kandidatuddannelsen i visuel kultur
Kandidatuddannelse

Visuel kultur

På uddannelsen undersøger du udviklingen inden for billeder og visuelle medier efter 1945. Du ser bl.a. på betydningen af den teknologiske udvikling.

Fakta

Navn:
Visuel kultur
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer om de billeder og symboler, som findes i alle former for billeddannelse, og om, hvordan disse optræder og har betydning i sociale, historiske og kulturelle sammenhænge.

Jobmulighederne kan variere, alt efter hvilket fag du har valgt at kombinere uddannelsen med. Du vil kunne finde arbejde inden for fx visuel kommunikation, markedsføring og PR, medieproduktion eller kulturarbejde.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du studerer de visuelle kunstarter og mediers historie og teori og lærer at analysere visuelle fænomener inden for fx reklamer, sociale medier, digital kultur og samtidskunst på et videnskabeligt grundlag.

Perioden efter 1945

Uddannelsen lægger vægt på perioden efter 1945 og den kulturelle betydning, som den teknologiske udvikling inden for billedmedierne har haft. De seneste årtiers billedeksplosion opfattes af mange som udtryk for, at kultur og samfund bliver stadig mere visuelt orienteret. Denne udvikling har uddannelsen fokus på, og den teoretiseres, afkodes og analyseres i forhold til samtidskulturen.

Obligatoriske dele

Uddannelsen består af obligatoriske og valgfrie studieelementer. De obligatoriske er følgende:

 • Visualitetsteori, hvor du introduceres til grundlæggende teori i en historisk, social og samtidsmæssig kontekst
 • Digital praksis og teori, hvor du gennem konkrete cases får viden om digitale billedbehandlings-, medierings- og kommunikationsværktøjer og lærer at integrere digital teori og praksis i konceptudvikling
 • Analytik/Visuelle felter, hvor du lærer at analysere, diskutere og perspektivere visuelle fænomener og problemstillinger i forhold til forskellige teorifelter

Tværfaglig uddannelse

Uddannelsen er tværfaglig, og du kan både arbejde med visuel kultur i hverdagen og i kunstneriske sammenhænge. Baggrunden for dine analyser får du fra teorier inden for områder som fx sociologi, antropologi, semiotik, psykoanalyse, oplevelsesøkonomi, film- og medieteori og en række andre teoretiske tilgange.

Praktik

Du har i løbet af uddannelsen mulighed for at komme i praktik.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og øvelser på mindre hold.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder visuel kultur som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. 

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • Litteraturvidenskab fra KU, SDU eller AU
 • Teater- og performancestudier fra KU
 • Dramaturgi fra AU
 • Musikvidenskab fra KU eller AU
 • Film- og Medievidenskab fra KU
 • Medievidenskab fra AU, SDU eller AAU
 • Æstetik og kultur fra AU
 • Kunsthistorie fra KU eller AU
 • Kunsthistorie fra nordisk universitet

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Jobmulighederne afhænger af, hvilke andre fag du kombinerer uddannelsen med. Nogle finder job i medie- og designfirmaer, kommunale kulturafdelinger og på PR-bureauer.

Job inden for undervisning og formidling

Andre arbejder med undervisning og formidlingsarbejde, informations- og museumsformidling, visuel kommunikation, kritiker- og anmeldervirksomhed eller kuratorvirksomhed.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Design, formgivning og grafisk arbejde og Kultur- og museumsarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information