civilingeniør i software engineering
Bacheloruddannelse

Software Engineering

Du lærer at udvikle softwareløsninger, der passer til det moderne samfund, hvor softwareteknologi indgår i næsten alt fra computere, mobiltelefoner og biler til søgemaskiner, fitness og netbank.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Software Engineering
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at udvikle software, der passer til de mennesker og organisationer, som skal bruge den, og du bliver i stand til at udnytte de tekniske muligheder og at fremtidssikre softwaren på den bedst mulige måde.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil som færdiguddannet typisk have jobmuligheder i virksomheder, der designer, udvikler og leverer softwareløsninger. Her kan du arbejde som fx projektleder, systemarkitekt, data scientist eller softwareudvikler.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På bacheloruddannelsen i Software Engineering lærer du at udvikle software fra bunden, men også at videreudvikle på eksisterende software.

Du lærer at arbejde med udvikling af software, hvor der både er fokus på teknologi og brugeroplevelse. Derved arbejder du med at skabe softwareløsninger, der tager udgangspunkt i brugs- og teknologiske sammenhænge for de mennesker og organisationer, der skal bruge dem.

Du får viden om, hvordan man undersøger behovet for softwaren, beskriver og analyserer kravene samt designer, programmerer og tester den. Du lærer desuden at holde styr på software og på -udviklingen og at arbejde med de kvaliteter ved softwaren, som passer til en bestemt opgave. Fx kan du gøre software brugervenlig, effektiv, robust og sikker.

På uddannelsen er der stor vægt på softwareudvikling, men du får også undervisning i programmering, softwareteknologi, interaktionsdesign samt samfunds- og virksomhedsrelaterede problemstillinger.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde, herunder bl.a. projektsamarbejde med virksomheder.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 7,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder Software Engineering som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i Software Engineering.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i Software Engineering kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i Software Engineering.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Du vil som færdiguddannet have mulighed for at få job i både private og offentlige organisationer, som beskæftiger sig med design, udvikling og anvendelse af software, og du vil kunne arbejde som projektleder, softwareudvikler, mobilapplikationsudvikler, systemarkitekt, systemkonsulent, data scientist o.l.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Systemudvikling, programmering og design og Ingeniørarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Klaus Petersen er medejer af it-firmaet Alpha Solutions A/S i København.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.