bacheloruddannelse i Matematik
Bacheloruddannelse

Matematik

Matematik er et teoretisk fag, hvor du lærer at løse problemer ved hjælp af abstraktion, ræsonnementer og logisk tænkning.

Fakta

Navn:
Matematik
Varighed:
3 år
Sprog:
Dansk eller engelsk
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen lærer dig at tænke kreativt og abstrakt gennem studiet af de matematiske kerneområder. Du lærer fx om abstrakt algebra og matematisk modellering med differentialligninger.

Med en bacheloruddannelse i matematik kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Du vil have fremtidige jobmuligheder inden for flere forskellige områder, der arbejder med fx statistik, økonomi og undervisning. Det kan fx være i banker og it-virksomheder eller offentlige institutioner inden for biologi og/eller medicin.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Matematik er i dag en integreret del af den teknologiske udvikling og spiller en mere og mere central rolle inden for fx bekæmpelse af sygdomme og forståelse af klimaudviklingen. Ved hjælp af matematik kan du udvikle et computerprogram eller beregne, hvor meget jordkloden krummer, selv om du kun måler på en ganske kort strækning af jordens overflade.

Fagets anvendelse

Matematik kan bruges til at løse problemstillinger inden for mange forskellige områder, fx fysik, datalogi, økonomi, teknologi eller biologi og medicin. Du lærer at analysere et problem og gøre det muligt at beregne det, der ellers virker uoverskueligt.

Matematik er altså både et fag i sig selv og et fag, der bruges i alle andre fag. Man kan sige, at matematik bl.a. er det sprog, man bruger til at beskrive naturvidenskabelige fænomener.

Kerneområder

Du kommer til at studere de tre matematiske kerneområder:

 • Algebra, der handler om de strukturelle love, som ligger bag regning med hele tal, brøker og irrationale tal
 • Matematisk modellering, hvor matematiske ligninger kan bruges til at lave forudsigelser inden for biologi, kemi, fysik, økonomi osv.
 • Analyse, der fortsætter den differential- og integralregning, du har lært i gymnasiet

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Du får titlen bachelor (BSc) i matematik. Den engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Mathematics.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og projektarbejde, som ofte vil foregå i grupper.

Sprog

Du kan tage uddannelsen på engelsk. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Matematik A med et gennemsnit på mindst 7,0
 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på universitetets hjemmeside

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0, eller du skal have et gennemsnit på mindst 7,0 i matematik A
 • Fra 2025 kan du kun søge i kvote 1, hvis du har et karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen på mindst 7,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve

Læs mere om optagelsesprøven på universitetets hjemmeside (sdu.dk)

 • Fra 2025 skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 7,0, hvis du søger i kvote 1. Du kan ikke længere opfylde karakterkravet med 7,0 i matematik A

Aalborg Universitet

 • Matematik A med et gennemsnit på mindst 7,0

Aarhus Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0, og du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i matematik A
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en optagelsesprøve. Se mere på uddannelsesstedet hjemmeside.

Særskilte adgangskrav for Roskilde Universitet

Mathematics (engelsksproget) er bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC. 

For at læse Mathematics og et andet fag skal du søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for Mathematics.

Undersøg mulighederne på Roskilde Universitetes hjemmeside (ruc.dk)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Bacheloruddannelsen i matematik foregår i:

Uddannelsen på engelsk

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Bemærk om RUC: Der er ingen adgangskvotienter for dette bachelorfag, da det indgår i en samlet RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO 
Københavns Universitet  
København Ø (Sommerstart)6.9AO
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse inden for matematik kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen i matematik giver dig fremtidige jobmuligheder inden for fx statistik eller økonomi i banker, i virksomheder, der arbejder med it og teknologi, i forsikringsselskaber eller i den offentlige sektor. Der vil også være jobmuligheder inden for undervisning.

Matematik er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information