To studerende kigger på kunst
Kandidatuddannelse

Visuel kultur

På uddannelsen undersøger du udviklingen inden for billeder og visuelle medier efter 1945. Du ser bl.a. på betydningen af den teknologiske udvikling.

Fakta

Navn:
Visuel kultur
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer om de billeder og symboler, som findes i alle former for billeddannelse, og om, hvordan disse optræder og har betydning i sociale, historiske og kulturelle sammenhænge.

Jobmulighederne kan variere, alt efter hvilket fag du har valgt at kombinere uddannelsen med. Du vil kunne finde arbejde inden for fx visuel kommunikation, markedsføring og PR, medieproduktion eller kulturarbejde.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du studerer de visuelle kunstarter og mediers historie og teori og lærer at analysere visuelle fænomener inden for fx reklamer, sociale medier, digital kultur og samtidskunst på et videnskabeligt grundlag.

Uddannelsen lægger vægt på perioden efter 1945 og den kulturelle betydning, som den teknologiske udvikling inden for billedmedierne har haft. De seneste årtiers billedeksplosion opfattes af mange som udtryk for, at kultur og samfund bliver stadig mere visuelt orienteret. Denne udvikling har uddannelsen fokus på, og den teoretiseres, afkodes og analyseres i forhold til samtidskulturen.

Obligatoriske dele

Uddannelsen består af obligatoriske og valgfrie studieelementer. De obligatoriske er følgende:

  • Visualitetsteori, hvor du introduceres til grundlæggende teori i en historisk, social og samtidsmæssig kontekst
  • Digital praksis og teori, hvor du gennem konkrete cases får viden om digitale billedbehandlings-, medierings- og kommunikationsværktøjer og lærer at integrere digital teori og praksis i konceptudvikling
  • Analytik/visuelle felter, hvor du lærer at analysere, diskutere og perspektivere visuelle fænomener og problemstillinger i forhold til forskellige teorifelter

Tværfaglig uddannelse

Uddannelsen er tværfaglig, og du kan både arbejde med visuel kultur i hverdagen og i kunstneriske sammenhænge.

Baggrunden for dine analyser får du fra teorier inden for områder som fx sociologi, antropologi, semiotik, psykoanalyse, oplevelsesøkonomi, film- og medieteori og en række andre teoretiske tilgange.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og øvelser på mindre hold.

Praktik

Du har i løbet af uddannelsen mulighed for at komme i praktik.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i visuel kultur foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Jobmulighederne afhænger af, hvilke andre fag du kombinerer uddannelsen med.

Medie og kultur

Nogle finder job i medie- og designfirmaer, kommunale kulturafdelinger og på PR-bureauer.

Undervisning og formidling

Andre arbejder med undervisning og formidlingsarbejde, informations- og museumsformidling, visuel kommunikation, kritiker- og anmeldervirksomhed eller kuratorvirksomhed.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information