interview med it-udvikler og iværksætter
Artikel

It-iværksætter

”Mange virksomheder har frygtelig meget information, men kan ikke finde ud af at bruge den. Viden skal deles elektronisk, og vi kan hjælpe med at få viden derhen, hvor nogen kan finde den og bruge den igen.”

Det siger Klaus Petersen, 39, som er medejer af it-firmaet Alpha Solutions A/S i København. Claus er kandidat i Datalogi, og har en HD i organisation.

Interviewet er lavet i 2009. Interviewet er derfor ikke nødvendigvis dækkende for interviewpersonens aktuelle forhold.

Studieopgaver blev til firma

Klaus læste HD sideløbende med datalogi ud fra en erkendelse af, at forståelsen af mennesker og organisationer er utrolig vigtig, når man laver it.

”Det vil vi som konsulenter gerne have kunderne til at forstå,” fortæller Klaus, der startede firmaet sammen med en studiekammerat i 1994. ”Nogle af de projekter, jeg tog på mig under studierne for at tjene penge, blev til et firma!”

Yderligere tre partnere kom til i 2003, så nu er de fem. Alle kender hinanden fra datalogi-studiet.

Man giver det man kan

En it-arkitekt inden for salg skal finde et match mellem kundens behov og en teknologi, der er til rådighed.

Når Klaus fx snakker med en ingeniørvirksomhed eller en anden vidensvirksomhed, finder han ud af, hvordan de håndterer dokumenter. ”Vi kommer med bud på, hvilke løsninger der kunne hjælpe dem med at få værdi ud af den viden, de har.”

"Jeg skal kende min rygsæk og vide, hvad teknologien kan.”

”Vi kender den grundlæggende teknologi og har erfaringer fra andre projekter, hvor den har været brugt. Som it-arkitekt skal man være villig til at tage nogle chancer og foreslå løsninger, der måske kun ligner situationen, men som godt kan bruges ved at vride teknologien. Jeg skal kende min rygsæk og vide, hvad teknologien kan.”

På det første møde er det svært at snakke pris, for som Klaus siger: ”Den rigtige pris er jo den, der matcher minimum omkostninger med den værdi, som kunden får. Vi vil gerne danne os et billede af den værdi.”

Klaus inddrager tidligt sit firmas faglighed i dialogen med kunden, og tegner omridset af den løsning, der skal leveres. De tanker overdrager han til den ansvarlige for selve løsningen.

Klaus kan også komme på efter leveringen, mest for at se om det nu også er det rigtige, de leverer. Han indgår i det evalueringsteam, der tester det leverede.

30-50 procent af hans tid går med møder, tilbud, gøre ting færdige, beskrive arkitektur, spørgsmål. 10-20 procent går med e-mails og salgsmøder samt opsøgning, dels af kunder og dels af ny viden.

Firmaet har en flad struktur, hvor alle forsøger at være på niveau.
Firmaet har en flad struktur, hvor alle forsøger at være på niveau.

”Det handler ikke om, hvor mange timer folk leverer,” forklarer Klaus, ”men om måden, de leverer dem på. At man giver det, man kan. Vi tager mange beslutninger i enighed, men det betyder ikke, at vi alle er enige. Det fungerer mere sådan, at hvis fire er enige, så er det sgu nok rigtigt!”

At være kreativ

Klaus fremhæver muligheden for at være kreativ, møde udfordringer, som han kan være med til at lave rammerne til. ”Det er fedt, når jeg oplever, at det her har jeg ikke været med til før, men at jeg tror på, det kan lade sig gøre.”

Fremtiden er sikker

Klaus ser fremtiden trygt i øjnene. Den rolle, som hans firma udfylder, bliver vigtig for danske virksomheder. Rugbrødsarbejdet i it-projekter outsources i stigende grad til lavtlønslande som Ukraine, Rusland, Indien og senere også Kina og Vietnam.

”Men dialogen og kreativiteten kan du ikke oursource,” siger han. ”For danske it-virksomheder bliver det mere og mere vigtigt at have ekstremt stærke kompetencer på netop dette område.”

Se oversigt over flere interview.