civilingeniør i transport og logistik
Kandidatuddannelse

Transport og logistik

Uddannelsen, der foregår på engelsk, handler om, hvordan dagligdagens transport og virksomheders logistik kan gøres mere effektiv, bæredygtig og sikker.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i transport og logistik
Andre betegnelser:
Transport and Logistics
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du kvalificeres på uddannelsen til at arbejde med de væsentlige problemer i dagens transportsystemer som fx trængsel, robusthed, bæredygtighed og sikkerhed. Du får også en masse viden om transport- og logistisksystemer, så du kan blive en væsentlig medspiller og skabe værdi for både samfundet og virksomheder.

Som færdiguddannet civilingeniør finder du typisk beskæftigelse i transportsektoren, hos store produktions- og servicevirksomheder, i konsulenthuse, eller i forskningsverdenen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Transport spiller en væsentlig rolle i dagligdagen, såvel for vores velfærd som for virksomheders produktivitet. Samtidig har den teknologiske udvikling ført til mange innovative tiltag, som kan forbedre transportsystemer.

På kandidatuddannelsen i transport og logistik opnår du ingeniørkompetencer og faglig indsigt, som kan bidrage til at løse nutidens problemer og udnytte fremtidens muligheder til gavn for samfundet.

Fagområder

Uddannelsen kombinerer viden om mobilitet, transport og logistik med en lang række andre fagområder som fx:

 • Programmering
 • Matematisk modellering
 • Dataanalyse og statistik (data science)
 • Optimering (Operationsanalyse)
 • Beslutningsstøtte
 • Planlægning

Uddannelsen er fokuseret på at benytte de forskellige metoder på problemstillinger fra den virkelige verden med fokus på mobilitet, transport eller logistik.

Studielinjer

Du kan specialisere dig ved at vælge forskellige specialiseringskurser. Fx kan du vælge en af følgende fire studielinjer:

 • Logistik og transportoptimering
 • Transportplanlægning og bæredygtighed
 • Smart Mobility og data science
 • Transport, teknologi og beslutningstagning

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Transport and Logistics (Civil Engineering).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder transport og logistik som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på DTU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser fra DTU giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • Byggeteknologi
 • Matematik og teknologi
 • Softwareteknologi
 • Produktion og konstruktion
 • Strategisk analyse og systemdesign
 • General Engineering
 • Kunstig intelligens og data

Andre bachelor- eller diplomingeniøruddannelser kan evt. give adgang.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B, som du skal have bestået med mindst 3,0 i karaktergennemsnit.

Se dine muligheder for optagelse, og læs om ansøgning på www.dtu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for transport- og logistiksektoren. Det kan fx være i transport- og logistikafdelinger i private virksomheder.

Job inden for det private

Du kan komme til at arbejde ved busselskaber, togselskaber, flyselskaber, lufthavne, rederier, havne og shippingfirmaer.

Job inden for det offentlige

Der er også mulighed for ansættelse ved offentlige myndigheder som EU, staten, regioner og kommuner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Beth Sandager har en HH og en kontoruddannelse. Hun er ansat hos medicinalvirksomheden Novo...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.