kandidatuddannelse i Kognition og kommunikation
Kandidatuddannelse

Cognition and Communication

Uddannelsen giver dig en teoretisk indsigt i grundlæggende aspekter ved den menneskelige erkendelse.

Fakta

Navn:
Cognition and Communication
Andre betegnelser:
Kognition og kommunikation
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

I undervisningen kombineres elementer fra psykologi, sociologi, filosofi og medievidenskab, og du får en større forståelse for, hvordan kommunikation fungerer i forskellige situationer og via forskellige medier.

Som færdiguddannet kan du bl.a. finde arbejde i kommunikations- og mediebranchen, eller du kan blive ansat som HR-medarbejder.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kognition handler om tanker og viden. På uddannelsen får du overblik over forskellige kognitionsvidenskabelige, kommunikationsteoretiske og filosofiske teorier om sansning, tænkning, følelser og handling, der er af betydning for forståelsen af, hvordan kommunikation fungerer.

Emner

På uddannelsen lærer du om de psykologiske og sociale processer, der har betydning for, hvordan man bruger kommunikation i audiovisuelle medier, computermedier og face-to-face-kommunikation.

Du lærer at analysere og forstå processerne i interaktionen mennesker imellem eller mellem mennesker og maskiner.

Uddannelsen giver dig også indsigt i teorier om fiktion, spil og design og lærer dig at analysere konkrete medieprodukter og deres brug.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in Cognition and Communication.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte er gruppebaseret.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i cognition and communication foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i kommunikations- og mediebranchen, eller du kan blive ansat som HR-medarbejder i organisationer eller virksomheder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information