uddannelsen til diplomingeniør i it
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - softwareteknologi

På uddannelsen lærer du at understøtte, udvikle og teste it-systemer og softwareløsninger.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - softwareteknologi
Andre betegnelser:
Informations- og kommunikationsteknologi (IT), It-elektronik, Information and Communication Technology, it
Varighed:
3½ år
Sprog:
Dansk eller engelsk
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at planlægge og udvikle systemer, som løser problemstillinger for virksomheder og brugere i det digitale samfund.

Du får både en teoretisk og praktisk viden om metoder og teknologier til udvikling af software og hardware.

Som færdiguddannet kan du arbejde med udvikling af eller rådgivning om it-systemer i samarbejde med programmører og dataloger.

Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du får undervisning i systemudvikling, som er en udvikling af softwaresystemer fra ide, analyse, design og test til drift og vedligeholdelse. Programmering bliver en af dine kernekompetencer, og du får indsigt i konkrete design af software og  computerbaserede systemer.

Fag 

Du får bl.a. undervisning i følgende fag:

 • Programmering
 • Datahåndtering
 • Softwaredesign og -metoder
 • Produktionssystemer
 • Digitalisering og integrationsteknologier

Titel

Du får titlen diplomingeniør/professionsbachelor. Den engelsksprogede titel er Bachelor of Engineering in Software Technology.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, laboratorieøvelser og projektarbejde. 

Sprog

Du kan tage uddannelsen på engelsk. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder.

Praktik

Der er på uddannelsen indlagt et halvt års praktik i en virksomhed.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav:

 • Matematik A
 • Engelsk B
 • Enten fysik B eller geovidenskab A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være på mindst 5,0, eller du skal have mndst 5,0 i gennemsnit i matematik A
 • Fra 2025 kan du kun søge i kvote 1, hvis du har et karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen på mindst 5,0
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside

Da dele af undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 88
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

VIA University College

På den engelsksprogede uddannelse (Bachelor of Engineering in Software Technology) skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 83
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Professionsbacheloruddannelsen i softwareteknologi foregår i:

Uddannelsen på engelsk

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)7.36.0
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 
Professionshøjskolen VIA University College  
Horsens (Sommer- og vinterstart)AO 
Viborg (Sommerstart)IO 
Horsens (Sommerstart, engelsk)6.86.2
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)4.8AO
Aarhus C (Vinterstart)AO 

AO: Alle optaget

IO: Ikke oprettet

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Løn 

Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for systemudvikling og programmering. Du kan komme til at arbejde med udvikling og vedligeholdelse af elektroniske informationssystemer til offentlige og private virksomheder.

Du kan også komme til at arbejde med rådgivning, salg og service, hvor et dybtgående kendskab til it og datateknik er et krav.

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Hvis du ønsker at læse videre til civilingeniør, skal du under din diplomingeniøruddannelse vælge bestemte kurser.

Læs mere om uddannelser til civilingeniør.

Få mere at vide

Se oversigt over it-uddannelser på universiteterne (futurepeople.dk)

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør. Nr. 2674 af 28. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr. 56 af 10. januar 2024.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Da Kim valgte at læse til civilingeniør, vidste han ikke, at han en dag ville ende med at...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.