Erhvervsakademiuddannelse

Multimediedesigner

På uddannelsen lærer du at arbejde professionelt med udvikling og implementering af digitalt design og digitale brugeroplevelser.

Fakta

Navn:
Multimediedesigner AK
Andre betegnelser:
Erhvervsakademiuddannelsen inden for digitale medier, Multimedia Design
Varighed:
2 år
Sprog:
Dansk eller engelsk
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse inden for teknologi og medier + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig viden, færdigheder og kompetencer inden for brugergrænsefladedesign og udvikling, brugeroplevelser (UX), indholdsproduktion til digitale medier, teknologi og forretningsforståelse.

Som multimediedesigner har du jobmuligheder inden for it- og medieområdet. Du kan arbejde som fx frontend-designer, frontend-udvikler, UX-designer, content manager eller digital designer.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen kommer du til at arbejde med alle niveauer af den digitale designproces. Du arbejder med design og udvikling af webløsninger, digitale brugeroplevelser, indholdsproduktion til digitale medier, frontend programmering samt innovation og ideudvikling.

Du er i tæt kontakt til erhvervslivet, og du løser dine opgaver i samarbejde med virksomheder og organisationer.

Uddannelsens fagområder 

 • Brugergrænsefladeudvikling: Du lærer om design og udvikling af digitale løsninger med særlig vægt på brugergrænseflader. Du arbejder med hele udviklingsprocessen, herunder planlægning, design og produktion
 • Brugeroplevelser: Du får viden om udvikling af digitale brugeroplevelser. Du lærer at arbejde med digitale oplevelser, test og evalueringer
 • Indholdsproduktion: Du lærer om produktion af indhold til digitale medier. Du udvikler din forståelse af digitale medier og relevante typer af indhold
 • Forretning: Du bliver undervist i forretningsmodeller, dataforståelse og virksomhedens eksistensgrundlag
 • Teknologi: Du lærer om de teknologier, der indgår i digitale medieprodukter og produktion af digitale medier

Der er mulighed for valgfag, hvor du specialiserer dig i et konkret emne inden for multimedieproduktion, fx content creation eller frontend-design og -udvikling. 

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Titel

Du får titlen multimediedesigner AK. Den engelske betegnelse er AP Graduate in Multimedia Design.

Undervisning

Der veksles mellem holdundervisning, forelæsninger, workshops og større projektopgaver.

Sprog

Du kan tage uddannelsen på engelsk. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder.

Uddannelsen online

Du kan tage uddannelsen online. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder.

Der er fremmødedage på nogle online-uddannelser.

Praktik

I løbet af uddannelsen er der praktikforløb.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et eksamensprojekt og en mundtlig eksamen.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Engelsk C og erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C
 • Relevant erhvervsuddannelse: Ingen specifikke adgangskrav
 • Anden erhvervsuddannelse: Engelsk C og enten matematik C, virksomhedsøkonomi C eller erhvervsøkonomi C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne: Engelsk C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Erhvervsakademi Aarhus

På den engelsksprogede uddannelse (Multimedia Design) skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 83
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B
 • En prøve, som er særligt tilrettelagt af uddannelsesstedet, og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Erhvervsakademi SydVest

På den engelsksprogede uddannelse (Multimedia Design) skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 83
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg SV (Sommerstart)6.0AO
IBA Erhvervsakademi Kolding  
Kolding (Sommerstart)AO 
Kolding (Sommerstart, e-læring)AO 
Erhvervsakademi SydVest  
Esbjerg (Sommerstart)AO 
Sønderborg (Sommerstart)5.3AO
Esbjerg (Sommerstart, engelsk)9.28.1
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)AO 
Odense C (Vinterstart)AO 
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)5.0AO
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)7.04.4
Viby J (Sommerstart, engelsk)11.18.5
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Køge (Sommerstart)AO 
Slagelse (Sommerstart)AO 
Nykøbing F (Sommerstart)AO 
Køge (Vinterstart)AO 
Erhvervsakademi MidtVest  
Herning (Sommerstart)AO 
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København N (Sommerstart)7.76.5
Erhvervsakademi Dania  
Skive (Sommerstart)AO 
Grenaa (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som multimediedesigner kan du fx arbejde som web-designer, udvikler eller planlægger, og du vil kunne medvirke ved implementering, administration og vedligeholdelse af multimedieproduktioner.

Mere uddannelse

Som multimediedesigner kan du videreuddanne dig med følgende 1½-årige overbygningsuddannelser, så du får en af følgende professionsbacheloruddannelser:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 4

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Waqas Rafiq er 24 år. Han er uddannet markedsføringsøkonom og ansat som marketingkoordinator i...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.