kandidatuddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling
Bacheloruddannelse

Informationsstudier

Uddannelsen har fokus på at organisere og formidle information og kultur.

Fakta

Navn:
Informationsstudier
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
SU

På bacheloruddannelsen i informationsstudier (tidl. informationsvidenskab og kulturformidling) lærer du at forstå og udvikle formater til online løsninger, digitalisering og organisering af informationer som fx kulturarvsmateriale.

I løbet af uddannelsen vælger du specialisering i enten Information og it eller Arkiver, biblioteker og museer (ABM).

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du afhængigt af din valgte profil have jobmuligheder i virksomheder, videnscentre og konsulenthuse, i forsknings- og uddannelsesbiblioteker, eller inden for kulturinstitutioner som fx arkiver, biblioteker og museer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du lærer at organisere og formidle information og kultur, og du får kompetencer til at deltage i tværfaglige arbejdsfællesskaber. Du får også redskaber til at udvikle nye former for formidling, brugerinddragelse og samskabelse.

Specialiseringer

I løbet af første semester skal du specialisere dig inden for en af følgende retninger:

 • Information og it, hvor du bl.a. arbejder med teknologier og udvikling af systemer og databaser
 • Arkiver, biblioteker og museer, der har fokus på de kulturelle institutioner, kulturpolitik og kulturformidling

På begge specialiseringer arbejder du tæt sammen med virksomheder og kulturinstitutioner. Der vil være en blanding af teoretisk læring og praktiske øvelser, som lærer dig at omsætte dine ideer og viden til konkrete produkter. Digitale systemer, digitale medier og formidlingsformer spiller en central rolle i begge specialiseringer. 

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og gruppe- og casearbejde. Du vil primært blive undervist på dansk, dog kan undervisningen på enkelte kurser foregå på engelsk. På specialiseringen i information og it vil litteraturen overvejende være på engelsk. På specialiseringen i arkiver, biblioteker og museer vil litteraturen være på engelsk og dansk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation/it A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder informationsstudier som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i informationsvidenskab og kulturformidling.

Du kan uddanne dig til bibliotekar DB ved at forlænge bacheloruddannelsen med ½ års erhvervsrelateret projektmodul.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. tage kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling.

Jobmuligheder

Uddannelsen kvalificerer dig til job i alle brancher, hvor der arbejdes med research, data- og informationshåndtering, kulturprojekter og -formidling, innovation, videndeling og projekthåndtering. Det kan være i data- og informationstunge virksomheder og institutioner som it-firmaer, konsulenthuse og medicinalfirmaer, eller i kulturbevarende og –skabende organisationer som biblioteker og andre kulturhuse.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Bibliotekar- og arkivararbejde og It og teleteknik.

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Marie Ulletved Jørgensen er 28 år og uddannet bibliotekar. Hun er ansat på Blågård Bibliotek i...

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.