civilingeniør i software engineering
Bacheloruddannelse

Software Engineering

Du lærer at udvikle softwareløsninger til det moderne samfund, hvor softwareteknologi indgår i næsten alt fra computere, mobiltelefoner og biler til søgemaskiner, fitness og netbank.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Software Engineering
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at udvikle software, der passer til de mennesker og organisationer, som skal bruge den, og du bliver i stand til at udnytte de tekniske muligheder og fremtidssikre softwaren på den bedst mulige måde.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil som færdiguddannet typisk have jobmuligheder i virksomheder, der designer, udvikler og leverer softwareløsninger. Her kan du arbejde som fx projektleder, systemarkitekt, data scientist eller softwareudvikler.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På bacheloruddannelsen i Software Engineering lærer du at udvikle software fra bunden, men også at videreudvikle på eksisterende software.

Du lærer at arbejde med udvikling af software, hvor der både er fokus på teknologi og brugeroplevelse. Derved arbejder du med at skabe softwareløsninger, der tager udgangspunkt i brugs- og teknologiske sammenhænge for de mennesker og organisationer, der skal bruge dem.

Indhold

På uddannelsen får du viden om, hvordan man undersøger behovet for softwaren, beskriver og analyserer kravene samt designer, programmerer og tester den. Du lærer desuden at holde styr på software og softwareudviklingen og at arbejde med de kvaliteter ved softwaren, som passer til en bestemt opgave. Fx kan du gøre software brugervenlig, effektiv, robust og sikker.

Der er stor vægt på softwareudvikling, men du får også undervisning i programmering, softwareteknologi, interaktionsdesign samt samfunds- og virksomhedsrelaterede problemstillinger.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde, herunder bl.a. projektsamarbejde med virksomheder.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 7,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder Software Engineering som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i Software Engineering.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i Software Engineering kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i Software Engineering.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet have mulighed for at få job i både private og offentlige organisationer, som beskæftiger sig med design, udvikling og anvendelse af software, og du vil fx kunne arbejde som projektleder, softwareudvikler, mobilapplikationsudvikler, systemarkitekt, systemkonsulent eller data scientist.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Systemudvikling, programmering og design og Ingeniørarbejde.

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Klaus Petersen er medejer af it-firmaet Alpha Solutions A/S i København.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.