uddannelsen til diplomingeniør i it
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - softwareteknologi

Uddannelsen handler om at udvikle it-systemer og softwareløsninger til både industrien og moderne digitale enheder og services.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - softwareteknologi
Andre betegnelser:
Informations- og kommunikationsteknologi (IT), It-elektronik, Information and Communication Technology, it
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at planlægge og udvikle systemer, som løser problemstillinger for virksomheder og brugere i det digitale samfund. Du får både en teoretisk og praktisk viden om metoder og teknologier til udvikling af software og hardware.

Som software-ingeniør kan du arbejde med computerteknologi, netværkssystemer, systemudvikling, internet, digitalisering og programmering. Du kan finde job, hvor du beskæftiger dig med udvikling af eller rådgivning om it-systemer i samarbejde med programmører og dataloger. Du har også mulighed for at bruge din uddannelse til at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du om systemudvikling, som er en udvikling af softwaresystemer fra ide, analyse, design og test til drift og vedligeholdelse. Programmering bliver en af dine kernekompetencer, og du får indsigt i konkrete design af software, og  computerbaserede systemer.

Du får bl.a. undervisning i:

 • Programmering
 • Datahåndtering
 • Softwaredesign og -metoder
 • Produktionssystemer
 • Digitalisering og integrationsteknologier

Derudover får du også undervisning i naturvidenskabelige fag som matematik, sandsynlighedsregning og statistik.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, laboratorieøvelser og projektarbejde. Der er på uddannelsen indlagt et halvt års praktik i en virksomhed.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt) og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk. Den engelsksprogede titel er Bachelor of Engineering in Software Technology.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Du kan også søge med en relevant videregående uddannelse.

Specifikke adgangskrav:

 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Engelsk B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

 

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 7,0, og karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 7,0.

OBS: Ved optagelsen i 2020 er kravet sænket til mindst 6,0 i karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen og mindst 6,0 i karaktergennemsnit i matematik A.

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Ansøgere med udenlandsk eksamen skal have bestået Studieprøven i dansk som andetsprog (tidligere Dansk Prøve 2). Det er et krav, at alle Studieprøvens 4 delelementer er bestået med karakteren 02 på 7-trinskalaen.

 

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet fra 2021:

SDU indfører karakterkrav fra 2021. Læs mere, og hold dig løbende orienteret på sdu.dk.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. OBS: I 2020 er fristen for ansøgning på grund af Covid-19 udsat til 22. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00. OBS: I 2020 er fristen for ansøgning på grund af Covid-19 udsat til 22. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Nogle uddannelsessteder har også vinterstart. Se det enkelte uddannelsesstedets hjemmeside.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Lyngby, Horsens, Odense og Aarhus.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder softwareteknologi som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

 • Softwareteknologi handler om konstruktion af større software systemer

Som uddannet datamatiker har du mulighed for at læse uddannelsen på kortere tid. Du kan læse mere om denne mulighed, og uddannelserne i øvrigt i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Bemærk: Der kun studiestart i september.

Syddansk Universitet (SDU)

På SDU hedder uddannelsen Softwareteknologi og udbydes som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

Hvert semester er baseret på et hovedtema. De fire første temaer er:

 • Udvikling af softwaresystemer
 • Udvikling af Cyber-physical softwaresystemer (systemer af samarbejdende computerbaserede elementer, som styrer fysiske genstande)
 • Design af produktionssystemer 
 • Design af digitale tvillinger (virtuel kopi af et system eller et fysisk udstyr)

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

VIA University College, Horsens

På VIA University College hedder uddannelsen Softwareingeniør og udbydes som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor). Undervisning foregår på dansk.

Efter 3. semester kan du specialisere dig inden for:

 • Data Engineering
 • Interactive Media
 • Internet of Things
 • Augmented Reality og Virtual Reality

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Efter 3. semester kan du vælge at overflytte til det specialiserede AR/VR-spor i Viborg og færdiggøre dine studier på Interactive Design Center (IDC) på uddannelsesstationen på Campus Viborg.

Læs mere om uddannelsesstationer.

Bemærk: Der er studiestart både i februar og i august. Ansøgningsfristen for begge studiestartsmåneder er 15. marts for kvote 2-ansøgere og 5. juli for kvote 1-ansøgere. Hvis der er restpladser til vinterstart udbydes de med ansøgningsfrist 1. november.

Uddannelsen udbydes også på engelsk under navnet Software Engineering.

Aarhus Universitet (AU)

På AU hedder uddannelsen softwareteknologi og kan læses som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse. Al undervisning foregår på dansk.

Herefter kan du vælge at læse videre til civilingeniør i fx computerteknologi på AU, hvilket tager to år ekstra.

På uddannelsen kan du specialisere dig inden for en række områder:

 • Kommunikationsteknologi
 • Software (til fx pc- eller cloudbaserede systemer)
 • Indlejret software (til fx industrielle eller medicinske apparater, mobilt udstyr, sikkerhedskritisk udstyr mv.)
 • Signalbehandlingssoftware (til behandling af fx audio- eller videosignaler)
 • Mobile applikationer
 • Robotteknologi
 • Internet of Things (IoT)

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Bemærk: Der er studiestart både i februar og i august. Ansøgningsfristen for begge studiestartsmåneder er 15. marts for kvote 2-ansøgere og 5. juli for kvote 1-ansøgere. Hvis der er restpladser til vinterstart udbydes de med ansøgningsfrist 1. november.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus N (Sommerstart)AO 
Aarhus N (Vinterstart)AO 
Danmarks Tekniske Universitet  
Kongens Lyngby (Sommerstart)8,37,2
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 
Professionshøjskolen VIA University College  
Horsens (Sommerstart)AO 
Horsens (Sommer- og vinterstart, engelsk)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet diplomingeniør kan du gå direkte ud på arbejdsmarkedet. Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for systemudvikling og programmering. Du kan komme til at arbejde med udvikling og vedligeholdelse af elektroniske informationssystemer til offentlige og private virksomheder.

Det kan fx være udvikling af systemer og programmer til elektroniske apparater som mobile applikationer, operativ systemer og distribuerede parallelle systemer, måleinstrumenter og hospitalsudstyr.

Du kan også komme til at arbejde med rådgivning, salg og service, hvor et dybtgående kendskab til it og datateknik er et krav.

Du kan læse videre ved bl.a. at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigten over uddannelser til civilingeniør. Hvis du ønsker at læse videre til civilingeniør, skal du under din diplomingeniøruddannelse vælge bestemte kurser.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Da Kim valgte at læse til civilingeniør, vidste han ikke, at han en dag ville ende med at...

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.