gallerigæst scanner QR-kode
Kandidatuddannelse

Oplevelsesdesign

Du lærer at udvikle og designe digitale produkter, der kan bruges til at formidle forskellige former for oplevelser på fx museer og andre kulturinstitutioner.

Fakta

Navn:
Oplevelsesdesign
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du at analysere, planlægge og producere digitale oplevelsesprodukter ud fra et kulturelt, teknologisk, psykologisk og økonomisk perspektiv.

Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde med udvikling af oplevelsesprodukter i kulturinstitutioner, offentlige organisationer eller private virksomheder.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen i oplevelsesdesign sætter fokus på design af digitale medieteknologier og produkter, der kan understøtte og formidle oplevelser.

Digitale oplevelsesprodukter

På uddannelsen arbejder du fx med design af oplevelsesbaserede apps til smartphones eller udvikling af digitale, interaktive udstillingselementer til museer og kulturinstitutioner.

Det kan også være skabelse af innovative koncepter inden for lokationsbaserede medier og tjenester, brugen af digital storytelling og gamification inden for traditionelle formidlingsområder eller skabelse af koncepter til brug for oplevelseskommunikation og oplevelsesbaseret markedsføring.

Fagområder

Uddannelsen er tværfaglig, og du arbejder med teorier inden for fagområder som fx:

  • Kommunikation
  • Kultur og samfundsteori
  • Æstetisk teori
  • Oplevelsesøkonomi
  • Ledelse og økonomi
  • Design af interaktive digitale medier og teknologier

Foruden de teoretiske fag arbejder du med selv at skabe digitale oplevelsesprodukter, ofte i samarbejde med virksomheder. 

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.it.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kurser, laboratoriearbejde, projektarbejde i grupper samt produktion af digitale produkter.

Store dele af projektarbejdet foregår i særligt tilrettelagte forløb sammen med virksomheder.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Læs om

Uddannelsen Oplevelsesdesign på Aalborg Universitet (aau.dk)

Uddannelsen er et samarbejde mellem It-vest og Aalborg Universitet.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du bl.a. kunne arbejde som konsulent og iværksætter i virksomheder og organisationer, der vil implementere digitalt oplevelsesdesign.

Det kan også være som leder af design- og produktionsprocesser i forbindelse med udvikling og produktion af digitale oplevelsesprodukter eller som iværksætter af egen virksomhed, der udvikler, realiserer og sælger digitale oplevelsesprodukter.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområdet og typer af job inden for:

Systemudvikling, programmering og design

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information