kandidatuddannelse i Oplevelsesdesign
Kandidatuddannelse

Oplevelsesdesign

Du lærer at udvikle og designe digitale produkter, der kan bruges til at formidle forskellige former for oplevelser på fx museer og andre kulturinstitutioner.

Fakta

Navn:
Oplevelsesdesign
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du at analysere, planlægge og producere digitale oplevelsesprodukter ud fra et kulturelt, teknologisk, psykologisk og økonomisk perspektiv.

Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde med udvikling af oplevelsesprodukter i kulturinstitutioner, offentlige organisationer eller private virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i oplevelsesdesign sætter fokus på design af digitale medieteknologier og produkter, der kan understøtte og formidle oplevelser.

Digitale oplevelsesprodukter

På uddannelsen arbejder du fx med design af oplevelsesbaserede apps til smartphones eller udvikling af digitale, interaktive udstillingselementer til museer og kulturinstitutioner.

Det kan også være skabelse af innovative koncepter inden for lokationsbaserede medier og tjenester, brugen af digital storytelling og gamification inden for traditionelle formidlingsområder eller skabelse af koncepter til brug for oplevelseskommunikation og oplevelsesbaseret markedsføring osv.

Fagområder

Uddannelsen er tværfaglig, og du arbejder med teorier inden for fagområder som fx:

 • Kommunikation
 • Kultur og samfundsteori
 • Æstetisk teori
 • Oplevelsesøkonomi
 • Ledelse og økonomi
 • Design af interaktive digitale medier og teknologier
 • Kultur- og samfundsteori

Foruden de teoretiske fag arbejder du med selv at skabe digitale oplevelsesprodukter, ofte i samarbejde med virksomheder. Du lærer at vurdere og analysere brugernes behov og forudsætninger og at omsætte denne viden til konkrete produkter, der giver brugerne bestemte oplevelser.

Æstetisk teori og praksis er i fokus på uddannelsen, og du får viden om sammenhængen mellem brugernes forestillingsevne og et produkts sanselige kvaliteter som fx lyd og udseende.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kurser, laboratoriearbejde, projektarbejde i grupper samt produktion af digitale produkter. Store dele af projektarbejdet foregår i særligt tilrettelagte forløb sammen med virksomheder.

Kandidatuddannelsen er et samarbejde mellem It-vest og Aalborg Universitet.

Du afslutter uddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.it.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder oplevelsesdesign som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse. Bacheloruddannelsen i kunst og teknologi giver adgang til kandidatuddannelsen.

Følgende andre uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen:

 • Kommunikation og digitale medier
 • Interaktionsdesign
 • Informationsteknologi
 • Medialogi
 • Dansk

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som kandidat i oplevelsesdesign vil du bl.a. kunne arbejde som konsulent og iværksætter i virksomheder og organisationer, der vil implementere digitalt oplevelsesdesign. Det kan fx være kulturinstitutioner samt offentlige og private organisationer eller virksomheder.

Det kan også være som leder af design- og produktionsprocesser i forbindelse med udvikling og produktion af digitale oplevelsesprodukter eller som iværksætter af egen virksomhed, der udvikler, realiserer og sælger digitale oplevelsesprodukter.

Læs mere om arbejdsområdet og typer af job inden for systemudvikling, programmering og design.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information