cuvilingeniør i telekommunikation
Kandidatuddannelse

Telekommunikation

På kandidatuddannelsen i telekommunikation, der foregår på engelsk, kommer du til at arbejde med forskning, udvikling og anvendelse inden for informations- og kommunikationsteknologi.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i telekommunikation
Andre betegnelser:
Telecommunication
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du vil fx arbejde med optisk kommunikation, mobiltelefoni og internettet, eller du kan beskæftige dig med softwaredesign, signaler eller transmissionsteknologi.

Som færdiguddannet civilingeniør har du mulighed for at blive ansat i elektronikvirksomheder, hvor du fx skal designe og udvikle softwarekomponenter i kommunikationssystemer. Du kan også være med til at udføre analyser af ny informationsteknologi og økonomiske problemstillinger.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i telekommunikation omfatter telekommunikation samt it- og massekommunikation. Disse områder er i stigende grad ved at smelte sammen både i forbindelse med udstyr, transmissionsmedier og tjenester.

Du lærer både om komponent- og systemdesign, komplekse netværksstrukturer og om udvikling af tjenester og IKT-løsninger (informations- og kommunikationsteknologi).

Du har mulighed for at specialisere dig inden for:

  • Optisk kommunikation
  • Signaler og transmissionsteknologi
  • Protokoller og netværksteknologier
  • Tjenester og markeder

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, projektarbejde og forelæsninger. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Telecommunication.

Du afgslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder telekommunikation som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

DTU udbyder desuden Master of Science in Telecommunications i samarbejde med udenlandske universiteter.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen i telekommunikation skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Elektroteknologi
  • Netværksteknologi og it (tidl. it og kommunikationsteknologi)
  • Fysik og nanoteknologi
  • Softwareteknologi
  • General Engineering (cyber systems)

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Har du en anden tilsvarende relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.dtu.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver jobmuligheder inden for fx den del af elektronikindustrien, der producerer udstyr til kommunikation eller radio/tv.

Du kan også komme til at arbejde i den del af informations- og kommunikationsteknologisektoren, der udvikler IKT-løsninger i den avancerede underholdningsindustri.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejdesystemudvikling, programmering og design og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for de nyuddannede i perioden 2013-2015.

Godt halvdelen af de meget få nyuddannede (under 20) hahr fået beskæftigelse på Videregående uddannelsesinstitutioner. De resterende er beskæftiget i otte brancher, herunder It-konsulenter.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information