civilingeniør i digitale medieteknologier
Kandidatuddannelse

Digitale medieteknologier

Den engelsksprogede uddannelse i digitale medieteknologier handler om at udvikle services og løsninger inden for det informations- og kommunikationsteknologiske område.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i digitale medieteknologier
Andre betegnelser:
Digital Media Engineering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får en indgående viden om de muligheder, der er med informations- og kommunikationsteknologi, og du bliver i stand til at udvikle services og løsninger, der opfylder brugernes behov, samtidig med at du har fokus på de forretningsmæssige aspekter.

Som færdiguddannet civilingeniør i digitale medieteknologier vil du have jobmuligheder som projektleder, udvikler eller rådgiver i private virksomheder. Det er også muligt at finde job i mediebranchen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Området inden for digitale medieteknologier udvikler sig hele tiden og har skabt nye anvendelsesområder som fx sammensmeltningen af mobiltelefoner og broadcasting, der gør det muligt at dele digitalt medieindhold.

Du kommer til at arbejde med teknologiske løsninger på tværs af platforme, herunder design af nye typer af interaktion mellem mennesker og software.

Du har mulighed for at vælge en specialisering inden for følgende emner:

  • Sociale medier og mobile apps
  • User experience
  • Datascience
  • Computergrafik
  • Computerspil

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Digital Media Engineering.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant diplomingeniør- eller bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder digitale medieteknologier som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

DTU udbyder desuden Master of Science in Data Interaction Cyber Programme i samarbejde med udenlandske universiteter.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Elektroteknologi
  • Netværksteknologi og it 
  • Matematik og teknologi (såfremt uddannelsen er påbegyndt efter september 2011)
  • Softwareteknologi
  • Kunstig intelligens og data

Har du en anden bachelor- eller diplomingeniøruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.dtu.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bl.a. medieindustrien. Alt efter hvilken specialisering, du vælger, kan du bl.a. komme til at arbejde med udvikling, projektledelse eller rådgivning i private virksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og administrativt arbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information