uddannelsen til datamatiker
Erhvervsakademiuddannelse

Datamatiker

På uddannelsen lærer du, hvordan man konstruerer og videreudvikler it-systemer lige fra dialogen med kunden til programdesign og programmering.

Fakta

Navn:
Datamatiker
Andre betegnelser:
Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi
Varighed:
2½ år
Adgangskrav:
En gymnasial eksamen, erhvervsuddannelse eller adgangseksamen til ingeniøruddannelserne + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Undervisningen lægger vægt på udvikling og programmering af it-systemer, hvor du får viden om hele processen fra behovsafdækning til konstruktion og kvalitetssikring samt levering.

Du har mulighed for at tage valgfag på studiets tredje år. Det er forskelligt fra uddannelsessted til uddannelsessted, hvilke valgfag, der udbydes. Valgfagene er ofte inden for aktuelle områder som fx programmeringssprog, platforme og udviklingsmetoder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Datamatikeruddannelsen er en it-uddannelse, hvor du lærer at udvikle software, dvs. det indhold, der udgør forskellige it-programmer.

Du får viden om, hvordan man udvikler nye it-systemer ud fra en virksomheds særlige behov. Du lærer at programmere og at arbejde sammen med andre i teams, og du får undervisning i forskellige udviklingsmiljøer og systemudviklingsmetoder.

Uddannelsen varer 2½ år og består af obligatoriske uddannelseselementer, valgfrie elementer, en kortere praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.

Uddannelsens fagområder

De obligatoriske elementer tilrettelægges inden for fagområderne:

 • Programmering, der handler om programmeringssprog, programkvalitet, softwarearkitektur, algoritmer, datastrukturer og databaser
 • Systemudvikling, der handler om analyse, udviklingsmetode, softwaredesign, projektarbejde, it-værktøjer og kvalitetssikring
 • Teknologi, der handler om operativsystemer, sikkerhed, distribuerede systemer, netværk, databaser og teknologiudvikling
 • Virksomheden, der handler om organisations- og forretningsforståelse, it-udvikling og it-sikkerhed

På uddannelsen er der mulighed for, at du kan specialisere dig, så du fx kan blive softwareudvikler, programmør eller it-konsulent alt efter, hvor din hovedinteresse er.

Undervisningsform

Undervisningen kombinerer klasseundervisning med projekter og gruppearbejde. Der er indlagt et praktikophold af 3 måneders varighed i en virksomhed. Praktikforløbet skal kunne danne grundlag for det afsluttende eksamensprojekt.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Uddannelsessted

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Grenaa, Herning, København, Lyngby, Næstved, Odense, Roskilde, Skive, Sønderborg, Vejle, Aalborg og Aarhus.

Copenhagen Business Academy i Lyngby udbyder uddannelsen med mulighed for at følge den i Rønne. Læs mere om uddannelsesstationer.

Eksamen

Du går til prøver og eksaminer undervejs i studiet og afslutter med et mundtligt forsvar af hovedopgaven.

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen datamatiker AK. Den engelske titel er AP Graduate in Computer Science.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux), eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed 
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav: Matematik B. Faget skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Dania  
Skive (Sommerstart)AO
Grenaa (Sommerstart)3,7AO
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg SV (Vinterstart)AO
Aalborg SV (Sommerstart)4,8AO
Aalborg SV (Sommerstart, engelsk)7,3
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Vejle (Sommerstart)AO
Odense C (Sommerstart)2,9AO
Erhvervsakademi SydVest  
Esbjerg (Sommerstart)4,7AO
Sønderborg (Sommerstart)AO
Esbjerg (Sommerstart, engelsk)2,4
Sønderborg (Sommerstart, engelsk)4,2
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)6,54,9
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)6,05,2
Erhvervsakademi MidtVest  
Herning (Sommerstart)3,9AO
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København NV (Sommerstart)5,94,2
København NV (Sommerstart, engelsk)6,6
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Næstved (Sommerstart)6,55,4
Roskilde (Sommerstart)5,75,0
Roskilde (Vinterstart)4,13,6
Roskilde (Sommerstart, engelsk)9,6

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som uddannet datamatiker kan du arbejde med mange forskellige opgaver inden for it-branchen. Du kan få en række job inden for softwareudvikling og videreudvikling af it-systemer, fx programmør, softwareudvikler eller it-konsulent i små eller store virksomheder. Der er også mulighed for at blive selvstændig.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig med en af disse top-up professionsbacheloruddannelser:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 8

Rune Rousing Vest er 30 år og uddannet Datamatiker. Rune er ansat i IBM.

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.