bacheloruddannelse i Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign
Bacheloruddannelse

Digital design med interaktionsstudier og it

Teknologi handler om mennesker. Uddannelsen sætter dig i stand til at skabe fremtidens it-løsninger med fokus på mennesker, værdier og relationer.

Fakta

Navn:
Digital design med interaktionsstudier og it
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig kompetencer til at løse problemstillinger i tilknytning til digitalisering, it-systemer og kunstig intelligens. Du lærer at lave brugerundersøgelser og at designe skræddersyede løsninger med brugerne.

Du vil bl.a. kunne arbejde som UX-designer, it-konsulent, digital designer eller SoMe-kommunikationskonsulent.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Digitalt design kombinerer humanistiske og tekniske kompetencer med fokus på it og interaktionsstudier. Uddannelsen er sammensat af en humanistisk søjle, hvor du kommer til at arbejde med fag som co-design, kunstig intelligens og etik og teknologi i interaktion. Den tekniske sølje arbejder med fag som f.eks. datastudier og visualisering og datadrevne webapplikationer. Søjlerne giver dig kompetencer og færdigheder til at være med hele vejen i designprocessen; fra de indledende brugerundersøgelser til den færdige it-løsning.

Opbygning

Uddannelsen tager 3 år, og du kan undervejs præge din faglige profil gennem valgfag, udlandsophold, projektorienteret forløb (praktik) og større projekter såsom bachelorprojektet.

Emner

Uddannelsen beskæftiger sig med fem områder:

 • Brugerundersøgelser og interaktionsdesign
 • Kommunikation, læring og formidling
 • Informationsanalytiske grundlag
 • Programmering, udvikling og projektledelse
 • Videnskabsteori og metode

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA. 

Undervisning

Undervisningen foregår som holdundervisning, forelæsninger, ekskursioner, e-læring og projektarbejde.

Praktik og udlandsophold

På 5. semester kan du tage et projektorienteret forløb (praktik) i en virksomhed eller organisation.

Der er også mulighed for, at du kan tilbringe semestret på et udenlandsk universitet.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation/it A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 4,0, eller du skal have et gennemsnit på mindst 7,0 i dansk A
 • Fra 2025 kan du kun søge i kvote 1, hvis du har et karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen på mindst 7,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve

Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside (sdu.dk)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Bacheloruddannelsen i digital design med interaktionsstudier og it foregår i:

Kolding: Syddansk Universitet (sdu.dk)

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Kolding (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Du kan læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske og merkantile område afhængigt af dine valg undervejs. 

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder i private og offentlige virksomheder, som arbejder med multimedie, webdesign, kommunikationsteknologi og softwareudvikling. Du kan også arbejde med fx rådgivning, markedsføring og networking.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Få mere at vide

Se oversigt over it-uddannelser på universiteterne (futurepeople.dk)

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.