Bacheloruddannelse i datavidenskab
Bacheloruddannelse

Datavidenskab

På uddannelsen i datavidenskab lærer du at håndtere, organisere og analysere store datamængder, og du får indsigt i både ingeniørvidenskabelige og samfundsvidenskabelige emner.

Fakta

Navn:
Datavidenskab
Andre betegnelser:
Data Science
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at bruge dataanalytiske værktøjer til at uddrage nyttig viden og information fra store mængder data. Uddannelsen giver dig bl.a. viden om databaser, dataforvaltning og forståelse for datastrukturer.

Med en bacheloruddannelse i datavidenskab kan du læse videre på bl.a. en ny kandidatuddannelse i datavidenskab. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i såvel private som offentlige virksomheder og institutioner, fx som dataanalytiker eller Business Intelligence konsulent.

Bemærk: Uddannelsen er ny fra 2019.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at arbejde systematisk og kritisk med data. Du bliver undervist i naturvidenskabelige og tekniske fag som matematik, statistik, programmering, algoritmeudvikling, Machine Learning, kunstig intelligens og data management.

Uddannelsen indeholder elementer omkring datavisualisering og kommunikation af data og forholder sig til etiske spørgsmål forbundet med anvendelse af data.

Typen af data varierer meget. Det kan fx dreje sig om finansielle data, data fra sundhedssektoren, data om forbrugeradfærd eller sensordata fra enheder i drift. Alt sammen data, der indeholder værdiful information, der gør det muligt at basere strategier, processtyring og beslutninger på et solidt datagrundlag.

På Aarhus Universitet arbejder du med specifikke områder som fx markedsanalyser, analyse af finansielle aktiver i finansielle institutioner, analyser med relation til forebyggelse og behandling i sundhedssektoren, genom- og populationsanalyser til brug i sundhedssektor og medicinalindustrien, brug af kunstig intelligens i software- og produktionsvirksomheder eller business intelligence analyser i store virksomheder og organisationer.

I løbet af uddannelsen undervises du bl.a. i statistisk modellering, avancerede algoritmer, optimeringsmetoder og Machine Learning.

På Aalborg Universitet har hver semester et overordnet tema, eksempelvis flg.:

 • Programmering til dataanalyse, hvor du bl.a. får indsigt i implementering af programmer og bliver undervist i calculus
 • Interaktion med og visualisering af struktureret data, hvor du lærer om databasesystemer og objektorienteret programmering og bliver undervist i at designe og vurdere effektiviteten af datavisualiseringssystemer

Universiteternes uddannelser i datavidenskab er opbygget forskelligt; læs derfor mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, projektarbejde og teoretiske øvelser, der kan foregå såvel individuelt som i grupper.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 7,0, og karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 7,0.

OBS: Ved optagelsen i 2020 er kravet sænket til mindst 6,0 i karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen og mindst 6,0 i karaktergennemsnit i matematik A

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Aalborg Universitet:

Karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 4,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus og Aalborg.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder datavidenskab som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder datavidenskab som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU vil fra 2023 udbyde en kandidatuddannelse i datavidenskab.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveau for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i datavidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område, eksempelvis datavidenskab, bioinformatik eller datalogi.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i både den private og den offentlige sektor. Her vil du kunne arbejde i såvel traditionelle it-organisationer som inden for business intelligence, logistik, produktion, revision, handel med energi, detailhandel, forsikring, sundhed, biotech, farmakologi og konsulentbranchen mv.

Du vil kunne arbejde med håndtering af store datamængder som eksempelvis dataanalytiker, Machine Learning specialist, Business Intelligence konsulent eller finansiel analytiker.

Bemærk: Der findes íkke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Læs mere om arbejdsområder samt typer af job inden for Systemudvikling, programmering og design og Drift, support og netværk.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Det er ved at være sidste chance i år for at søge videregående uddannelse i kvote 1.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.