civilingeniør i transport og logistik
Kandidatuddannelse

Transport og logistik

Kandidatuddannelsen i transport og logistik foregår på engelsk. Den giver dig en fagteknisk matematisk og it-baseret viden om, hvordan trafik, transport og logistik fungerer som en uundværlig del af det moderne samfund.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i transport og logistik
Andre betegnelser:
Transport and Logistics
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får et solidt kendskab til matematiske modeller og it-baserede løsninger. Samtidig får du metodisk viden om statistik, softwareteknologi og dataanalyse, lige som du bliver undervist i geoinformatik, planlægning og ledelse.

Som færdiguddannet civilingeniør finder du typisk beskæftigelse inden for transportsektoren, fx i virksomheders transport- og logistikafdelinger. Men der er også mulighed for at specialisere sig og forske videre.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Udviklingen inden for teknologi og samfund har gjort udbygningen af infrastrukturen anderledes og mere kompliceret. Det betyder, at der er opstået et behov for ingeniører med en specialviden inden for området transport og logistik.

Uddannelsen i transport og logistik kombinerer viden om trafik, transport og logistik med en lang række andre fagområder som fx:

 • Softwareteknologi
 • Dataanalyse og statistik
 • Geo-informatik
 • Operationsanalyse
 • Økonomi
 • Planlægning og ledelse

Brug af matematisk modellering og it-baserede løsninger er centrale værktøjer i uddannelsen, og du lærer at arbejde med transport og virksomhedslogistik, trafikplanlægning og trafikteknik, modellering af trafik og transport eller jernbaneteknologi.

Du kan specialisere dig inden for en af følgende fire studielinjer:

 • Logistik og transportoptimering
 • Trafikplanlægning og bæredygtighed
 • Smart mobility og transportmodellering
 • Jernbane teknologi og planlægning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Transport and Logistics.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder transport og logistik som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser fra DTU giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • Byggeteknologi
 • Matematik og teknologi
 • Softwareteknologi
 • Produktion og konstruktion
 • Strategisk analyse og systemdesign
 • General Engineering

Har du en anden bachelor- eller diplomingeniøruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.dtu.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for transport- og logistiksektoren. Det kan fx være i transport- og logistikafdelinger i private virksomheder.

Du kan komme til at arbejde ved busselskaber, togselskaber, flyselskaber, lufthavne, rederier, havne og shippingfirmaer. Der er også mulighed for ansættelse ved offentlige myndigheder som EU, staten, regioner og kommuner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Beth Sandager har en HH og en kontoruddannelse. Hun er ansat hos medicinalvirksomheden Novo...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.