studerende kigger på computer, datavidenskab
Bacheloruddannelse

Datavidenskab

Du lærer at håndtere, organisere og analysere store datamængder, og du får indsigt i både ingeniørvidenskabelige og samfundsvidenskabelige emner.

Fakta

Navn:
Datavidenskab
Andre betegnelser:
Data Science
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at bruge dataanalytiske værktøjer til at uddrage nyttig viden og information fra store mængder data. Uddannelsen giver dig bl.a. viden om databaser, dataforvaltning og forståelse for datastrukturer.

Med en bacheloruddannelse i datavidenskab kan du læse videre på bl.a. en ny kandidatuddannelse i datavidenskab.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i såvel private som offentlige virksomheder og institutioner, fx som dataanalytiker eller Business Intelligence-konsulent.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du at arbejde systematisk og kritisk med data. Du bliver undervist i naturvidenskabelige og tekniske fag som matematik, statistik, programmering, algoritmeudvikling, Machine Learning, kunstig intelligens og data management.

Uddannelsen indeholder elementer omkring datavisualisering og kommunikation af data og forholder sig til etiske spørgsmål forbundet med anvendelse af data.

Datatyper

Typen af data varierer meget. Det kan fx dreje sig om finansielle data, data fra sundhedssektoren, data om forbrugeradfærd eller sensordata fra enheder i drift. Alt sammen data, der indeholder værdiful information, der gør det muligt at basere strategier, processtyring og beslutninger på et solidt datagrundlag.

Områder

Du arbejder med specifikke områder som fx analyse af finansielle aktiver i finansielle institutioner, analyser med relation til forebyggelse og behandling i sundhedssektoren, brug af kunstig intelligens i software- og produktionsvirksomheder eller business intelligence analyser i store virksomheder og organisationer.

I løbet af uddannelsen undervises du bl.a. i statistisk modellering, avancerede algoritmer, optimeringsmetoder og Machine Learning.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, projektarbejde og teoretiske øvelser, der kan foregå såvel individuelt som i grupper.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet

  • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0, og du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i matematik A.
  • ​Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en optagelsesprøve. Se mere på uddannelsesstedet hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i datavidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område, eksempelvis:

Bemærk: Der findes íkke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i både den private og den offentlige sektor. Her vil du kunne arbejde i såvel traditionelle it-organisationer som inden for business intelligence, logistik, produktion, revision, handel med energi, detailhandel, forsikring, sundhed, biotech, farmakologi og konsulentbranchen mv.

Du vil kunne arbejde med håndtering af store datamængder som eksempelvis dataanalytiker, Machine Learning specialist, Business Intelligence konsulent eller finansiel analytiker.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder samt typer af job inden for:

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Ansøgningsfrist til de videregående uddannelser er 5. juli kl. 12.00. Se, hvordan du søger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.