uddannelsen til multimediedesigner
Erhvervsakademiuddannelse

Multimediedesigner

På uddannelsen til multimediedesigner lærer du at arbejde professionelt med udvikling og implementering af digitalt design og digitale brugeroplevelser.

Fakta

Navn:
Multimediedesigner AK
Andre betegnelser:
Erhvervsakademiuddannelsen inden for digitale medier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse inden for teknologi og medier + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig viden, færdigheder og kompetencer inden for brugergrænsefladedesign og udvikling, brugeroplevelser (UX), indholdsproduktion til digitale medier, teknologi og forretningsforståelse.

Som multimediedesigner har du flere jobmuligheder inden for it- og medieområdet. Du kan arbejde som fx frontend designer, frontend udvikler, UX designer, content manager eller digital designer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen til multimediedesigner kommer du til at arbejde med alle niveauer af den digitale designproces. Du arbejder med design og udvikling af webløsninger, digitale brugeroplevelser, indholdsproduktion til digitale medier, frontend programmering samt innovation og ideudvikling.

Uddannelsen består af obligatoriske elementer, valgfrie elementer og en praktikperiode, hvor du kan afprøve dine digitale færdigheder i praksis.

På studiet er du i tæt kontakt til erhvervslivet, og du løser dine opgaver i samarbejde med virksomheder og organisationer.

Uddannelsens fagområder 

 • Brugergrænsefladeudvikling handler om design og udvikling af digitale løsninger med særlig vægt på brugergrænseflader. Som multimediedesignerstuderende arbejder du med hele udviklingsprocessen, herunder planlægning, design og produktion.
 • Brugeroplevelser handler om udvikling af digitale brugeroplevelser. Med udgangspunkt i forståelse af brugeren lærer du at arbejde med digitale oplevelser, test og evalueringer.
 • Indholdsproduktion handler om produktion af indhold til digitale medier. Du udvikler din forståelse af digitale medier og relevante typer af indhold og lærer om formidling og anvendelse af data.
 • Forretning handler om forretningsmodeller, dataforståelse og virksomhedens eksistensgrundlag. Du lærer om multimediedesignerens rolle i værdikæden.
 • Teknologi handler om de teknologier, der indgår i digitale medieprodukter og produktion af digitale medier.

Under valgfag/lokale fagelementer har du mulighed for at specialisere dig i et konkret emne inden for multimedieproduktion, fx content creation eller frontend-design og -udvikling. Der bliver udbudt forskellige valgfag på de forskellige erhvervsakademier.

Undervisningsform

Der veksles mellem holdundervisning, forelæsninger, workshops og større projektopgaver.

Uddannelsessted

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Grenaa, Herning, Kolding, København, Køge, Lyngby, Nykøbing F, Odense, Skive, Slagelse, Sønderborg, Aalborg og Aarhus.

Den udbydes på dansk og nogle steder også på engelsk.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et eksamensprojekt og en mundtlig eksamen.

Uddannelsen giver adgang til titlen Multimediedesigner AK. Den engelske betegnelse er AP Graduate in Multimedia Design.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF) samt engelsk C og enten matematik C, virksomhedsøkonomi C eller erhvervsøkonomi C
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen samt engelsk C og enten matematik C, virksomhedsøkonomi C eller erhvervsøkonomi C
 • En af erhvervsuddannelserne: film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2), fotograf, mediegrafiker (trin 2), teknisk designer, skiltetekniker, digital media, grafisk tekniker eller data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med engelsk C og enten matematik C, virksomhedsøkonomi C eller erhvervsøkonomi C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne samt engelsk C

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg SV (Sommerstart)6,7AO
Aalborg SV (Sommerstart, engelsk)8,4
IBA Erhvervsakademi Kolding  
Kolding (Sommerstart)AO
Kolding (Sommerstart, engelsk)7,6
Erhvervsakademi SydVest  
Esbjerg (Sommerstart)6,0AO
Sønderborg (Sommerstart)AO
Esbjerg (Sommerstart, engelsk)3,7AO
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)AO
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)6,94,8
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)5,74,9
Viby J (Sommerstart, engelsk)8,83,2
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Køge (Sommerstart)4,8AO
Slagelse (Sommerstart)3,2AO
Nykøbing F (Sommerstart)AO
Køge (Sommerstart, engelsk)10,2
Erhvervsakademi MidtVest  
Herning (Sommerstart)AO
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København NV (Sommerstart)7,97,1
København NV (Sommerstart, engelsk)8,5
Erhvervsakademi Dania  
Skive (Sommerstart)AO
Grenaa (Sommerstart)4,5AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som multimediedesigner kan du fx arbejde som web-designer, udvikler eller planlægger, og du vil desuden kunne medvirke ved implementering, administration og vedligeholdelse af multimedieproduktioner.

Mere uddannelse

Som multimediedesigner kan du videreuddanne med følgende 1½-årige overbygningsuddannelser, så du får en professionsbachelor i enten:

Uddannelsen kan give merit til visse bacheloruddannelser inden for medieområdet. Desuden er der mulighed for at få merit ved en række engelske universiteter.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 5

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Waqas Rafiq er 24 år. Han er uddannet markedsføringsøkonom og ansat som marketingkoordinator i...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.