Bacheloruddannelsen i Datalogi-økonomi
Bacheloruddannelse

Datalogi-økonomi

Uddannelsen kombinerer datalogi, økonomi og matematik, og du lærer at modellere løsningsforslag på komplekse økonomiske problemstillinger.

Fakta

Navn:
Datalogi-økonomi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig værktøjer og kompetencer inden for datalogi, økonomi og matematik og bygger bro mellem fagene.

På baggrund af massive datamængder lærer du at modellere problemstillinger og løsningsforslag i krydsfeltet mellem de tre fagområder, eksempelvis inden for klimaområdet eller finanssektoren. Uddannelsen forudsætter ikke, at du i forvejen kan programmere.

Med en bacheloruddannelse i datalogi-økonomi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i både det private erhvervsliv og den offentlige sektor, hvor du kan løse opgaver inden for finanssektoren, konsulentvirksomheder, it-branchen, ministerier eller større internationale virksomheder.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Data, der er fortolket matematisk og analyseret af computere, er i stigende omfang baggrund for økonomiske, politiske og strategiske beslutninger. Det gælder fx bankforretning, aktiemarkeder, klimaforudsigelser, beslutninger omkring håndtering af pandemier, onlinehandel og NGO-arbejde.

Tværfaglighed

Uddannelsen i datalogi-økonomi kombinerer det naturvidenskabelige område (datalogi og matematik) med det samfundsvidenskabelige område (økonomi).

Du får viden om økonomiske modeller og deres sammenhænge, og du lærer at anvende metoder og teknikker til at udvikle økonomiske og statistiske modeller til problemløsning.

Emner

Du undervises i bl.a.:

 • Programmering og problemløsning
 • Sandsynlighedsregning og statistik
 • Mikroøkonomi
 • Diskret matematik og formelle sprog
 • Lineær algebra i datalogi

Du får på uddannelsen erfaring i at arbejde med programmering, high-performance computing, algoritmer og datastrukturer.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen omfatter forelæsninger, øvelser, rapportopgaver og obligatoriske hjemmeopgaver.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København Ø (Sommerstart)6.0AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i datalogi-økonomi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige eller det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes íkke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i både det private erhvervsliv og den offentlige sektor, hvor du kan kan løse opgaver inden for finanssektoren, konsulentvirksomheder, it-branchen, ministerier eller større internationale virksomheder.

Jobmulighederne kan være i såvel Danmark som i udlandet. Du vil også kunne blive forsker eller underviser eller starte egen virksomhed.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder samt typer af job inden for:

Systemudvikling, programmering og design

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information