interview med it-specialist i industrien
Artikel

It-specialist i industrien

Dengang Kim valgte at læse til civilingeniør, vidste han ikke, at han en dag ville ende med at arbejde med it.

Kim D. Andersen er 39 år og uddannet Civilingeniør inden for svagstrøm og elektronik. Kim er ansat på en stor medicinalfabrik og er med til at bygge og indføre medicinalfirmaets it-systemer.

Den lille ingeniør

"Det var ingeniørfaget og det tekniske, der var min indgang," siger han. "Jeg specialiserede mig i proceskontrol, der handler om styring, regulering og overvågning af maskiner, fx robotter eller samlebånd."

 Kim opbyggede netforretningen i et teleselskab. Det var et skægt job!
Kim opbyggede netforretningen i et teleselskab. Det var et skægt job!

Hen ad vejen blev Kim dog mere og mere interesseret i it, og gik over til at lave matematiske modeller af maskiner.

"Mit første job var i et firma, der lavede computerbaserede styrings- og overvågningssystemer. Det kan fx være på en fabrik, hvor man bygger et computersystem til at holde øje med, hvad der sker ude i maskinhallen. Så kan man nemt aflæse på en skærm, hvad temperaturen er i en given tank, eller om transportbåndet kører.

Kims næste job var nogle år i et teleselskab, hvor han arbejdede med firmaets interne it-systemer: "Jeg var også med til at bygge deres internetforretning op. Det var et sjovt job."

Styring og kvalitet

Kim arbejder med udvikling af nye it-systemer: "Jeg har fx været med til at indføre et system, der har gjort det lettere at få resultaterne af de forsøg, der bliver lavet med nye lægemidler."

LEO Pharma samarbejder med nogle læger, der tester firmaets lægemidler på frivillige patienter. Før i tiden blev resultaterne fra de forsøg skrevet ned på papir og tastet ind manuelt.

"Det var en meget besværlig proces. Nu har vi et internetbaseret system, hvor lægerne kan taste deres data direkte ind. Det er nemmere, både for lægerne og for os."

En stor del af Kims tid går med at dokumentere, det vil sige lave en slags vejledninger til, hvordan systemerne virker.

Kim har en del samarbejde med kvalitetsafdelingen.
Kim har en del samarbejde med kvalitetsafdelingen.

Nogle gange hjælper Kim hjælper også kolleger rundt om i firmaet, der har problemer med at bruge systemet.

Det er nemlig ikke kun lægemidlerne, der skal tjekkes af kvalitetsafdelingen; det gælder også it-systemerne.

Ingen kompromisser

Kim er især glad for det store fokus på kvalitet, der er i medicinalbranchen: "I telebranchen gik det nogle gange så hurtigt med at få produkterne på markedet, at man ikke nåede at rette alle fejlene."

"Men her er det lægemidler, det handler om. Derfor går vi aldrig på kompromis med kvaliteten - heller ikke kvaliteten af it-systemerne. Og det er noget af det, der tiltaler mig."

Det er et job med stor frihed: "Der er ikke nogen, der tjekker, hvad jeg laver time for time. Vi arbejder meget projektorienteret. Det giver tid til andet, for man vælger selv, hvor lang tid man bruger på de forskellige projekter."

Godt tilfreds

Kim deltager jævnligt i relevante kurser. Det er faktisk et krav i firmaet, at medarbejderne efteruddanner sig.

"Jeg har tidligere arbejdet med projektledelse. Det kan være, at jeg vender tilbage til det."

Siden sidst

Interviewet er lavet i 2007. Kim Andersen er i dag (2018) ansat som IT arkitekt og teknisk product manager i Statens IT.

Se oversigt over flere interview.