bacheloruddannelse i Kommunikation og digitale medier
Bacheloruddannelse

Kommunikation og digitale medier

Uddannelsen handler om menneskers kommunikation. Både når det drejer sig om brug af medier og teknologier, og når det foregår i samtale mellem mennesker.

Fakta

Navn:
Kommunikation og digitale medier
Andre betegnelser:
Informationsvidenskab, kommunikation, interaktive digitale medier
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får en grundig indføring i området som helhed, og du lærer om menneskers tegn- og symbolbrug samt deres brug af medier og informationsteknologier. Du får også undervisning i, hvordan mennesker interagerer i forskellige sociale og kulturelle sammenhænge.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne afhænger af, hvilken specialisering du vælger i dine senere studier.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen i kommunikation og digitale medier arbejder du med menneskers brug af tegn og symboler samt deres sproglige og kommunikative adfærd. Du får indsigt i de måder, hvorpå mennesker omgås hinanden, både i små og større sociale, organisatoriske og kulturelle sammenhænge.

Desuden får du kendskab til medier og menneskers brug af medier og informations- og kommunikationsteknologi. Du får en teoretisk og praktisk viden om, hvordan kommunikation formes, og hvordan man selv former og udvikler kommunikation, information og teknologi, så den stemmer overens med menneskers natur, behov og adfærd.

Temaer

I løbet af uddannelsen arbejde du med følgende temaer:

 • Kommunikationsprodukter
 • Kommunikationsprocesser
 • Kommunikation og strategi
 • Kommunikation og individ
 • Kommunikationsdesign

Du undervises bl.a. i fag som videnskabsteori, medieproduktion og skriftlig kommunikation samt retorik i praksis.

Specialiseringer

På sjette semester skal du vælge en af følgende specialiseringer:

 • Informationsvidenskab
 • Interaktive digitale medier
 • Kommunikation

Undervisningsform

​Undervisningen på de enkelte semestre er organiseret i temaer, der danner rammen for kurser og det særlige problemorienterede projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Bacheloruddannelsedn giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation/it A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder kommunikation og digitale medier som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsens tre specialiseringer på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)6,56,1
København SV (Sommerstart)8,68,5

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i kommunikation og digitale medier kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område, alt efter hvilken specialisering du har valgt.

Jobmuligheder

Med vægt på det kommunikationsfaglige område har du mulighed for som færdiguddannet kandidat at få job inden for markeds- og organisationskommunikation, fx reklame, PR og andet kommunikationsstrategisk arbejde.

Inden for det informationsvidenskabelige område kan du som færdiguddannet kandidat komme til at arbejde i it-firmaer eller i andre virksomheders udviklingsafdelinger med fx softwareudvikling, brugerundersøgelser, organisations- og systemudvikling m.m.

Med fokus på interaktive digitale medier har du mulighed for som færdiguddannet kandidat at arbejde inden for interaktive medier, design af æstetik og indhold i computerspilbranchen samt produktions- og procesplanlægning i multimediebranchen.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde, it og teleteknik samt kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information