bacheloruddannelsen i digitale medier og design
Bacheloruddannelse

Digital design og interaktive teknologier

Uddannelsen handler om design af digitale medier og teknologier – både teoretisk og praktisk.

Fakta

Navn:
Digital design og interaktive teknologier
Andre betegnelser:
Digital Design and Interactive Technologies
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du kommer til at arbejde med design af digitale teknologier – både teoretisk og praktisk. Du lærer om forholdet mellem mennesker og interaktive digitale teknologier, og om hvordan disse teknologier påvirker vores liv og samfund.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder inden for eksempelvis interaktionsdesign eller udvikling af digitale produkter og services.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen kommer du til at beskæftige dig med design af interaktive digitale teknologier og samspillet mellem mennesker og disse teknologier.

Du kan komme til at arbejde med design af interaktive løsninger til virksomheder og organisationer. Du får forståelse for en række udfordringer som fx: Hvad er de etiske og sociale konsekvenser af den måde, vi kommunikerer eller designer på? Hvordan forandrer den rivende udvikling af digitale teknologier og digitale medier vores samfund?

Et vigtigt omdrejningspunkt i uddannelsen er interaktionsdesign, som både handler om design af teknologien og om den måde, teknologien bruges på i samspil med mennesker og i forskellige praksisser. Arbejdet med interaktionsdesign handler om at designe digitale teknologier og tjenester, så de fungerer bedst muligt i såvel en professionel kontekst som i vores hverdagsliv.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, praktiske øvelser og projektarbejde. Uddannelsen samarbejder med andre internationale universiteter, hvor du kan tilbringe et semester i løbet af uddannelsen.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. 

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

IT-Universitetet

  • Matematik B med et karaktergennemsnit på mindst 6,0
  • Engelsk B med et karaktergennemsnit på mindst 6,0 eller engelsk A med mindst 2,0 i karaktergennemsnit eller godkendt engelsktest. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

IT-Universitetet (ITU)

ITU udbyder digital design og interaktive teknologier som en 3-årig bacheloruddannelse.

ITU udbyder også en kandidatuddannelse i digital design og interaktive teknologier.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.itu.dk.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
IT-Universitetet i København  
København S (Sommerstart)8,9

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i digital design og interaktive teknologier kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for en række humanistiske og teknisk videnskabelige områder samt designområdet. Du vil bl.a. have adgang til IT-Universitetets kandidatuddannelse i digital design og interaktive teknologier.

Jobmuligheder

Alt efter hvad du har specialiseret dig i, kan du som færdiguddannet søge job som fx interaktionsdesigner, usabilitykonsulent, informationsarkitekt eller projektkoordinator.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Systemudvikling,-programmering og design  og Tværgående it-arbejde.

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information