kandidatuddannelse i Datalogi
Bacheloruddannelse

Datalogi

Som datalog designer og udvikler du de it-systemer, som danner grundlag for uundværlige funktioner for mennesker, virksomheder og samfund.

Fakta

Navn:
Datalogi
Andre betegnelser:
Computer Science
Varighed:
3 år
Sprog:
Dansk eller engelsk
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at analysere og løse komplekse problemer i forbindelse med it. Det sker med redskabsfag som fx programmering og matematik, der er basis for at kunne arbejde med fx algoritmer og datastrukturer. Uddannelsen forudsætter ikke, at du i forvejen kan programmere.

Med en bacheloruddannelse i datalogi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i bl.a. private it-virksomheder.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Datalogi betyder egentlig videnskaben om data. Uddannelsen handler ikke kun om computere, men også om de generelle principper bag repræsentation og behandling af data. Og i udviklingen af nye it-systemer har man netop brug for at arbejde systematisk med disse principper.

Uddannelsens teoretiske fag giver dig den videnskabelige baggrund for at kunne lave modeller af løsningerne på en konkret problemstilling.

Undervisningens indhold

I løbet af uddannelsen har du kurser som:

 • Programmering, herunder de forskellige sprog, som bruges til programmering eller udvikling af nye systemer
 • Softwarearkitektur, herunder softwares opbygning og funktion i forhold til andre dele af et it-system
 • Databaser, herunder opbygning og udvikling
 • Algoritmer og datastrukturer, herunder analyse og konstruktion af de logiske systemer, der ligger bag alt software og fx gør informationer tilgængelige og søgbare
 • Systemudvikling, herunder udvikling og vurdering af it-systemer i forhold til deres anvendelsesområde

Du lærer altså, hvad en computer kan bruges til, hvordan man programmerer den, og hvordan software- og it-systemer designes og udvikles. Alt sammen værdifuld viden, når du skal arbejde med computere, programmer og data. 

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Du får titlen bachelor (BSc) i datalogi. På Roskilde Universitet afhænger titlen af dit individuelle uddannelsesforløb.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og øvelser. På Roskilde Universitet og Aalborg Universitet er store dele af undervisningen tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Sprog

Du kan tage uddannelsen på engelsk. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav 

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.


Københavns Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside


Aarhus Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0, og du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i matematik A.
 • ​Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en optagelsesprøve. Se mere på uddannelsesstedet hjemmeside.


Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 6,0 eller 7,0 i gennemsnit i matematik A
 • Fra 2025 kan du kun søge i kvote 1, hvis du har et karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen på mindst 6,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve

Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside


Særskilte adgangskrav for Roskilde Universitet

Datalogi og Computer Science (engelsksproget) er bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

For at læse datalogi og et andet fag eller Computer Science og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser:


Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for datalogi og Computer Science. Undersøg mulighederne på RUCs hjemmeside: 

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Bacheloruddannelsen i datalogi foregår i:

Uddannelsen på engelsk

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Bemærk om RUC: Der er ingen adgangskvotienter for dette bachelorfag, da det indgår i en samlet RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København Ø (Sommerstart)AO 
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO 
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i datalogi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i private it-virksomheder eller med it-funktioner i offentlige institutioner.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder samt typer af job inden for:

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information