uddannelsen til datamatiker
Erhvervsakademiuddannelse

Datamatiker

På uddannelsen til datamatiker lærer du om hvordan man udvikler og vedligeholder IT systemer lige fra store systemer til små mobile Apps.

Fakta

Navn:
Datamatiker
Andre betegnelser:
Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi
Varighed:
2½ år
Adgangskrav:
En gymnasial eksamen, erhvervsuddannelse eller adgangseksamen til ingeniøruddannelserne + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Undervisningen lægger vægt på softwarekonstruktion og -design, hvor du får viden om alt fra databaseprogrammering over it-sikkerhed til organisations- og forretningsforståelse.

Du har mulighed for at tage valgfag på studiets andet år. Det er forskelligt fra uddannelsessted til uddannelsessted, hvilke valgfag, der udbydes. Valgfagene er ofte inden for områder hvor der sker nyt, fx være programmeringssprog, platforme, machinelearning mv.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Datamatikeruddannelsen er en it-uddannelse, hvor du lærer at udvikle software, dvs. det indhold, der udgør forskellige it-programmer.

Du får viden om hvordan man udvikler nye IT systemer ud fra en given virksomheds særlige behov. Du lærer at programmere og at arbejde sammen med andre i team, lige som du får undervisning i forskellige udviklingsmiljøer og systemudviklingsmetoder.

Uddannelsen varer 2½ år og består af obligatoriske uddannelseselementer, valgfrie elementer, en kortere praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.

De obligatoriske elementer tilrettelægges inden for fagområderne:

 • Virksomheden, der handler om organisations- og forretningsforståelse, økonomistyring, it-udvikling og it-sikkerhed
 • Systemudvikling, der handler om analyse, metode, design, projektarbejde, it-værktøjer og kvalitetssikring
 • Programmering, der handler om algoritmer, datastrukturer, programmeringssprog, sprogteori, programkvalitet, databaseprogrammering og softwarearkitektur
 • Teknologi, der handler om operativsystemer, sikkerhed, distribuerede systemer, netværk, databaser og teknologiudvikling

De valgfri elementer består af en række valgfag, hvor du kan specialisere dig bredt inden for det informationsteknologiske område, så du kan blive systemudvikler, programmør, softwaresupporter eller systemkonsulent alt efter, hvor din hovedinteresse er.

Undervisningen kombinerer klasseundervisning med projekter og gruppearbejde. Der er indlagt et praktikophold af 3 måneders varighed i en virksomhed. Praktikforløbet skal kunne danne grundlag for det afsluttende eksamensprojekt.

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen datamatiker AK. Den engelske titel er AP Graduate in Computer Science.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Eksamen

Du går til prøver og eksaminer undervejs i studiet og afslutter med et mundtligt forsvar af hovedopgaven.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux), eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed 
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav: Matematik B. Faget skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Hvor foregår uddannelsen?

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Grenaa, Herning, København, Lyngby, Næstved, Odense, Roskilde, Skive, Sønderborg, Vejle, Aalborg og Aarhus.

Uddannelsesstationer

Copenhagen Business Academy i Lyngby udbyder uddannelsen med mulighed for at følge den i Rønne.

Læs mere om uddannelsesstationer.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Nogle uddannelsessteder har også vinterstart. Se mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Dania  
Skive (Sommerstart)3,0AO
Grenaa (Sommerstart)4,4AO
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg SV (Vinterstart)AO
Aalborg SV (Sommerstart)6,1AO
Aalborg SV (Sommerstart, engelsk)7,66,2
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Vejle (Sommerstart)4,6AO
Odense C (Sommerstart)3,82,1
Erhvervsakademi SydVest  
Esbjerg (Sommerstart)3,9AO
Sønderborg (Sommerstart)2,6AO
Esbjerg (Sommerstart, engelsk)2,0
Sønderborg (Sommerstart, engelsk)4,4
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)5,84,8
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)5,92,5
Erhvervsakademi MidtVest  
Herning (Sommerstart)5,3AO
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København NV (Sommerstart)6,05,6
København NV (Sommerstart, engelsk)6,95,2
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Næstved (Sommerstart)4,23,3
Roskilde (Sommerstart)5,33,7
Roskilde (Vinterstart)3,83,1
Roskilde (Sommerstart, engelsk)9,66,0

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som uddannet datamatiker kan du arbejde med mange forskellige opgaver inden for informationsteknologi. Du kan få en række job indenfor systemudvikling og vedligehold af IT systemer, som for eksempel programmør eller systemudvikler.  

Du kan også fungere som konsulent og rådgiver og finde ansættelse i små eller store virksomheder.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig med en top-up professionsbacheloruddannelse i it-sikkerhedinnovation og entrepreneurship, webudviklingsoftwareudvikling eller digital konceptudvikling.

En anden mulighed er en relevant diplomuddannelse.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 4

Rune Rousing Vest er 30 år og uddannet Datamatiker. Rune er ansat i IBM.

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.