bacheloruddannelse i Forsikringsmatematik
Bacheloruddannelse

Forsikringsmatematik

I forsikringsmatematik lærer du at bruge matematik og statistik på et højt teoretisk niveau i forbindelse med forsikringer af enhver art, fx livsforsikring.

Fakta

Navn:
Forsikringsmatematik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Forsikringsmatematikere arbejder med en kombination af tal, jura og menneskers ve og vel. Du får en teoretisk baggrund for bl.a. at kunne analysere og beregne diverse risikofaktorer - en forudsætning for at kunne tegne en forsikring for enkeltpersoner eller virksomheder.

Med en bacheloruddannelse i forsikringsmatematik kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du har fremtidige muligheder for at arbejde inden for bl.a. forsikringsbranchen, i finanssektoren eller inden for offentlig administration.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Forsikringsmatematik handler om den form for matematik, man bruger i forsikringsverdenen. Det gælder fx i forbindelse med skadesforsikring og livsforsikring samt forsikringsøkonomi, -regnskab og -jura.

Du lærer, hvordan man beregner usikkerheden af den begivenhed, som folk forsikrer sig mod. Beregningen bruger du til at fastsætte, hvor meget det skal koste at forsikre sig mod fx tyveri eller stormskader.

Hovedområder

Uddannelsen omfatter følgende hovedområder:

 • Sandsynlighedsberegning
 • Livsforsikringsmatematik
 • Skadeforsikringsmatematik

Matematik og statistik er de to største og vigtigste fagområder på studiet, som er meget teoretisk. Inden for matematik kommer du især til at arbejde med sandsynlighedsregning.

Herudover har du fag som forsikring og jura, der giver dig baggrund for at analysere en risiko i forhold til de love og regler, der findes.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, regneøvelser og projektorienteret gruppearbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.
 • Fra optagelsen 2022 er der krav om matematik A med mindst 7,0 i karaktergennemsnit. Kravet gælder i både kvote 1 og kvote 2.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder forsikringsmatematik som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i forsikringsmatematik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København Ø (Sommerstart)10,710,1

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i forsikringsmatematik kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i forsikringsmatematik eller statistik.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Bacheloruddannelsen giver dig fremtidige muligheder for at arbejde inden for bl.a. forsikringsbranchen, i finanssektoren eller inden for den offentlige sektor.

Vælger du at tage kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik vil du typisk få job i forsikringsselskaber og andre virksomheder i finanssektoren. Det kan fx være i banker, pensionskasser eller inden for offentlig administration.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for økonomi og revision og naturvidenskabeligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information