studerende arbejder
Bacheloruddannelse

Matematik-teknologi

Du lærer at håndtere konkrete teknologiske problemstillinger ved brug af matematisk og statistisk modellering og avancerede beregninger.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i matematik-teknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får en grundig baggrund i matematiske og ingeniørmæssige metoder og algoritmer til fx behandling af lyd, billeder og andre slags data.

Med en bachelor i matematik-teknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør.

Du vil efterfølgende have jobmuligheder i både den private og den offentlige sektor.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen handler om anvendt matematik og teknologi på et videnskabeligt niveau, hvor du lærer at håndtere teknologiske problemstillinger ved brug af matematisk modellering og store beregninger.

Fag og metoder

Du får viden om matematisk analyse, lineær algebra, matematisk statitik og sandsynlighedsregning, numerisk analyse, programmering og videnskabelige beregninger i forbindelse med signaler, systemer og informationsprocessering, mv.

Uddannelsen giver dig indsigt i matematiske og ingeniørmæssige metoder og algoritmer til fx behandling, kodning og transmission af lyd, billeder og andre slags data.

Hvert semester består dels af kurser og dels af et stort projekt, der integrerer teori med et problem hentet fra den virkelige verden.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A
  • Enten fysik B eller geovidenskab A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

  • Matematik A med et gennemsnit på mindst 7,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i matematik-teknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelse:

Matematik-teknologi

Jobmuligheder

Du vil have fremtidige jobmuligheder i virksomheder i såvel den private som den offentlige sektor.

Arbejdsområder

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for.

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

 

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information