi. Du kan være med i alle faser fra ideudvikling til udarbejdelse af koncept og implementering.

Du kan også arbejde som konsulent eller rådgiver i forbindelse med digital udvikling og nye trends i feltet omkring data og andre digitale teknologier.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for udviklings- og programmeringsarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs mere i UG-artiklen Forskeruddannelse (ph.d.).

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Som projektleder må man sætte sig sammen med teknikere og brugere og tegne og fortælle.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.