civilingeniør i lærings- og oplevelsesteknologi
Kandidatuddannelse

Spiludvikling og læringsteknologi

Kandidatuddannelsen i spiludvikling og læringsteknologi handler om at designe og udvikle computerspil, robotter, hjemmesider og apps med fokus på leg, læring, oplevelse og interaktion.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i spiludvikling og læringsteknologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Det kan være undervisningsplatforme til virksomheder, intelligent genoptræning, interaktive oplevelsesparker eller spil til smartphones.

Som færdiguddannet civilingeniør i spiludvikling og læringsteknologi vil du have jobmuligheder i forskellige brancher, hvor du bl.a. vil kunne arbejde som projektleder, spiludvikler, rådgiver, underviser m.m.

Bemærk: Uddannelsen hed tidligere lærings- og oplevelsesteknologi.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen arbejder du videre med læring og teknologi, og du får mulighed for at gå mere i dybden med det ingeniørfaglige område.

Du kommer til at beskæftige dig med en række emner, som belyses fra både en teknisk og en humanistisk synsvinkel.

Uddannelsen omfatter emner inden for områderne Software Engineering og robotteknologi, domænerettede kurser samt laboratoriearbejde.

Du undervises i bl.a.:

  • 3D-modellering
  • Programmering af robotter og andre fysiske enheder
  • Simulationer og sociale medier
  • Sociale medier og læring
  • Real-time webapplikationer

Der er mulighed for at målrette studiet gennem en række valgfag.

En del af undervisningen foregår i et udviklingslaboratorium, hvor studerende fra forskellige fakulteter arbejder sammen om at udvikle spil/apps til androidbaserede platforme.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde, feltarbejde og projektarbejde evt. i samarbejde med virksomheder.

Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder lærings- og oplevelsesteknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i spiludvikling og læringsteknologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller diplomingeniøruddannelse. En bacheloruddannelse i spiludvikling og læringsteknologi giver adgang til kandidatuddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for forskellige brancher, som har med læring og oplevelser at gøre. Du kan fx udvikle og implementere installationer til oplevelsesparker, interaktive legepladser eller til museer og kunstudstillinger.

Du vil også kunne udvikle intelligente løsninger til genoptræning og terapi.

På læringsområdet kan du arbejde med it-baserede løsninger fx i forbindelse med efteruddannelse og fjernundervisning. Uddannelsen er tillige målrettet job som spiludvikler til fx computere og smartphones.

Du vil kunne arbejde som projektleder, konsulent, rådgiver eller underviser inden for det offentlige eller private.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og udviklings- og programmeringsarbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information