uddannelsen til diplomingeniør i stærkstrømsteknologi
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - elektrisk energiteknologi

På uddannelsen lærer du om el-produktion, fx solceller og vindmøller, om elforsyning samt styring og regulering af industrianlæg.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - elektrisk energiteknologi
Alternative betegnelser:
stærkstrømsingeniør
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får en grundig indføring i basisfag som matematik, mekanik, kredsløbsteknik, elektrofysik og termodynamik, som du bruger i den videre undervisning i el-produktion, elforsyningsnet, elektriske anlæg og installationer.

Uddannelsen retter sig mod områder, hvor der arbejdes med elektrisk energiforsyning og el-produktion, fx i industrien, forsyningsselskaber og rådgivningsvirksomheder. Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig viden om arbejdsområder inden for elektriske anlæg, elektriske maskiner, forsyningssystemintegration og opbygning, effektelektronik, automation og programmering, og du lærer om arbejdet med styring af automatiske anlæg i industriprocesser.

Du lærer bl.a. om forskellige former for el-produktion, transmission og distribution af energi. Du får også undervisning i grundfag som matematik, fysik, økonomi, programmering og it. Der er mulighed for flere specialiseringer, og arbejdet vil ofte foregå i grænseområdet mellem flere fagområder.

Indhold

Uddannelsens ingeniørfaglige fag består af bl.a.:

 • Kredsløbsteori
 • Elforsyning
 • Elektriske maskiner og transformere
 • Elektriske anlæg
 • Digital elektronik
 • Styring og regulering
 • Automation
 • Elektrofysik og materialelære
 • Vedvarende energikilder

Derudover er der en række valgfag, som du kan vælge imellem senere på uddannelsen. Valgfagene vil være en del af din endelige specialisering.

Titel

Du får titlen diplomingeniør/professionsbachelor. Den engelske titel er Bachelor of Engineering in Electrical Energy Technology.

Undervisning

Undervisningen foregår som forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde.

Praktik

Der er i uddannelsen indlagt ½ års ingeniørpraktik i en virksomhed.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav:

 • Matematik A
 • Engelsk B
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi C eller bioteknologi A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Professionsbacheloruddannelsen i elektrisk energiteknologi foregår i:

 

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Ballerup (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO 
Aarhus C (Vinterstart)AO 
Herning (Sommerstart)AO 
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Løn

Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for rådgivning og industri, hvor stærkstrøm har en betydning for et produkt, eller hvor der arbejdes med elektroteknik og energiforsyning.

Du vil derfor kunne komme til at arbejde i elforsyningsselskaber, produktionsvirksomheder, installationsfirmaer, energitekniske servicevirksomheder eller du vil kunne starte din egen virksomhed.

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved bl.a. at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Hvis du ønsker at læse videre til civilingeniør, skal du under din diplomingeniøruddannelse vælge bestemte kurser.

Læs mere om uddannelser til civilingeniør

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør. Nr. 2674 af 28. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr. 56 af 10. januar 2024.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information