civilingeniør i informationsteknologi
Kandidatuddannelse

Informationsteknologi

Uddannelsen foregår på engelsk og lærer dig om design og brug af beregningskomponenter til software- og hardwaresystemer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i informationsteknologi
Andre betegnelser:
Computer Science and Engineering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får undervisning i fag inden for fx softwareudvikling, interaktionsdesign, pålidelighedskrav og digitale systemer og bliver i stand til at arbejde med komplekse it-systemer og finde løsninger til tekniske problemer.

Som færdiguddannet civilingeniør i informationsteknologi kan du finde job i bl.a. it-branchen, hvor du kan arbejde med udvikling af både software- og hardwareprodukter. Det kan være til mobiltelefoner, forretningssystemer, spilindustrien samt udvikling af administrative systemer til større virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

It er en stor del af vores hverdag via computere, mobiltelefoner, computerspilsmaskiner og andre maskiner, som man kan finde, bl.a. i produktionen, energisektoren m.fl. Du lærer om design og brug af beregningskomponenter til såvel software som hardware.

Centrale emner

Sikkerhed og sikre systemer, algoritmer og logik, systemintegration, distribuerede og indlejrede systemer, programmelkonstruktion og digitale systemer er blandt uddannelsens nøgleord.

Der er stor valgfrihed på uddannelsen, så du opnå kompetencer inden for mange forskellige områder.

Specialisering

Du kan også vælge en af følgende specialiseringer:

 • Digitale systemer
 • Kunstig intelligens og algoritmer
 • Indlejrede og distribuerede systemer
 • Design af sikre systemer
 • Software Engineering
 • Computersikkerhed

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og laboratorieøvelser. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand. polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Computer Science and Engineering (Civil Engineering).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder informationsteknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

DTU udbyder i samarbejde med udenlandske universiteter desuden Master of Science in Computer Science and Engineering og Erasmus Mundus in Security and Cloud Computing.

Adgangskrav på DTU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant diplomingeniør- eller bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser fra DTU giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • General Engineering med specialiseringen Cyber Systems (bachelor)
 • Softwareteknologi (bachelor)
 • Softwareteknologi (diplomingeniør)
 • It og økonomi  (diplomingeniør)
 • It (diplomingeniør)
 • It-elektronik (diplomingeniør)

Andre bachelor- eller diplomingeniøruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B, som du skal have bestået med mindst 3,0 i karaktergennemsnit.

Se dine muligheder for optagelse, og læs om ansøgning på www.dtu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bl.a. it-branchen. Du vil kunne arbejde med software- og hardwareudvikling i relation til spilindustri, forretningssystemer, software til mobiltelefoner og udvikling af administrative systemer i større virksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for udviklings- og programmeringsarbejde og ingeniørarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information