Studerende laver opgave på computeren
Bacheloruddannelse

Digital design og interaktive teknologier

Med kombinationen af design, teknologi og samfundsforståelse giver uddannelsen dig kompetencer til at designe digitale teknologier ud fra et kritisk perspektiv.

Fakta

Navn:
Digital design og interaktive teknologier
Andre betegnelser:
Digital Design and Interactive Technologies
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du at gå kritisk til digital teknologi og forstå, hvordan forskellige designprodukter bruges i samfundet. Du lærer at bygge dine egne prototyper og forstå etiske konsekvenser af dine designvalg.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kan du bl.a. arbejde som interaktionsdesigner, udvikler af digitale services eller informationsarkitekt.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen kommer du til at beskæftige dig med design af digitale teknologier og samspillet mellem mennesker, samfund og teknologi.

Du lærer at udforske forskellige brugssituationer gennem kvalitative og kvantitative undersøgelser, og du bliver trænet i at programmere og bygge prototyper som en del af designprocessen.

I løbet af studiet vil du opleve et stærkt fokus på gruppearbejde og praksisorienteret læring. Du vil indgå i et tæt samarbejde med relevante virksomheder og gennemføre projekter, hvor du kan anvende din viden om teknologi og design i praksis. 

Fag

I løbet af uddannelsen undervises der bl.a. i fag som:

 • Digital teknologi og samfund
 • Kreativ kodning og kritisk kodning
 • Software- og AI-studier
 • Design og deltagelse
 • Digital dataanalyse

I løbet af uddannelsen skal du også vælge valgfag. Læs mere på uddannelsesstedet hjemmeside.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, praktiske øvelser og projektarbejde.

Udlandsophold

Uddannelsen samarbejder med andre internationale universiteter, hvor du kan tilbringe et semester i løbet af uddannelsen.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

IT-Universitetet

 • Matematik B med et gennemsnit på mindst 6,0
 • Engelsk B med et gennemsnit på mindst 6,0 

Da dele af undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 100
 • IELTS-test med en testscore på mindst 7,0
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B med et gennemsnit på mindst 6,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

ITU udbyder også en kandidatuddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Digital design og interaktive teknologier

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
IT-Universitetet i København  
København S (Sommerstart)8.7 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i digital design og interaktive teknologier kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for en række humanistiske og teknisk videnskabelige områder samt designområdet. Du vil bl.a. have adgang til IT-Universitetets kandidatuddannelse i:

Digital design og interaktive teknologier

Jobmuligheder

Alt efter, hvad du har specialiseret dig i, kan du som færdiguddannet søge job som fx interaktionsdesigner, usabilitykonsulent, informationsarkitekt eller projektkoordinator.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Få mere at vide

Se oversigt over it-uddannelser på universiteterne (futurepeople.dk)

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information