Bacheloruddannelsen i Datalogi-økonomi
Bacheloruddannelse

Datalogi-økonomi

Uddannelsen kombinerer datalogi, økonomi og matematik, og du lærer at modellere løsningsforslag på komplekse økonomiske problemstillinger.

Fakta

Navn:
Datalogi-økonomi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig værktøjer og kompetencer inden for datalogi, økonomi og matematik og bygger bro mellem fagene. På baggrund af massive datamængder lærer du at modellere problemstillinger og løsningsforslag i krydsfeltet mellem de tre fagområder, eksempelvis inden for klimaområdet eller finanssektoren. Uddannelsen forudsætter ikke, at du i forvejen kan programmere.

Med en bacheloruddannelse i datalogi-økonomi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i både det private erhvervsliv og den offentlige sektor, hvor du kan løse opgaver inden for finanssektoren, konsulentvirksomheder, it-branchen, ministerier eller større internationale virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Data, der er fortolket matematisk og analyseret af computere, er i stigende omfang baggrund for økonomiske, politiske og strategiske beslutninger. Det gælder fx bankforretning, aktiemarkeder, klimaforudsigelser, beslutninger omkring håndtering af pandemier, onlinehandel og NGO-arbejde.

Tværfaglighed

Uddannelsen i datalogi-økonomi kombinerer det naturvidenskabelige område (datalogi og matematik) med det samfundsvidenskabelige område (økonomi).

Du får viden om økonomiske modeller og deres sammenhænge, og du lærer at anvende metoder og teknikker til at udvikle økonomiske og statistiske modeller til problemløsning.

Emner

Du undervises i bl.a.:

 • Programmering og problemløsning
 • Sandsynlighedsregning og statistik
 • Mikroøkonomi
 • Diskret matematik og formelle sprog
 • Lineær algebra i datalogi

Du får på uddannelsen erfaring i at arbejde med programmering, high-performance computing, algoritmer og datastrukturer.

Undervisningsform

Undervisningen omfatter forelæsninger, øvelser, rapportopgaver og obligatoriske hjemmeopgaver.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder datalogi-økonomi som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)6,6AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveau for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i datalogi-økonomi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i datalogi eller økonomi.

Bemærk: Der findes íkke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i både det private erhvervsliv og den offentlige sektor, hvor du kan kan løse opgaver inden for finanssektoren, konsulentvirksomheder, it-branchen, ministerier eller større internationale virksomheder. Jobmulighederne kan være i såvel Danmark som i udlandet. Du vil også kunne blive forsker eller underviser eller starte egen virksomhed.

Læs mere om arbejdsområder samt typer af job inden for Systemudvikling, programmering og design, Offentlig administration og Pengeinstitutter.

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information