Uddannelsen til diplomingeniør i computersystemer
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - it-elektronik

På uddannelsen lærer du om udvikling af it-systemer, både store applikationer til brug i virksomheder eller apps i mobiltelefoner til mindre programmer, der styrer elektroniske apparater.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - it-elektronik
Andre betegnelser:
It-elektronik,
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at planlægge og udvikle it-systemer, og du får en teoretisk og praktisk viden om metoder og teknologier til informationsbehandling og datalogi.

Det kan være sikring af it-systemer mod hacking i banker og andre steder, der håndterer personfølsomme data.

It-elektronik retter sig imod job med udvikling og drift af computerbaserede systemer, deres software og hardware.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du om udvikling og programmering af systemer fra ide, over analyse, design og test til drift og vedligehold. Du lærer også om det konkrete design af softwaresystemer eller computerbaserede systemer, og sådanne systemers interaktion med omverdenen.

Fag

Du får bl.a. undervisning i fag som:

 • Programmeringssprog
 • Systemdesign
 • Hardwaredesign, digitalteknik og elektronik
 • Datanetværk

Desuden får du undervisning i innovation og i naturvidenskabelige fag som matematik og statistik.

Titel

Du får titlen diplomingeniør/professionsbachelor. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Engineering (Computer Engineering).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, laboratorieøvelser og projektarbejde.

Praktik

Der er på uddannelsen indlagt et halvt års praktik i en virksomhed.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav:

 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten Fysik B eller geovidenskab A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Lyngby og Ballerup ved København.

Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside: 

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Ballerup (Sommerstart)3,6AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Løn 

Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Fremtidsmuligheder

Som it-elektronikingeniør arbejder du med indbygning af intelligente funktioner i apparater og systemer. Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for systemudvikling og programmering af IT-systemer.

Du kan også komme til at arbejde med rådgivning, salg og service, hvor et dybtgående kendskab til it og datateknik er et krav, eller du kan arbejde i en it-konsulentvirksomhed.

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved bl.a. at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Læs mere om uddannelser til civilingeniør.

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør. Nr. 2674 af 28. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 36 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer