bacheloruddannelse til civilingeniør i Softwareteknologi
Bacheloruddannelse

Softwareteknologi

På uddannelsen lærer du at bruge matematik og avanceret datalogi til at udvikle it-løsninger til fx computerspil, robotter, trafikstyring eller hospitalsudstyr.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i softwareteknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer først de grundlæggende principper for programmering og får derefter indsigt i datalogiske begreber og matematisk baserede teknikker, som danner grundlag for at designe sikre og pålidelige it-løsninger.

Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil efterfølgende typisk have jobmuligheder i virksomheder, der udvikler og producerer software og it-løsninger, i medievirksomheder samt hos tele- og mobiloperatører.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen i softwareteknologi lærer du at udvikle systemer til bl.a. computerspil, mobiltelefoner, biler, internettet eller systemer til fx patientovervågning på hospitalerne.

Gennem naturvidenskabelige grundfag som fysik, kemi og matematik får du den videnskabelige baggrund for udviklingen af nye softwareløsninger.

Fag

Du får bl.a. undervisning i:

 • Naturvidenskabelige grundfag, hvor du bl.a. studerer matematik, fysik, biovidenskab og sandsynlighedsregning
 • Teknologiske linjefag, hvor du får indsigt i computerarkitektur, programmering, algoritmer, datastrukturer og operative systemer
 • Projekter og almene fag, hvor du bl.a. lærer at arbejde videnskabeligt
 • Valgfrie fag, fx. kunstig intelligens, datasikkerhed eller computergrafik

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.Eng. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Software Technology).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen i softwareteknologi foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)7.75.6

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i softwareteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil have fremtidige jobmuligheder i virksomheder, der udvikler og producerer software og it-løsninger, i medievirksomheder samt hos tele- og mobiloperatører.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Få mere at vide

Se oversigt over it-uddannelser på universiteterne (futurepeople.dk)

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information