Glyptoteket i København
Kandidatuddannelse

Æstetik og kultur

På kandidatuddannelsen arbejder du med studiet af det moderne samfunds kunst og kultur.

Fakta

Navn:
Æstetik og kultur
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du udvikler dine evner til at analysere æstetiske kulturfænomener i samtiden og lærer at bruge din viden i praksis. Du har mulighed for at specialisere dig inden for et eller flere områder af faget og dermed få en individuel profil.

Som kandidat i æstetik og kultur kan du bl.a. komme til at arbejde som kulturformidler, projektkoordinator, informationsmedarbejder, underviser eller forsker.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen studerer du, hvordan det æstetiske appellerer til vores sanser og ansporer til refleksion.

Kunstens rolle i samtidskulturen

Uddannelsen giver dig viden om kunstens rolle og andre æstetiske fænomeners rolle i samtidskulturen. Det kan i princippet være alle kunstarter, fin- og massekultur samt eksempelvis design, mode og reklame som æstetiske former.

Historisk perspektiv

Du studerer æstetik og kultur i et historisk, teoretisk, analytisk og praktisk perspektiv og undersøger, hvilken funktion kunsten og andre sanseappellerende fænomener har i samfundet netop nu, i fortiden og i fremtiden. Du får en tværgående teoretisk og praktisk viden om, hvad der forbinder kultur, kunst, erhvervsliv, politik, værdier og normer i vores samtid samt de historiske forudsætninger.

Kandidatuddannelsen giver dig chance for at øge din faglige specialisering gennem bl.a. valgfag eller afprøvning af dine faglige kompetencer i praksis gennem feltstudier.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, øvelser og workshops samt selvstændigt eller gruppebaseret projektarbejde.

Udlandsophold

Der er mulighed for udlandsophold.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aarhus Universitet (au.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aarhus Universitet (au.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i æstetik og kultur foregår i:

AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Æstetik og kultur

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at få job inden for kunst og kultur, museumsverdenen eller med undervisning og formidling. Det kan være inden for både private virksomheder og i det offentlige, fx kommuner, uddannelses- eller kulturinstitutioner.

Jobfunktioner kan være kulturformidler, projektkoordinator, informationsmedarbejder, underviser eller forsker.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information