bacheloruddannelsen i digitale medier og design
Bacheloruddannelse

Digital design og interaktive teknologier

Uddannelsen handler om design af digitale medier og teknologier – både teoretisk og praktisk.

Fakta

Navn:
Digital design og interaktive teknologier
Andre betegnelser:
Digital Design and Interactive Technologies
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du kommer til at arbejde med design af digitale teknologier – både teoretisk og praktisk. Du lærer om forholdet mellem mennesker og interaktive digitale teknologier, og om hvordan disse teknologier påvirker vores liv og samfund.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder inden for eksempelvis interaktionsdesign eller udvikling af digitale produkter og services.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen kommer du til at beskæftige dig med design af interaktive digitale teknologier og samspillet mellem mennesker og disse teknologier.

Du kan komme til at arbejde med design af interaktive løsninger til virksomheder og organisationer. Du får forståelse for en række udfordringer som fx: Hvad er de etiske og sociale konsekvenser af den måde, vi kommunikerer eller designer på? Hvordan forandrer den rivende udvikling af digitale teknologier og digitale medier vores samfund?

Et vigtigt omdrejningspunkt i uddannelsen er interaktionsdesign, som både handler om design af teknologien og om den måde, teknologien bruges på i samspil med mennesker og i forskellige praksisser. Arbejdet med interaktionsdesign handler om at designe digitale teknologier og tjenester, så de fungerer bedst muligt i såvel en professionel kontekst som i vores hverdagsliv.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, praktiske øvelser og projektarbejde. Uddannelsen samarbejder med Georgia Institute of Technology og andre internationale institutioner, hvor du kan tilbringe et til to semestre i løbet af uddannelsen ligesom udenlandske studerende. Andet år på uddannelsen foregår derfor udelukkende på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på IT-Universitetet:

Du skal fra den gymnasiale eksamen have matematik B med et karaktergennemsnit på mindst 6,0 og engelsk B med et karaktergennemsnit på mindst 6,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

IT-Universitetet (ITU)

ITU udbyder digital design og interaktive teknologier som en 3-årig bacheloruddannelse.

ITU udbyder også en kandidatuddannelse i digital design og interaktive teknologier.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.itu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om IT-Universitetet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
IT-Universitetet i København  
København S (Sommerstart)8,5

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i digital design og interaktive teknologier kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for en række humanistiske og teknisk videnskabelige områder samt designområdet. Du vil bl.a. have adgang til IT-Universitetets kandidatuddannelse i digital design og interaktive teknologier.

Alt efter hvad du har specialiseret dig i, kan du søge job som fx interaktionsdesigner, usabilitykonsulent, informationsarkitekt eller projektkoordinator.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Systemudvikling,-programmering og design  og Tværgående it-arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information