kandidatuddannelse i Datalogi
Bacheloruddannelse

Datalogi

Som datalog designer og udvikler du de it-systemer, som danner grundlag for uundværlige funktioner for mennesker, virksomheder og samfund.

Fakta

Navn:
Datalogi
Andre betegnelser:
Computer Science
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at analysere og løse komplekse problemer i forbindelse med it. Det sker med redskabsfag som fx programmering og matematik, der er basis for at kunne arbejde med bl.a. algoritmer og datastrukturer. Uddannelsen forudsætter ikke, at du i forvejen kan programmere.

Med en bacheloruddannelse i datalogi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i bl.a. private it-virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Datalogi betyder egentlig videnskaben om data. Uddannelsen handler ikke kun om computere, men også om de generelle principper bag repræsentation og behandling af data. Og i udviklingen af nye it-systemer har man netop brug for at arbejde systematisk med disse principper.

Uddannelsens teoretiske fag giver dig den videnskabelige baggrund for at kunne lave modeller af løsningerne på en konkret problemstilling.

Undervisningens indhold

I løbet af uddannelsen har du kurser som:

 • Programmering, herunder de forskellige sprog, som bruges til programmering eller udvikling af nye systemer
 • Softwarearkitektur, herunder softwares opbygning og funktion i forhold til andre dele af et it-system
 • Databaser, herunder opbygning og udvikling
 • Algoritmer og datastrukturer, herunder analyse og konstruktion af de logiske systemer, der ligger bag alt software og fx gør informationer tilgængelige og søgbare
 • Systemudvikling, herunder udvikling og vurdering af it-systemer i forhold til deres anvendelsesområde

Du lærer altså, hvad en computer kan bruges til, hvordan man programmerer den, og hvordan software- og it-systemer designes og udvikles. Alt sammen værdifuld viden, når du skal arbejde med computere, programmer og data.

Forskelle på uddannelsesstederne

Matematik og udvikling af brugervenlige systemer er cantrale emner på uddannelsen. Det varierer dog en del fra universitet til universitet, hvor meget vægt der lægges på matematik.

På Roskilde Universitet er datalogi er ikke en selvstændig uddannelse, men læses i kombination med et andet bachelorfag. Uddannelsen udbydes også på engelsk. 

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og øvelser. På Roskilde Universitet og Aalborg Universitet er store dele af undervisningen tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc. På Roskilde Universitet afhænger titlen af dit individuelle uddannelsesforløb.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav 

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 7,0, eller du skal have et karaktergennemsnit på 7,0 i matematik A.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside.

Københavns Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet

 • Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0, og karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 6,0.
 • Hvis du ikke opfylder karakterkravene i kvote 1, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12 i kvote 2.
 • Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Særskilte adgangskrav for Roskilde Universitet

Datalogi og Computer Science (engelsksproget) er bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

For at læse datalogi og et andet fag eller Computer Science og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser:

Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for datalogi og Computer Science. Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside: 

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Roskilde, Odense, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder datalogi som en 3-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen giver mulighed for specialiseringerne generel datalogi, Data Science og en gymnasierettet profil, der giver undervisningskompetence i faget informatik.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i datalogi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Hvis du er uddannet datamatiker, kan du få merit på bacheloruddannelsen. Det betyder, at du kan få godskrevet en del af uddannelsen og dermed forkorte den samlede studietid. Kontakt KU for flere oplysninger om meritordningen.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder henholdsvis datalogi og Computer Science (engelsksproget) i kombination med et andet bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder: 

Det første år lærer du relevante teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde.

De sidste 2 år specialiserer du dig i datalogi/Computer Science og et andet bachelorfag. Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for datalogi/Computer Science på de forskellige bacheloruddannelser (hovedområder). Undersøg mulighederne på RUCs hjemmeside.

RUC udbyder også en kandidatuddannelse i Computer Science (datalogi).

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder datalogi som en 3-årig bacheloruddannelse. Faget kan læses alene eller i kombination med et andet fag.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i datalogi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Hvis du er uddannet datamatiker, kan du få merit på bacheloruddannelsen. Det betyder, at du kan få godskrevet en del af uddannelsen og dermed forkorte den samlede studietid. Kontakt studievejledningen på Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder datalogi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i datalogi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Der er fri adgang til bacheloruddannelsen ved Aalborg Universitet. Det betyder, at alle som opfylder adgangskravene, vil blive optaget.

Hvis du er uddannet datamatiker, kan du få merit på bacheloruddannelsen. Det betyder, at du kan få godskrevet en del af uddannelsen og dermed forkorte den samlede studietid. Kontakt AAU for flere oplysninger om meritordningen.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder datalogi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i datalogi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på AUs hjemmeside.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se AUs side om optagelse.

Hvis du er uddannet datamatiker, kan du få merit på bacheloruddannelsen. Det betyder, at du kan få godskrevet en del af uddannelsen og dermed forkorte den samlede studietid. Kontakt AU for flere oplysninger om meritordningen.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Bemærk om RUC: Der er ingen adgangskvotienter for dette bachelorfag, da det indgår i en samlet RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København Ø (Sommerstart)AO 
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)6.0AO
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveau for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i datalogi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i datalogi, bioinformatik, teknisk it samt it og kognition.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i private it-virksomheder eller med it-funktioner i offentlige institutioner.

Læs mere om arbejdsområder samt typer af job inden for Systemudvikling, programmering og design og Drift, support og netværk.

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se videregående uddannelser ud fra dine interesser.

Sammenlign fx uddannelsers kvalitet og relevans.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.