Studerende tegner til et spil
Bacheloruddannelse

Spiludvikling og læringsteknologi

På uddannelsen er du med til at skabe fremtidens computerspil, læringsteknologier og simulationer i VR og AR.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i spil og læringsteknologi (interaktionsteknologi)
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen kombinerer ingeniørvidenskab inden for softwareprogrammering og hardwareudvikling med interaktionsteknologi og -design, medievidenskab og læring. 

Du lærer at designe og udvikle spil, webapplikationer, apps, robotter og installationer med fokus på underholdning, oplevelser, leg, læring og ikke mindst interaktion. 

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i fx den kreative industri og softwaresektoren.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du får indgående viden om softwaredesign og -udvikling samt interaktionsteknologi, der gør dig i stand til at arbejde med udvikling af nye forbedrede produktioner på tværs af software og hardware. Det kan fx være underholdningsprodukter, spil, læremidler, online applikationer, undervisningsplatforme og informationssystemer. 

Områder

Du får kompetencer inden for følgende områder:

 • Spildesign, -programmering og -grafik
 • Softwaredesign og -udvikling
 • Interaktionsdesign og systemdesign
 • Brugerundersøgelser og indsamling af data
 • Brugerinddragelse og udviklingsprocesser
 • Læringsprogrammer og legegenstande
 • Robotter og fysiske prototyper

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde, feltarbejde og projektarbejde evt. i samarbejde med virksomheder.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være på mindst 5,0, eller du skal have mindst 5,0 i gennemsnit i matematik A
 • Fra 2025 kan du kun søge i kvote 1, hvis du har et karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen på mindst 7,0
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve

Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside (sdu.dk)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen i spiludvikling og læringsteknologi foregår i:

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Spiludvikling og læringsteknologi

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)7.16.0

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i spiludvikling og læringsteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i Software Engineering.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Civilingeniører inden for spiludvikling og læringsteknologi arbejder i forskellige sektorer, ikke mindst den kreative industri, it- og softwaresektoren og inden for robotteknologi. Det kan fx være som udvikler (udviklingsingeniør) på tværs af platforme, systemdesigner eller som projektansvarlig. 

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Få mere at vide

Se oversigt over it-uddannelser på universiteterne (futurepeople.dk)

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information