Information Studies
Bacheloruddannelse

Informationsvidenskab

På uddannelsen lærer du at undersøge, forstå og designe it med et humanistisk afsæt.

Fakta

Navn:
Informationsvidenskab
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen kvalificerer dig til at forholde dig til, hvordan it og mennesker spiller sammen. Du opnår viden og praktisk erfaring med at undersøge og forstå, hvordan it og digitalisering former og forandrer samfundet. 

Derudover lærer du også at designe og udvikle it i tæt samarbejde med brugere og organisationer og derved finde de bedste og mest innovative løsninger.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet kan du starte egen virksomhed eller arbejde som konsulent med fokus på analyse, udvikling, implementering og anvendelse af it.

Fold alle afsnit ud

Indhold

It påvirker alle dele af samfundet og har indflydelse på, hvordan vi driver og styrer offentlige institutioner, private virksomheder, demokratiet og vores daglige liv. På uddannelsen lærer du at undersøge og forstå samspillet mellem it og mennesker på en lang række niveauer.

Kvalitative metoder

Du lærer ved hjælp af kvalitative metoder at lave undersøgelser af, hvordan it forandrer hverdags- og arbejdslivet. Du lærer at designe it og at udføre it-projekter i samarbejde med brugere og organisationer.

Tværfaglighed

Uddannelsen er tværfaglig og trækker på humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige fag. Du får en bred viden om og kompetencer i it, data og digitaliserings betydning for samfundet, innovation og brugerdreven design.

Faglige emner

Du undervises i faglige emner som fx:

 • Samspillet mellem it og mennesker
 • Programmering, systemudvikling og datastudier
 • Brugerdreven design og designprocesser
 • Videnskab, teknologi og samfund
 • Organisationsstudier
 • Forretning og it
 • Digital kommunikation
 • Kvalitative metoder og etnografi

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen er varieret og har fokus på dialog. Som studerende opnår du praktisk erfaring med de metoder og teorier, der arbejdes med på uddannelsen. Du er en del af et fagligt fælleskab med fokus på engagement, nysgerrighed, kritisk tænkning og konstruktivitet.

Der arbejdes med konkrete, virkelige problemstillinger i projekt- og gruppearbejde, og du får kontakt til private virksomheder og offentlige institutioner.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav 

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation/it A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet

 • Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 i kvote 1

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Læs om

AU udbyder også en kandidatuddannelse i informationsvidenskab.

Andre muligheder

Aalborg Universitet (AAU) udbyder informationsvidenskab som en specialisering på uddannelsen kommunikation og digitale medier. Læs mere i UG-artiklen Kommunikation og digitale medier.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)6,8AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Dine karrieremuligheder afhænger af, om du læser videre på en kandidatuddannelse, og hvilken uddannelse du vælger. Bacheloruddannelsen giver bl.a. adgang til følgende kandidatuddannelse:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig som færdiguddannet mulighed for at arbejde med informationsteknologi i både den offentlige og private sektor. Du kan fx arbejde med udvikling, implementering og anvendelse af it og teknologi, brugerdrevet design og kommunikation.

Du kan også arbejde med projektledelse og forretningsudvikling.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information