Uddannelsen til Diplomingeniør - elektronik
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - elektronik

På uddannelsen arbejder du med at designe og udvikle elektronisk udstyr, ofte i større sammensatte systemer, hvor software og hardware skal spille tæt sammen.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - elektronik
Andre betegnelser:
Electronics
Varighed:
3½ år
Sprog:
Dansk eller engelsk
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at udvikle elektronik, fx til medicinsk udstyr og robotter. Du lærer om analog og digital elektronik samt brug af modellerings- og simuleringsværktøjer som led i udviklingsprocessen.

Som færdiguddannet vil du typisk arbejde som udvikler, iværksætter, projektleder eller konsulent.

Du vil typisk finde arbejde inden for it-virksomheder, produktionsvirksomheder eller rådgivende ingeniørvirksomheder. Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du om udviklingen af små og store software- og hardwaresystemer, som både skal kunne kommunikere internt og indgå i samspil med omgivelserne.

Du får kendskab til netværk, overvågningssystemer og styreprogrammer. Det kan være sikkerhedssystemer til tog og biler, eller det kan være satellitter og robotter, der skal kommunikere eller koordinere opgaver mellem sig.

Fag

Du vil i løbet af uddannelsen få undervisning i fag som fx:

 • Analog og programmerbar digital elektronik
 • Programmering og systemudvikling
 • Netværk og distribuerede systemer
 • Mikroprocessorsystemer (indlejrede computersystemer)
 • Kommunikationsteknologi

Titel

Du får titlen diplomingeniør/professionsbachelor. Den engelske titel er Bachelor of Engineering in Electronics.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer, laboratoriearbejde og problemorienteret projektarbejde i grupper.

Sprog

Du kan tage uddannelsen på engelsk. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder. 

Praktik

I uddannelsen indgår ½ års praktik i en virksomhed.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav:

 • Matematik A
 • Engelsk B
 • Enten fysik B eller geovidenskab A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

 • Matematik A med et karaktergennemsnit på mindst 4,0

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 5,0 eller 5,0 i gennemsnit i matematik A
 • Fra 2025 kan du kun søge i kvote 1, hvis du har et karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen på mindst 5,0
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside

Da hele eller dele af undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 88
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Professionsbacheloruddannelsen i elektronik foregår i:

Uddannelsen på engelsk

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)5.7AO
Herning (Sommerstart)AO 
Aarhus C (Vinterstart)AO 
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 
Sønderborg (Sommerstart, engelsk)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Løn 

Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for det private erhvervsliv som udviklingsingeniør, konsulent, ekspert, leder eller sælger.

Størstedelen af diplomingeniørerne får arbejde i it-virksomheder, produktionsvirksomheder eller rådgivende ingeniørvirksomheder.

Mere uddannelse

Du kan også læse videre ved bl.a. at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Hvis du ønsker at læse videre til civilingeniør, skal du under din diplomingeniøruddannelse vælge bestemte kurser.

Læs mere om uddannelser til civilingeniør

Få mere at vide

Se oversigt over it-uddannelser på universiteterne (futurepeople.dk)

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør. Nr. 2674 af 28. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr. 56 af 10. januar 2024.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information