lærings- og oplevelsesteknologi
Bacheloruddannelse

Spiludvikling og læringsteknologi

På uddannelsen er du med til at skabe fremtidens computerspil, læringsteknologier og simulationer i VR og AR.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i lærings- og oplevelsesteknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen kombinerer ingeniørvidenskab inden for software- og hardwareudvikling med læring, interaktionsdesign og medievidenskab.

Du lærer at designe og udvikle spil, fysiske interaktive teknologier og robotter, medialogi, hjemmesider og apps med fokus på leg, læring, oplevelse og interaktion.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i forskellige brancher, både i private virksomheder og inden for den offentlige sektor.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du får en indgående viden om læring og teknologi, der sætter dig i stand til at arbejde med udvikling af nye forbedrede produktioner, læremidler og oplevelser som fx interaktive spil, undervisningsplatforme til virksomheder eller hjælpemidler til mobiltelefoner.

Indhold

Du får kompetencer inden for følgende områder:

 • Spildesign, -programmering og -grafik
 • Interaktionsdesign og brugertest
 • Brugerundersøgelser og indsamling af data
 • Robotter og fysiske prototyper
 • Læringsprogrammer og legegenstande
 • Brugerinddragelse og udviklingsprocesser

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde, feltarbejde og projektarbejde evt. i samarbejde med virksomheder.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 5,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder spiludvikling og læringsteknologi om en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i spiludvikling og læringsteknologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i spiludvikling og læringsteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder både inden for den private og den offentlige sektor, hvor du bl.a. kan arbejde med teknologiske aspekter af forretningsudvikling og dannelse, formidling, rådgivning og projektledelse.

Du vil også kunne arbejde i generelle systemudviklingsjob med fokus på brugerinteraktion og softwareudvikling af robotteknologiske systemer.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og systemudvikling, programmering og design.

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information