professionsbacheloruddannelsen i webudvikling
Professionsbacheloruddannelse

Webudvikling

Uddannelsen, der er en overbygningsuddannelse, giver dig kompetencer til at fungere som webspecialist ved design og konstruktion af webapplikationer, webarkitektur og internetkommunikation.

Fakta

Navn:
Webudvikling
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Datamatiker eller multimediedesigner
Økonomi:
SU

Du lærer at analysere og bruge forskellige systemer, fx XML og CMS, lige som du får kompetencer til at arbejde på tværs af platforme, medier og applikationer.

Som webudvikler finder du arbejde i it-branchen, bl.a. i udviklingsafdelinger i virksomheder eller i softwarefirmaer. Du har også mulighed for at vælge en karriere som selvstændig konsulent.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen i webudvikling lærer du at arbejde med udvikling af World Wide Webs standarder som platform for applikationer samt med Content Management systemer. Du lærer herunder bl.a. at planlægge og vurdere applikationer på baggrund af konkrete udviklingsønsker.

Webudvikling er en overbygningsuddannelse, der varer 1½ år. Du vil få undervisning inden for følgende emner:

  • Programmering og netværk, herunder Backend- og Frontendprogrammering
  • Databaser og XML
  • Interface design og digital æstetik
  • Projektledelse
  • Avancerede medieteknologier
  • Webkommunikation og netværkssociologi
  • CMS og udviklingsmiljøer

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, selvstændig opgaveløsning, projektarbejde og gruppearbejde. Der indgår også et praktikforløb i uddannelsen.

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i webudvikling. Den engelske betegnelse er Bachelor of Web Development.

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Kolding, København, Lyngby, Odense, Roskilde, Aalborg og Aarhus.

Den udbydes både på dansk og på engelsk. I København foregår uddannelsen kun på engelsk.

Eksamen

Alle moduler afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af en godkendt projektrapport. Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have én af følgende uddannelser:

Du kan også få foretaget en realkompetencevurdering på baggrund af en akademiuddannelse eller en diplomuddannelse.

Optagelse

Ansøgningsfrist kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted.

Se uddannelsesstedernes hjemmesider for mere information om tilmelding og optagelse.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i september. Nogle uddannelsessteder har også studiestart i februar.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne søge job i interne udviklingsafdelinger, i virksomheder af alle størrelser eller i konsulent- eller softwarefirmaer inden for webområdet eller i it-branchen.

Du vil efter nogle års ansættelse kunne varetage overordnede funktioner i forbindelse med planlægning og arkitektur af komplicerede websystemer.

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigten over uddannelser til civilingeniør.

 

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.