uddannelsen til multimediedesigner
Erhvervsakademiuddannelse

Multimediedesigner

På uddannelsen til multimediedesigner lærer du at arbejde professionelt med udvikling og implementering af digitale brugeroplevelser, blandt andet digitalt design og programmering.

Fakta

Navn:
Multimediedesigner AK
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse inden for teknologi og medier + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig viden, færdigheder og kompetencer indenfor fokusområderne User Interface Design (UI), User Experience Design (UX), programmering og forretningsforståelse.

Som multimediedesigner har du mange jobmuligheder inden for it- og medieområdet. Du kan arbejde som fx frontenddesigner, frontendudvikler, UX designer, content manager, content creator, e-commerce developer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen til multimediedesigner kommer du til at arbejde professionelt med design og udvikling af webløsninger, spil og mobile tjenester, kommunikation på sociale medier, digital video, programmering samt innovation og ideudvikling.

Uddannelsen består af obligatoriske elementer, valgfrie elementer og en praktikperiode hvor du kan afprøve dine digitale færdigheder i praksis.

På studiet er du i tæt kontakt til erhvervslivet, og du løser dine opgaver i samarbejde med virksomheder og organisationer.

Uddannelsens obligatoriske elementer bliver tilrettelagt inden for tre kerneområder:

 • Interaktionsudvikling handler om strukturering, dokumentation, modellering og implementering af interaktive multimedieapplikationer samt udvikling af digitale brugergrænseflader.
 • Design og visualisering handler om principper for UI design, digitalt design, udvikling og produktion af interaktive brugergrænseflader, prototyping og udviklingsprocesser.
 • Virksomheden handler om innovation, dataforståelse, forretningsforståelse og styring og tilrettelæggelse af multimedieproduktioner.
 • Kommunikation og formidling handler om udvikling af digitale brugeroplevelser og UX, udviklingsprocesser og testmetoder.

Under de valgfrie uddannelseselementer har du mulighed for at specialisere dig i et konkret emne inden for multimedieproduktion, f.eks content development, frontend development eller UX og UI design.

Undervisningen

Der veksles mellem holdundervisning, forelæsninger, workshops og større projektopgaver.

Uddannelsen giver adgang til titlen Multimediedesigner AK. Den engelske betegnelse er AP Graduate in Multimedia Design and Communication.

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Grenaa, Herning, Kolding, København, Køge, Lyngby, Nykøbing F, Odense, Skive, Slagelse, Sønderborg, Aalborg og Aarhus.

Uddannelsen udbydes på dansk og nogle steder også på engelsk.

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt - med et mundtligt forsvar af projektet.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF) samt engelsk C og enten matematik C, virksomhedsøkonomi B eller erhvervsøkonomi C
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen samt engelsk C og enten matematik C, virksomhedsøkonomi B eller erhvervsøkonomi C
 • En af erhvervsuddannelserne: film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2), fotograf, mediegrafiker (trin 2), teknisk designer, skiltetekniker, digital media, grafisk tekniker eller data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med engelsk C og enten matematik C, virksomhedsøkonomi B eller erhvervsøkonomi C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne samt engelsk C

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Nogle uddannelsessteder har også vinterstart. Se mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Adgangskvotienter 2018

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg SV (Sommerstart)7,15,4
Aalborg SV (Sommerstart, engelsk)9,06,9
Erhvervsakademi Kolding  
Kolding (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi SydVest  
Esbjerg (Sommerstart)AO 
Sønderborg (Sommerstart)AO 
Esbjerg (Sommerstart, engelsk)2,1AO
Erhvervsakademiet Lillebælt  
Odense C (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  
Kongens Lyngby (Sommerstart)7,04,9
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)7,3AO
Viby J (Sommerstart, engelsk)7,3AO
Erhvervsakademi Sjælland  
Køge (Sommerstart)AO 
Slagelse (Sommerstart)2,6AO
Nykøbing F (Sommerstart)AO 
Køge (Sommerstart, engelsk)11,36,8
Erhvervsakademi MidtVest  
Herning (Sommerstart)AO 
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København NV (Sommerstart)7,36,5
København NV (Sommerstart, engelsk)8,37,8
Erhvervsakademi Dania  
Skive (Sommerstart)AO 
Grenaa (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som multimediedesigner kan du fungere enten som projektkoordinator, web-designer, programmør eller planlægger, og du vil desuden kunne medvirke ved implementering, administration og vedligeholdelse af multimedieproduktioner.

Mere uddannelse

Som multimediedesigner kan du videreuddanne med følgende 1½-årige overbygningsuddannelser, så du får en professionsbachelor i enten: Webudvikling, Design og business, digital konceptudvikling, e-handel eller  innovation og entrepreneurship.

Uddannelsen kan give merit til visse bacheloruddannelser inden for medieområdet. Desuden er der mulighed for at få merit ved en række engelske universiteter.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Brancher med flere end 100 nyuddannede

Brancher med 50-100 nyuddannede

Brancher med 30-50 nyuddannede

Brancher med 20-30 nyuddannede

Brancher med 10-20 nyuddannede

Andre omfatter færre end 10 nyuddannede i 44 brancher.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 15

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Waqas Rafiq er 24 år. Han er uddannet markedsføringsøkonom og ansat som marketingkoordinator i...

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.