Uddannelsen til Diplomingeniør - elektronik
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - elektronik

På uddannelsen til elektronikingeniør arbejder du med at designe og udvikle elektronisk udstyr, ofte i større sammensatte systemer, hvor software og hardware skal spille tæt sammen.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - elektronik
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at udvikle forbrugerelektronik, fx til medicinsk udstyr og robotter. Du lærer om analog og digital elektronik samt brug af modellerings- og simuleringsværktøjer som led i udviklingsprocessen.

Som færdiguddannet diplomingeniør vil du typisk arbejde som udvikler, iværksætter, projektleder eller konsulent. Du vil typisk finde arbejde inden for it-virksomheder, produktionsvirksomheder eller rådgivende ingeniørvirksomheder. Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du om udviklingen af små og store software- og hardwaresystemer, som både skal kommunikere internt og kunne indgå i samspil med omgivelserne.

Du får kendskab til netværk, overvågningssystemer og styreprogrammer. Det kan være sikkerhedssystemer til tog og biler, eller det kan være satellitter og robotter, der skal kommunikere eller koordinere opgaver mellem sig.

Indhold

Du vil i løbet af uddannelsen få undervisning i fag som fx:

 • Analog og programmerbar digital elektronik
 • Programmering og systemudvikling
 • Netværk og distribuerede systemer
 • Mikroprocessorsystemer (indlejrede computersystemer)
 • Kommunikationsteknologi

I uddannelsen indgår ½ års praktik i en virksomhed.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer, laboratoriearbejde og problemorienteret projektarbejde i grupper.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt) og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Den engelsksprogede titel er Bachelor of Engineering in Electronics.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav:

 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

 • Matematik A med et karaktergennemsnit på mindst 4,0
 • Engelsk B med mindst 3,0 i karaktergennemsnit eller engelsk A med mindst 2,0 i karaktergennemsnit eller godkendt engelsktest. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Syddansk Universitet

 • Engelsk B med mindst 3,0 i karaktergennemsnit eller engelsk A med mindst 2,0 i karaktergennemsnit eller godkendt engelsktest
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 5,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside

Bemærk om adgangskrav fra 2023

Fra optagelsen 2023 skal engelsk B være bestået med et karaktergennemsnit på mindst 2,0 på alle uddannelsessteder.

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside
   

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense, Herning, Aalborg og Aarhus.
 

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder elektronik som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsuddannelse).

Du kan også læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Bemærk: På Aalborg Universitet er der fri adgang, hvis du søger rettidigt og opfylder adgangskravene. Der er kun studiestart i september.
 

Aarhus Universitet (AU) i Herning

AU i Herning udbyder elektronik som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse. 

Herefter kan du vælge at læse videre til civilingeniør i fx computerteknologi på AU, hvilket tager to år ekstra.

På diplomingeniøruddannelsen i elektronik i Herning, kan du specialisere dig inden for:

 • Vedvarende energi
 • Machine learning – big data
 • Indlejret software fx til robotter 
 • Internet of Things (IoT)

Uddannelsen kan også læses online. Se nærmere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Bemærk: På Aarhus Universitet (Herning) er der kun studiestart i august.
 

Aarhus Universitet (AU) i Aarhus

AU i Aarhus udbyder elektronik som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse. 

På diplomingeniøruddannelsen i elektronik i Aarhus, kan du specialisere dig inden for:

 • Effekt- og reguleringsteknik              
 • Signalbehandling
 • Indlejret software
 • Medikoteknik
 • Højfrekvensteknik
 • Robotteknologi
 • Internet of Things (IoT)

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Bemærk: I Aarhus er der studiestart både i februar og i august. Ansøgningsfristen for begge studiestartsmåneder er 15. marts for kvote 2-ansøgere og 5. juli for kvote 1-ansøgere. Hvis der er restpladser til vinterstart udbydes de med ansøgningsfrist 1. november.
 

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder elektronik som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

Herefter kan du vælge at læse videre til civilingeniør i elektronik, hvilket tager to år ekstra.

Uddannelsen er projektorienteret og problembaseret. Der er mulighed for specialisering inden for:

 • Robotelektronik
 • Industriel elektronik og forbrugselektronik
 • Programmerbar elektronik
 • Indlejrede systemer (embedded systems)
 • Cyber Physical Systems og Internet of Things (IoT)
 • Signalbehandling og -transmission
 • Reguleringsteknik
 • Datakommunikation
 • Effektelektronik
 • EMC (electromagnetic compatibility)

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Uddannelsen begynder i august/september

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Aarhus N (Sommerstart)AO 
Herning (Sommerstart)AO 
Aarhus N (Vinterstart)AO 
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for det private erhvervsliv som udviklingsingeniør, konsulent, ekspert, leder eller sælger.

Størstedelen af diplomingeniørerne får arbejde i it-virksomheder, fremstillingsvirksomheder eller rådgivende ingeniørvirksomheder.

Mere uddannelse

Du kan også læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigten over uddannelser til civilingeniørHvis du ønsker at læse videre til civilingeniør, skal du under din diplomingeniøruddannelse vælge bestemte kurser.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne:

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information