Uddannelsen til Diplomingeniør - elektronik
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - elektronik

På uddannelsen til elektronikingeniør arbejder du med at designe og udvikle elektronisk udstyr, ofte i større sammensatte systemer, hvor software og hardware skal spille tæt sammen.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - elektronik
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at udvikle forbrugerelektronik, fx til medicinsk udstyr og robotter. Du lærer om analog og digital elektronik samt brug af modellerings- og simuleringsværktøjer som led i udviklingsprocessen.

Som færdiguddannet diplomingeniør vil du typisk arbejde som udvikler, iværksætter, projektleder eller konsulent. Du vil typisk finde arbejde inden for it-virksomheder, produktionsvirksomheder eller rådgivende ingeniørvirksomheder. Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen i elektronik lærer du om udviklingen af små og store software og hardware systemer, som både skal kommunikere internt og kunne indgå i samspil med omgivelserne.

Du får kendskab til netværk, overvågningssystemer og styreprogrammer. Eksempler på systemer kan være sikkerhedssystemer til tog og biler, eller det kan være satellitter og robotter, der skal kommunikere eller koordinere opgaver mellem sig.

Du vil i løbet af uddannelsen få undervisning i fag som fx:

 • analog og programmerbar digital elektronik
 • programmering og systemudvikling
 • netværk og distribuerede systemer
 • mikroprocessorsystemer (indlejrede computersystemer)
 • kommunikationsteknologi

I uddannelsen indgår ½ års praktik i en virksomhed.

Undervisningen

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer, laboratoriearbejde og problemorienteret projektarbejde i grupper.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt) og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Den engelsksprogede titel er Bachelor of Engineering in Electronics.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Du kan også søge med en relevant videregående uddannelse.

Specifikke adgangskrav

 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet

 • Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 7,0, og karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 7,0.
 • Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet. Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.
 • Ansøgere med udenlandsk eksamen skal endvidere have bestået Studieprøven i dansk som andetsprog (tidligere Dansk Prøve 2). Det er et krav, at alle Studieprøvens 4 delelementer er bestået med karakteren 02 på 7-trinskalaen.

Yderligere adgangskrav på Aalborg Universitet

 • Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen i matematik A skal være på mindst 4,0.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet fra 2021

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 5,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside.

 

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside
   

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense, Herning, Aalborg og Aarhus.
 

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder elektronik som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsuddannelse).

Du kan også læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Bemærk: På Aalborg Universitet er der fri adgang, hvis du søger rettidigt og opfylder adgangskravene. Der er kun studiestart i september.
 

Aarhus Universitet (AU) i Herning

AU i Herning udbyder elektronik som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse. 

Herefter kan du vælge at læse videre til civilingeniør i fx computerteknologi på AU, hvilket tager to år ekstra.

På diplomingeniøruddannelsen i elektronik i Herning, kan du specialisere dig inden for:

 • Vedvarende energi
 • Små elektriske systemer

Uddannelsen kan også læses online. Se nærmere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Bemærk: På Aarhus Universitet er der kun studiestart i august.
 

Aarhus Universitet (AU) i Aarhus

AU i Aarhus udbyder elektronik som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse. 

På diplomingeniøruddannelsen i elektronik i Aarhus, kan du specialisere dig inden for:

 • Effekt- og reguleringsteknik
 • Signalbehandling
 • Medikoteknik
 • Højfrekvensteknik
 • Robotteknologi
 • Internet of Things (IoT)

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Bemærk: I Aarhus er der studiestart både i februar og i august. Ansøgningsfristen for begge studiestartsmåneder er 15. marts for kvote 2-ansøgere og 5. juli for kvote 1-ansøgere. Hvis der er restpladser til vinterstart udbydes de med ansøgningsfrist 1. november.
 

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder elektronik som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

Uddannelsen giver mulighed for specialisering inden for:

 • Robotelektronik
 • Udvikling af forbruger- og industriel elektronik
 • Programmering af indlejrede systemer
 • Analog og digital elektronik
 • Signalbehandling og reguleringsteknik
 • Effektelektronik
 • Netværk og datakommunikation

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Uddannelsen begynder i august/september

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Aarhus N (Sommerstart)AO 
Herning (Sommerstart)AO 
Aarhus N (Vinterstart)AO 
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet diplomingeniør kan du gå direkte ud på arbejdsmarkedet. Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for det private erhvervsliv som udviklingsingeniører, konsulenter, eksperter, ledere eller sælgere oftest i elektronikvirksomheder.

Størstedelen af diplomingeniørerne får arbejde i it-virksomheder, fremstillingsvirksomheder eller rådgivende ingeniørvirksomheder.

Du kan også læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigten over uddannelser til civilingeniørHvis du ønsker at læse videre til civilingeniør, skal du under din diplomingeniøruddannelse vælge bestemte kurser.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information