kandidatuddannelse i Æstetik og kultur
Kandidatuddannelse

Æstetik og kultur

På kandidatuddannelsen arbejder du videre med studiet af det moderne samfunds kunst og kultur.

Fakta

Navn:
Æstetik og kultur
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du udvikler dine evner til at analysere æstetiske kulturfænomener og lærer at bruge din viden i praksis. Du har mulighed for at specialisere dig inden for et eller flere områder af faget og dermed få en individuel profil.

Som kandidat i æstetik og kultur kan du bl.a. komme til at arbejde som kulturformidler, projektkoordinator, informationsmedarbejder, underviser eller forsker.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen fortsætter du med studierne af, hvordan det æstetiske appellerer til vores sanser og ansporer til refleksion.

Kunstens rolle i samtidskulturen

Uddannelsen giver dig viden om kunstens rolle og andre æstetiske fænomeners rolle i samtidskulturen. Det kan i princippet være alle kunstarter, fin- og massekultur samt eksempelvis design, mode og reklame som æstetiske former.

Historisk perspektiv

Du studerer æstetik og kultur i et historisk, teoretisk, analytisk og praktisk perspektiv og undersøger, hvilken funktion kunsten og andre sanseappellerende fænomener har i samfundet netop nu, i fortiden og i fremtiden. Du får en tværgående teoretisk og praktisk viden om, hvad der forbinder kultur, kunst, erhvervsliv, politik, værdier og normer i vores samtid samt de historiske forudsætninger.

Kandidatuddannelsen giver dig chance for at øge din faglige specialisering gennem bl.a. valgfag eller afprøvning af dine faglige kompetencer i praksis gennem feltstudier.

Udlandsophold

Der er på uddannelsen mulighed for udlandsophold.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, øvelser og workshops samt selvstændigt projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder æstetik og kultur som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i æstetik og kultur.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Uddannelsen har to linjer, A1-linjen og A2-linjen. De to linjer har forskellige adgangskrav.

A1-linjen

A1-linjen kan søges af studerende med baggrund i de æstetiske fag. På AU gælder det følgende bacheloruddannelser:

  • Æstetik og kultur
  • Dramaturgi
  • Kunsthistorie
  • Litteraturhistorie
  • Musikvidenskab

A2-linjen

A2-linjen kan søges af studerende med en humanistisk baggrund.

Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at få job inden for kunst og kultur, museumsverdenen eller med undervisning og formidling.

Jobfunktioner kan være kulturformidler, projektkoordinator, informationsmedarbejder, underviser eller forsker.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og kultur- og museumsarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information