professionsbacheloruddannelsen i webudvikling
Professionsbacheloruddannelse

Webudvikling

Uddannelsen, der er en overbygningsuddannelse, giver dig kompetencer til at fungere som webspecialist ved design og konstruktion af webapplikationer.

Fakta

Navn:
Webudvikling
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Datamatiker eller multimediedesigner
Økonomi:
SU

Du lærer at analysere og bruge forskellige programmeringssprog og værktøjer.

Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde på tværs af platforme, medier og applikationer.

Som webudvikler finder du arbejde i it-branchen, bl.a. i udviklingsafdelinger i virksomheder eller i softwarefirmaer. Du har også mulighed for at vælge en karriere som selvstændig konsulent.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen i webudvikling lærer du at arbejde med udvikling af websystemer ved hjælp af forskellige programmerings- og databaseværktøjer og metoder.

Opbygning

Webudvikling er en overbygningsuddannelse, der varer 1½ år. Du vil få undervisning inden for følgende emner:

  • Webprogrammering
  • Brugeroplevelser
  • Udviklingsmiljøer

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Kolding, København, Lyngby, Odense, Roskilde, Aalborg og Aarhus.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, selvstændig opgaveløsning, projektarbejde og gruppearbejde. Der indgår også et praktikforløb i uddannelsen.

Den udbydes både på dansk og på engelsk. I København foregår uddannelsen kun på engelsk.

Eksamen

Alle moduler afsluttes med en eksamen, der kan tage forskellige former på de forskellige akademier.

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i webudvikling. Den engelske betegnelse er Bachelor of Web Development.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have én af følgende uddannelser:

Du kan også få foretaget en realkompetencevurdering på baggrund af en akademiuddannelse eller en diplomuddannelse.

Optagelse

Ansøgningsfrist kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren.

Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du søge job i interne udviklingsafdelinger, i virksomheder af alle størrelser eller i konsulent- eller softwarefirmaer inden for webområdet eller i it-branchen.

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse på ITU og øvrige universiteter. Det sker ofte efter en individuel bedømmelse.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.