civilingeniør i software engineering
Bacheloruddannelse

Software Engineering

Du lærer at udvikle softwareløsninger til næsten alt fra computere, mobiltelefoner og biler til søgemaskiner, fitness og netbank. Du kan tage uddannelsen på enten dansk eller engelsk.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Software Engineering
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at udvikle software, der passer til de mennesker og organisationer, som skal bruge den, og du bliver i stand til at udnytte de tekniske muligheder og fremtidssikre softwaren på den bedst mulige måde.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil som færdiguddannet typisk have jobmuligheder i virksomheder, der designer, udvikler og leverer softwareløsninger. Her kan du arbejde som fx projektleder, systemarkitekt, data scientist eller softwareudvikler.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du at udvikle software fra bunden, men også at videreudvikle på eksisterende software.

Du lærer at arbejde med udvikling af software, hvor der både er fokus på teknologi og brugeroplevelse. Derved arbejder du med at skabe softwareløsninger, der tager udgangspunkt i brugs- og teknologiske sammenhænge for de mennesker og organisationer, der skal bruge dem.

Softwareudvikling

På uddannelsen får du viden om, hvordan man undersøger behovet for softwaren, beskriver og analyserer kravene samt designer, programmerer og tester den.

Du lærer desuden at holde styr på software og softwareudviklingen og at arbejde med de kvaliteter ved softwaren, som passer til en bestemt opgave. Fx kan du gøre software brugervenlig, effektiv, robust og sikker.

Der er stor vægt på softwareudvikling, men du får også undervisning i programmering, softwareteknologi, interaktionsdesign samt samfunds- og virksomhedsrelaterede problemstillinger.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde, herunder bl.a. projektsamarbejde med virksomheder.

Sprog

Uddannelsen foregår på dansk, hvis du tager den i Odense, og på engelsk, hvis du tager den i Sønderborg. 

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A (gælder kun for uddannelsen i Odense)
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 7,0 eller 7,0 i gennemsnit i matematik A
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve.

Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside

Engelsk

Hvis du vil læse uddannelsen på engelsk i Sønderborg, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B 
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 88
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense på dansk og i Sønderborg på engelsk.

Læs om 

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Software Engineering.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Uddannelsen i Sønderborg er ny og udbydes første gang i 2023. Der er derfor ingen adgangskvotienter for 2022. 

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget
 

Se oversigt over antal ansøgere, optagne og kvotienter for alle uddannelser:
Tal fra seneste optagelsesrunde

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i Software Engineering kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i Software Engineering.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet have mulighed for at få job i både private og offentlige organisationer, som beskæftiger sig med design, udvikling og anvendelse af software, og du vil fx kunne arbejde som projektleder, softwareudvikler, mobilapplikationsudvikler, systemarkitekt, systemkonsulent eller data scientist.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Få mere at vide

Se oversigt over it-uddannelser på universiteterne (futurepeople.dk)

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Klaus Petersen er medejer af it-firmaet Alpha Solutions A/S i København.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.