uddannelsen til diplomingeniør i it
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - softwareteknologi

Uddannelsen handler om at udvikle it- eller ikt-systemer og programmer til elektroniske apparater som mobiltelefoner, måleinstrumenter eller udstyr til hospitaler og overvågning.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - softwareteknologi
Andre betegnelser:
Informations- og kommunikationsteknologi (IT), It-elektronik, Information and Communication Technology, it
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer også at planlægge og udvikle systemer til virksomheder som fx kan sikre bankers it-systemer. Samtidig får du en teoretisk og praktisk viden om metoder og teknologier til informationsbehandling og datalogi.

Som it-ingeniør kan du arbejde med computerteknologi, netværkssystemer, systemudvikling, internet, kommunikation og programmering. Du kan desuden finde job, hvor du beskæftiger dig med udvikling af eller rådgivning om it-systemer i samarbejde med programmører og dataloger. Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du om systemudvikling, som er en udvikling af informationssystemer fra ide, analyse, design og test til drift og vedligeholdelse. Du lærer også om programmering, som er det konkrete design af software, og om computerbaserede systemer.

Du får bl.a. undervisning i fag som:

 • Elektronik
 • Digitalteknik
 • Hardware/software programmering
 • Signalbehandling
 • Datanetværk

Derudover får du også undervisning i naturvidenskabelige fag som matematik, sandsynlighedsregning og statistik.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, laboratorieøvelser og projektarbejde. Der er på uddannelsen indlagt et halvt års praktik i en virksomhed.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk. Den engelsksprogede titel er Bachelor of Engineering in Information and Communication Technology.

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Du kan også søge med en relevant videregående uddannelse.

Specifikke adgangskrav er:

 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en adgangseksamen til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

Der er desuden krav om engelsk på mindst B-niveau.

Yderligere adgangskrav på VIA University College:

Der er desuden krav om engelsk på mindst B-niveau.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

Fra optagelsen 2019 indføres et karakterkrav på mindst 7,0 i gennemsnit (uden hurtigstartbonus) i den gymnasiale eksamen og mindst 7,0 i gennemsnit i matematik A.

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet:

Fra optagelsen 2020 skal du have matematik A med et karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen på mindst 7,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Nogle uddannelsessteder har også vinterstart. Se det enkelte uddannelsesstedets hjemmeside.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Lyngby, Horsens, Odense og Aarhus.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder it-elektronik. De udbydes begge som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

 • It-elektronik er rettet mod intelligente funktioner i systemer med vægt på hardwaren
 • Softwareteknologi handler om konstruktion af større software systemer

Som uddannet datamatiker har du mulighed for at læse de to uddannelser på kortere tid. Du kan læse mere om denne mulighed, og uddannelserne i øvrigt i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Bemærk: Der kun studiestart i september.

Syddansk Universitet (SDU)

På SDU hedder uddannelsen Softwareteknologi og udbydes som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

Hvert semester er baseret på et hovedtema. De fire første temaer er:

 • Brugercentreret design
 • Organisationsorienteret softwareudvikling
 • Design af produktionssystemer
 • Informationsteknologi i automationskontekst

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

VIA University College

På VIA University College hedder uddannelsen Information and Communication Technology og udbydes som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor). Al undervisning foregår på engelsk.

Du kan specialisere dig inden for:

 • Business Information Systems
 • Cross Media
 • Embedded Engineering

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Bemærk: Der er studiestart både i februar og i august. Ansøgningsfristen for begge studiestartsmåneder er 15. marts for kvote 2-ansøgere og 5. juli for kvote 1-ansøgere. Hvis der er restpladser til vinterstart udbydes de med ansøgningsfrist 1. november.

Aarhus Universitet (AU)

På AU hedder uddannelsen informations- og kommunikationsteknologi og kan læses som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor). Undervisningen foregår på dansk.

Herefter kan du vælge at læse videre til civilingeniør i fx computerteknologi på AU, hvilket tager to år ekstra.

Du kan specialisere dig inden for:

 • Kommunikationsteknologi
 • Teknisk og software (softwaresystemer til pc'ere)
 • Indlejret software (softwaresystemer til industrielle apparater, mobilt udstyr, medicinsk måleudstyr mv.)
 • Signalbehandlingssoftware (software til behandling af fx audio- eller videosignaler)
 • Mobile applikationer
 • Signalbehandling og medikoteknik
 • Sundhedsteknologi

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Bemærk: Der er studiestart både i februar og i august. Ansøgningsfristen for begge studiestartsmåneder er 15. marts for kvote 2-ansøgere og 5. juli for kvote 1-ansøgere. Hvis der er restpladser til vinterstart udbydes de med ansøgningsfrist 1. november.

Adgangskvotienter 2018

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus N (Sommerstart)7,06,1
Aarhus N (Vinterstart)AO
Professionshøjskolen VIA University College  
Horsens (Sommer- og vinterstart)AO
Horsens (Sommer- og vinterstart, engelsk)AO
Danmarks Tekniske Universitet  
Kongens Lyngby (Sommerstart)7,26,2
Kongens Lyngby (Sommerstart)7,87,5
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er normalt lønnet. Er det ulønnet, kan du søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for systemudvikling og programmering. Du kan komme til at arbejde med udvikling og vedligeholdelse af elektroniske informationssystemer til offentlige og private virksomheder.

Det kan fx være udvikling af systemer og programmer til elektroniske apparater som mobiltelefoner, måleinstrumenter og hospitalsudstyr.

Du kan også komme til at arbejde med rådgivning, salg og service, hvor et dybtgående kendskab til it og datateknik er et krav.

Du kan læse videre ved bl.a. at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigten over uddannelser til civilingeniør.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Ud over it-konsulentvirksomhed er de nyuddannede beskæftiget i en bred vifte af industrier og teknologiske brancher. Kategorien Andre omfatter enkeltstående ansættelser i næsten 60 meget forskellige brancher.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 2

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Da Kim valgte at læse til civilingeniør, vidste han ikke, at han en dag ville ende med at...

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.