kandidatuddannelse i Bioinformatik
Kandidatuddannelse

Bioinformatik

Kandidatuddannelsen i bioinformatik er engelsksproget og kombinerer matematik, biologi og datalogi.

Fakta

Navn:
Bioinformatik
Andre betegnelser:
Bioinformatics
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du, hvordan man bruger matematiske metoder til at undersøge biologiske sammenhænge. Du opnår viden om specialiserede processer som fx håndtering og bearbejdning af biologiske data, men med en tværfaglig tilgang, hvor andre fagområder inddrages.

Du vil som færdiguddannet kandidat have en bred vifte af jobmuligheder - bl.a. i hospitalssektoren, medicinal- og biotekindustrien samt i it-branchen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen i bioinformatik lærer du, hvordan man udvikler og bruger matematiske og datalogiske metoder til at arbejde med biologiske data.

Biologiske data

Forskning i mennesker, dyr og planters gener betyder, at mængden af biologiske data er vokset enormt de sidste 20 år. Samtidig med at den biologiske informationsmængde vokser, får forskerne brug for nye metoder til at analysere og håndtere de mange informationer.

Uddannelsen i bioinformatik handler om, hvordan man bearbejder biologiske data, fx dna-sekvenser fra mennesker eller dyr, og hvordan man kan udvikle og forbedre metoderne, så de kan bruges i fremtidens forskning.

Tværfaglig uddannelse

Uddannelsen er tværfaglig, og du arbejder med emner inden for genetik, molekylærbiologi, biokemi, matematik, statistik og datalogi. Du lærer både at forstå de biologiske processer og at arbejde med matematiske metoder og computermodeller til at analysere og håndtere disse processer.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen varierer fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, laboratorieøvelser, forelæsninger og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk. 

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Bioinformatics.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder bioinformatik som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • Naturvidenskab og it
 • Biologi
 • Biologi-bioteknologi
 • Biokemi
 • Datalogi
 • Molekylær biomedicin
 • Fysiske fag
 • Matematik

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder bioinformatik som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • Agrobiologi
 • Bioinformatik
 • Biologi
 • Datalogi
 • It
 • Kemi
 • Matematik
 • Molekylærbiologi
 • Molekylær medicin
 • Medicinalkemi
 • Nanoscience
 • Statistik

Du skal desuden have engelskkundskaber, der svarer til engelsk på B-niveau. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig bl.a. jobmuligheder i hospitalssektoren, medicinalindustrien, i biotekindustrien, i offentlige institutioner og i it-branchen.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information