kandidatuddannelse i Bioinformatik
Kandidatuddannelse

Bioinformatik

Kandidatuddannelsen i bioinformatik er engelsksproget og kombinerer matematik, biologi og datalogi.

Fakta

Navn:
Bioinformatik
Andre betegnelser:
Bioinformatics
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du, hvordan man bruger matematiske metoder til at undersøge biologiske sammenhænge. Du opnår viden om specialiserede processer som fx håndtering og bearbejdning af biologiske data, men med en tværfaglig tilgang, hvor andre fagområder inddrages.

Du vil som færdiguddannet kandidat have en bred vifte af jobmuligheder - bl.a. i hospitalssektoren, medicinal- og biotekindustrien samt i it-branchen.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen i bioinformatik lærer du, hvordan man udvikler og bruger matematiske og datalogiske metoder til at arbejde med biologiske data.

Biologiske data

Forskning i mennesker, dyr og planters gener betyder, at mængden af biologiske data er vokset enormt de sidste 20 år. Samtidig med at den biologiske informationsmængde vokser, får forskerne brug for nye metoder til at analysere og håndtere de mange informationer.

Uddannelsen i bioinformatik handler om, hvordan man bearbejder biologiske data, fx dna-sekvenser fra mennesker eller dyr, og hvordan man kan udvikle og forbedre metoderne, så de kan bruges i fremtidens forskning.

Tværfaglig uddannelse

Uddannelsen er tværfaglig, og du arbejder med emner inden for genetik, molekylærbiologi, biokemi, matematik, statistik og datalogi. Du lærer både at forstå de biologiske processer og at arbejde med matematiske metoder og computermodeller til at analysere og håndtere disse processer.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Bioinformatics.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, laboratorieøvelser, forelæsninger og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk. 

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig bl.a. jobmuligheder i hospitalssektoren, medicinalindustrien, i biotekindustrien, i offentlige institutioner og i it-branchen.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information