Bacheloruddannelse i datavidenskab
Bacheloruddannelse

Datavidenskab

Du lærer at håndtere, organisere og analysere store datamængder, og du får indsigt i både ingeniørvidenskabelige og samfundsvidenskabelige emner.

Fakta

Navn:
Datavidenskab
Andre betegnelser:
Data Science
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at bruge dataanalytiske værktøjer til at uddrage nyttig viden og information fra store mængder data. Uddannelsen giver dig bl.a. viden om databaser, dataforvaltning og forståelse for datastrukturer.

Med en bacheloruddannelse i datavidenskab kan du læse videre på bl.a. en ny kandidatuddannelse i datavidenskab. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i såvel private som offentlige virksomheder og institutioner, fx som dataanalytiker eller Business Intelligence konsulent.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at arbejde systematisk og kritisk med data. Du bliver undervist i naturvidenskabelige og tekniske fag som matematik, statistik, programmering, algoritmeudvikling, Machine Learning, kunstig intelligens og data management.

Uddannelsen indeholder elementer omkring datavisualisering og kommunikation af data og forholder sig til etiske spørgsmål forbundet med anvendelse af data.

Datatyper

Typen af data varierer meget. Det kan fx dreje sig om finansielle data, data fra sundhedssektoren, data om forbrugeradfærd eller sensordata fra enheder i drift. Alt sammen data, der indeholder værdiful information, der gør det muligt at basere strategier, processtyring og beslutninger på et solidt datagrundlag.

Uddannelsen på Aarhus Universitet

På Aarhus Universitet arbejder du med specifikke områder som fx markedsanalyser, analyse af finansielle aktiver i finansielle institutioner, analyser med relation til forebyggelse og behandling i sundhedssektoren, genom- og populationsanalyser til brug i sundhedssektor og medicinalindustrien, brug af kunstig intelligens i software- og produktionsvirksomheder eller business intelligence analyser i store virksomheder og organisationer.

I løbet af uddannelsen undervises du bl.a. i statistisk modellering, avancerede algoritmer, optimeringsmetoder og Machine Learning.

Uddannelsen på Aalborg Universitet

På Aalborg Universitet arbejder du med de nyeste metoder og teknikker inden for dataanalyse, database-systemer, programmering, maskinlæring og kunstig intelligens.

Du kvalificeres til at uddrage vigtig viden fra verdens voksende datamængder og omsætte den til meningsfulde og brugbare løsninger. Det kan fx være inden for sundheds- og finanssektoren eller inden for politik, klima, mobilitet og underholdning, hvor håndtering af data har udviklet sig til at have fundamental betydning.

Du undervises i problembaseret læring, hvor bl.a. teamwork-formen gør det muligt at arbejde med komplekse problemstillinger - ofte i samarbejde med en virksomhed.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen i datavidenskab kan variere fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, projektarbejde og teoretiske øvelser, der kan foregå såvel individuelt som i grupper.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet

 • Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0, og karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 6,0.
 • Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.
 • Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aalborg Universitet

 • Karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 4,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus og Aalborg.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder datavidenskab som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på AUs hjemmeside.

AU udbyder fra 2022 en kandidatuddannelse i datavidenskab.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se AUs side om optagelse.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder datavidenskab som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU vil fra 2023 udbyde en kandidatuddannelse i datavidenskab.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på AAUs hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)6,1AO
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveau for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i datavidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område, eksempelvis datavidenskab, bioinformatik eller datalogi.

Bemærk: Der findes íkke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i både den private og den offentlige sektor. Her vil du kunne arbejde i såvel traditionelle it-organisationer som inden for business intelligence, logistik, produktion, revision, handel med energi, detailhandel, forsikring, sundhed, biotech, farmakologi og konsulentbranchen mv.

Du vil kunne arbejde med håndtering af store datamængder som eksempelvis dataanalytiker, Machine Learning specialist, Business Intelligence konsulent eller finansiel analytiker.

Læs mere om arbejdsområder samt typer af job inden for Systemudvikling, programmering og design og Drift, support og netværk.

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Ansøgningsfrist til de videregående uddannelser er 5. juli kl. 12.00. Se, hvordan du søger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.