Professionsbacheloruddannelse

Webudvikling

Uddannelsen, der er en overbygningsuddannelse, giver dig kompetencer til at fungere som webspecialist ved design og konstruktion af webapplikationer.

Fakta

Navn:
Webudvikling
Varighed:
1½ år
Sprog:
Dansk eller engelsk
Adgangskrav:
Datamatiker eller multimediedesigner
Økonomi:
SU

Du lærer at analysere og bruge forskellige programmeringssprog og værktøjer.

Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde på tværs af platforme, medier og applikationer.

Som webudvikler finder du arbejde i it-branchen, bl.a. i udviklingsafdelinger i virksomheder eller i softwarefirmaer. Du har også mulighed for at blive selvstændig konsulent.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen i webudvikling lærer du at arbejde med udvikling af websystemer ved hjælp af forskellige programmerings- og databaseværktøjer og metoder.

Opbygning

Webudvikling er en overbygningsuddannelse, der varer 1½ år. Du vil få undervisning inden for følgende emner:

  • Webprogrammering
  • Brugeroplevelser
  • Udviklingsmiljøer

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i webudvikling. Den engelske titel er Bachelor of Web Development.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, selvstændig opgaveløsning, projektarbejde og gruppearbejde. 

Sprog

Du kan tage uddannelsen på engelsk. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder.

Praktik

Der indgår praktikforløb i uddannelsen.

Eksamen

Alle moduler afsluttes med en eksamen.

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have én af følgende uddannelser:

Lokale adgangskrav

Ud over ovenstående adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Erhvervsakademi

  • Engelsk B eller kundskaber svarende til Engelsk B

Realkompetencevurdering

Du kan også få foretaget en realkompetencevurdering på baggrund af en akademiuddannelse eller en diplomuddannelse.

Kontakt uddannelsesstedet for at høre mere.

Optagelse

Du søger optagelse direkte hos uddannelsesstedet. Du kan finde ansøgningsskema og oplysning om ansøgningsfrist på skolens hjemmeside.

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. 

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Professionsbacheloruddannelsen i webudvikling foregår i:

Uddannelsen på engelsk

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du søge job i interne udviklingsafdelinger, i virksomheder af alle størrelser eller i konsulent- eller softwarefirmaer inden for webområdet eller i it-branchen.

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse på ITU og øvrige universiteter.

Optagelse sker efter en individuel bedømmelse.

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.