Uddannelsen til diplomingeniør i computersystemer
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - it-elektronik

Uddannelsen handler om udvikling af it-systemer, lige fra store applikationer til brug i virksomheder, over apps i mobiltelefoner til mindre programmer, der styrer elektroniske apparater som måleinstrumenter eller udstyr til hospitaler samt overvågning.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - it-elektronik
Andre betegnelser:
It-elektronik,
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at planlægge og udvikle it-systemer og du får en teoretisk og praktisk viden om metoder og teknologier til informationsbehandling og datalogi.

Det kan være sikring af it-systemer mod hacking i banker og andre steder, der håndterer personfølsomme data.

It-elektronik retter sig imod job med udvikling og drift af computerbaserede systemer, deres software og hardware.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du om udvikling og programmering af systemer fra ide, over analyse, design og test til drift og vedligehold. Du lærer også om det konkrete design af softwaresystemer eller computerbaserede systemer, og sådanne systemers interaktion med omverdenen.

Fag

It-elektronik handler om programmering, computerteknologi, netværkssystemer og internet og systemudvikling. Du arbejder med udvikling og drift af computerbaserede systemer, deres software og hardware.

Du får bl.a. undervisning i fag som:

 • Programmeringssprog
 • Systemdesign
 • Hardwaredesign, digitalteknik og elektronik
 • Datanetværk

Desuden får du undervisning i innovation og i naturvidenskabelige fag som matematik og statistik.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, laboratorieøvelser og projektarbejde. Der er på uddannelsen indlagt et halvt års praktik i en virksomhed.

Titel

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt) og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Uddannelsernes engelske titler er hhv. Bachelor of Engineering (Computer Engineering) og Bachelor of Engineering (Software Technology).

Se også DTU's uddannelse til Diplomingeniør - softwareteknologi.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav:

 • Matematik A
 • Enten Fysik B eller geovidenskab A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Danmarks Tekniske Universitet

 • Engelsk B med mindst 3,0 i karaktergennemsnit eller engelsk A med mindst 2,0 i karaktergennemsnit eller godkendt engelsktest. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Bemærk om adgangskrav fra 2023

Fra optagelsen 2023 skal engelsk B være bestået med et karaktergennemsnit på mindst 2,0.

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00. 
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Udenlandsk eller international eksamen

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen har ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Lyngby og Ballerup ved København.

Danmarks Tekniske Universitet

DTU udbyder uddannelsen i it-elektronik. Den udbydes som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

 • It-elektronik er rettet mod intelligente funktioner i systemer med vægt på hardwaren

Som uddannet datamatiker har du mulighed for at læse uddannelsen på kortere tid.

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside:
It-elektronik ved DTU

Bemærk: Der kun studiestart i september.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Ballerup (Sommerstart)5,95,5

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som it-elektronikingeniør arbejder du i bred forstand med indbygning af intelligente funktioner i apparater og systemer. Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for systemudvikling og programmering af IT-systemer, spændende fra indlejrede systemer og apparater over softwaresystemer til anvendelser heraf.

Du kan også komme til at arbejde med rådgivning, salg og service, hvor et dybtgående kendskab til it og datateknik er et krav, eller it-konsulentvirksomhed.

Mere uddannelse

Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Du kan læse videre ved bl.a. at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigten over uddannelser til civilingeniør.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne:

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer