uddannelsen til diplomingeniør i stærkstrømsteknologi
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - elektrisk energiteknologi

På uddannelsen lærer du om el-produktion (fx solceller og vindmøller), om elforsyning samt styring og regulering af industrianlæg.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - elektrisk energiteknologi
Alternative betegnelser:
stærkstrømsingeniør
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får en grundig indføring i basisfag som matematik, mekanik, kredsløbsteknik, elektrofysik og termodynamik, som du bruger i den videre undervisning i el-produktion, elforsyningsnet, elektriske anlæg og installationer.

Uddannelsen retter sig mod områder, hvor der arbejdes med elektrisk energiforsyning og el-produktion, fx i industrien, forsyningsselskaber og rådgivningsvirksomheder. Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomingeniøruddannelsen giver dig viden om arbejdsområder inden for elektriske anlæg, elektriske maskiner, forsyningssystemintegration og opbygning, effektelektronik, automation og programmering, og du lærer om arbejdet med styring af automatiske anlæg i industriprocesser.

Du lærer bl.a. om forskellige former for el-produktion, transmission og distribution af energi. Du får også undervisning i grundfag som matematik, fysik, økonomi, programmering og it. Der er mulighed for flere specialiseringer, og arbejdet vil ofte foregå i grænseområdet mellem flere fagområder, herunder modellering, projektering og drift af forsyningsanlæg og moderne elektriske installationer.

Indhold

Uddannelsens ingeniørfaglige fag består af bl.a.:

 • Kredsløbsteori
 • Elforsyning
 • Elektriske maskiner og transformere
 • Elektriske anlæg
 • Digital elektronik
 • Styring og regulering
 • Automation
 • Elektrofysik og materialelære
 • Vedvarende energikilder

Derudover er der en række valgfag, som du kan vælge imellem senere på uddannelsen. Valgfagene vil være en del af din endelige specialisering.

Undervisningsform

Undervisningen foregår som holdundervisning og projektarbejde. Der er i uddannelsen indlagt ½ års ingeniørpraktik i en virksomhed.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt) og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Den engelsksprogede titel er Bachelor of Engineering in Electrical Energy Technology.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Du kan også søge med en relevant videregående uddannelse.

Specifikke adgangskrav

 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi C eller bioteknologi A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet

 • Engelsk B med mindst 3,0 i karaktergennemsnit eller engelsk A med mindst 2,0 i karaktergennemsnit eller godkendt engelsktest. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside. 
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 5,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet

 • Engelsk B med mindst 3,0 i karaktergennemsnit eller engelsk A med mindst 2,0 i karaktergennemsnit eller godkendt engelsktest. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside. 

Bemærk om adgangskrav fra 2023

 • Fra optagelsen 2023 skal engelsk B være bestået med et karaktergennemsnit på mindst 2,0 på alle uddannelsessteder.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Ballerup/Lyngby, Odense, Aarhus og Herning.
 

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder elektrisk energiteknologi som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

Du kan specialisere dig inden for:

 • Elektriske energisystemer (energikonvertering, intelligent styring og regulering, ICT og vekselvirkning med øvrige energisystemer)
 • Stærkstrøm (elektriske anlæg, installationer, maskiner, højspændingsteknik samt beskyttelse). Denne linje giver mulighed for at opnå autorisation

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.
 

Syddansk Universitet

SDU udbyder elektrisk energiteknologi som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

Herefter kan du vælge at læse videre til civilingeniør i elektronik på SDU, hvilket tager to år ekstra.

Uddannelsen er projektorienteret og problembaseret. Der er mulighed for specialisering inden for:

 • Elforsyning (højspændingsnet)
 • Fremtidens intelligente elsystemer (High Voltage DC, SMARTgrid, Microgrids)
 • Energiproduktion (vindmølleanlæg og solcelleanlæg)
 • Netintegration af vedvarende energikilder
 • Elkøretøjer og elektriske maskiner (motorkøretøjer og generatorer)
 • Anlægs- og netbeskyttelse
 • Reguleringsteknik og automation

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.
 

Aarhus Universitet (AU) i Aarhus

AU udbyder elektrisk energiteknologi som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse. 

Herefter kan du vælge at læse videre til civilingeniør på AU, hvilket tager to år ekstra.

På diplomingeniøruddannelsen i elektrisk energiteknologi i Aarhus, kan du specialisere dig inden for:

 • Energiproduktion og forbrug (el-generatorer, el-motorer, energikonvertering og kraftværksteknologi)
 • Fremtidens energitransmissions- og distributionssystemer
 • Effekt- og reguleringsteknik
 • Automation

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Bemærk: Der er studiestart både i februar og i august. Ansøgningsfristen for begge studiestartsmåneder er 15. marts for kvote 2-ansøgere og 5. juli for kvote 1-ansøgere. Hvis der er restpladser til vinterstart udbydes de med ansøgningsfrist 1. november.

 

Aarhus Universitet (AU) i Herning

AU i Herning udbyder elektrisk energiteknologi som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse.

På diplomingeniøruddannelsen i elektrisk energiteknologi i Herning, kan du specialisere dig inden for:

 • Energiproduktion og forbrug (el-generatorer, el-motorer, energikonvertering og kraftværksteknologi)
 • Fremtidens energitransmissions- og distributionssystemer
 • Effekt- og reguleringsteknik
 • Automation

Uddannelsen kan også læses online. Se nærmere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Bemærk: Der er kun studiestart i august i Herning.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Ballerup (Sommerstart)AO
Aarhus Universitet  
Aarhus N (Sommerstart)AO
Aarhus N (Vinterstart)AO
Herning (Sommerstart)AO
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for rådgivning og industri, hvor stærkstrøm har en betydning for et produkt, eller hvor der arbejdes med elektroteknik og energiforsyning.

Du kan fx komme til at arbejde inden for it-området, hvor du bl.a. har ansvaret for distribution af informationer og optimering af styringssystemer i større virksomheder.

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigt over uddannelser til civilingeniør. Hvis du ønsker at læse videre til civilingeniør, skal du under din diplomingeniøruddannelse vælge bestemte kurser.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne: www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information