Studerende tegner til et spil
Kandidatuddannelse

Spiludvikling og læringsteknologi

På kandidatuddannelsen lærer du at designe og udvikle computerspil, robotter, hjemmesider og apps med fokus på leg, læring, oplevelse og interaktion.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i spiludvikling og læringsteknologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Det kan være undervisningsplatforme til virksomheder, intelligent genoptræning, interaktive oplevelsesparker eller spil til smartphones.

Som færdiguddannet civilingeniør i spiludvikling og læringsteknologi vil du have jobmuligheder i forskellige brancher, hvor du bl.a. vil kunne arbejde som projektleder, spiludvikler, rådgiver, underviser m.m.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen arbejder du videre med læring og teknologi, og du får mulighed for at gå mere i dybden med det ingeniørfaglige område.

Du kommer til at beskæftige dig med en række emner, som belyses fra både en teknisk og en humanistisk synsvinkel.

Uddannelsen omfatter emner inden for områderne Software Engineering og robotteknologi, domænerettede kurser samt laboratoriearbejde.

Emner

Du får undervisning i bl.a.:

  • 3D-modellering
  • Programmering af robotter og andre fysiske enheder
  • Simulationer og sociale medier
  • Sociale medier og læring
  • Real-time webapplikationer

Der er mulighed for at målrette studiet gennem en række valgfag.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde, feltarbejde og projektarbejde evt. i samarbejde med virksomheder.

Udvikling

En del af undervisningen foregår i et udviklingslaboratorium, hvor studerende fra forskellige fakulteter arbejder sammen om at udvikle spil/apps til androidbaserede platforme.

Eksamen

Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Bemærk: Uddannelsen lukker pr. 2025 for optag af alle andre end retskravsbachelorer.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i spiludvikling og læringsteknologi foregår i:

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Spiludvikling og læringsteknologi

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for forskellige brancher, som har med læring og oplevelser at gøre. 

Du vil kunne arbejde som projektleder, konsulent, rådgiver eller underviser inden for det offentlige eller private.

Oplevelser og spil

Du kan fx udvikle og implementere installationer til oplevelsesparker, interaktive legepladser eller til museer og kunstudstillinger. Uddannelsen er også målrettet job som spiludvikler til fx computere og smartphones.

Sundhed og genoptræning 

Du vil kunne udvikle intelligente løsninger til genoptræning og terapi.

Uddannelse

På læringsområdet kan du arbejde med it-baserede løsninger fx i forbindelse med efteruddannelse og fjernundervisning. 

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information