uddannelsen til datamatiker
Erhvervsakademiuddannelse

Datamatiker

På uddannelsen til datamatiker lærer du om databaser og deres opbygning. Du lærer også at programmere samt at udvikle og vedligeholde it-systemer.

Fakta

Navn:
Datamatiker
Varighed:
2½ år
Adgangskrav:
En gymnasial eksamen, erhvervsuddannelse eller adgangseksamen til ingeniøruddannelserne + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Undervisningen lægger vægt på softwarekonstruktion og -design, hvor du får viden om alt fra databaseprogrammering over it-sikkerhed til organisations- og forretningsforståelse.

Du har mulighed for at specialisere dig senere i uddannelsen, fx inden for systemudvikling. Som datamatiker kan du, alt efter i hvilken retning du har specialiseret dig, designe it-systemer, programmere eller vedligeholde store databaser.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Datamatikeruddannelsen er en it-uddannelse, hvor du lærer at udvikle software, dvs. det indhold, der udgør forskellige it-programmer.

Du får viden om eksisterende standardsystemer og om, hvordan man udvikler nye, blandt andet ud fra en given virksomheds særlige behov. Du lærer også at programmere og at arbejde sammen med andre i team, lige som du får undervisning i miljømæssige problemstillinger og i iværksætterkultur.

Uddannelsen varer 2½ år og består af obligatoriske uddannelseselementer, en kortere praktikperiode, valgfrie elementer og et afsluttende eksamensprojekt.

De obligatoriske elementer tilrettelægges inden for fagområderne:

 • Virksomheden, der handler om organisations- og forretningsforståelse, økonomistyring, it-udvikling og it-sikkerhed
 • Systemudvikling, der handler om analyse, metode, design, projektarbejde, it-værktøjer og kvalitetssikring
 • Programmering, der handler om algoritmer, datastrukturer, programmeringssprog, sprogteori, programkvalitet, databaseprogrammering og softwarearkitektur
 • Teknologi, der handler om operativsystemer, sikkerhed, distribuerede systemer, netværk, databaser og teknologiudvikling

De valgfri elementer består af et specialeforløb, hvor du kan specialisere dig bredt inden for det informationsteknologiske område, så du kan blive systemudvikler, programmør, softwaresupporter eller systemkonsulent alt efter, hvor din hovedinteresse er.

De indeholder også et afsluttende eksamensprojekt i relation til en konkret opgave inden for it-området.

Undervisningen kombinerer klasseundervisning med projekter og gruppearbejde. Der er indlagt et praktikophold af 3 måneders varighed i en eller flere virksomheder. Praktikforløbet skal kunne danne grundlag for det afsluttende eksamensprojekt.

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen datamatiker AK. Den engelske titel er AP Graduate in Computer Science.

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Grenaa, Herning, København, Lyngby, Næstved, Odense, Roskilde, Skive, Sønderborg, Vejle, Aalborg og Aarhus.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Eksamen

Du går til prøver og eksamen undervejs i studiet og afslutter med et mundtligt forsvar af hovedopgaven.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx eller htx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed 
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav: Matematik B. Faget skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Nogle uddannelsessteder har også vinterstart. Se mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Adgangskvotienter 2016

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Dania  
Skive (Sommerstart)4.4AO
Grenaa (Sommerstart)AO 
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg SV (Vinterstart)AO 
Aalborg SV (Sommerstart)4.9AO
Aalborg SV (Sommerstart, engelsk)4.6AO
Erhvervsakademiet Lillebælt  
Vejle (Sommerstart)AO, 
Odense C (Sommerstart)4.92,8
Odense C (Sommerstart, engelsk)AO 
Erhvervsakademi SydVest  
Esbjerg (Sommerstart)5.4AO
Sønderborg (Sommerstart)5.03,5
Esbjerg (Sommerstart, engelsk)AOAO
Sønderborg (Sommerstart, engelsk)AO 
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  
Kongens Lyngby (Sommer- og vinterstart)6.35,1
Kongens Lyngby (Sommerstart, engelsk)11.83,5
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)3.0AO
Erhvervsakademi MidtVest  
Herning (Sommerstart)4.3AO
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København NV (Sommerstart)5.84,5
København NV (Sommerstart, engelsk)7.55,1
Erhvervsakademi Sjælland  
Næstved (Sommerstart)5.0AO
Roskilde (Sommerstart)5.04,0
Roskilde (Vinterstart)2.6AO
Roskilde (Sommerstart, engelsk)9.5AO

AO: Alle optaget

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som uddannet datamatiker kan du arbejde med mange forskellige opgaver inden for informationsteknologien. Du kan både designe it-systemer eller programmere og vedligeholde store databaser.

Du kan også fungere som konsulent og rådgiver og finde ansættelse i små eller store virksomheder.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig med en top-up professionsbacheloruddannelse i webudviklingsoftwareudvikling eller digital konceptudvikling.

En anden mulighed er en relevant diplomuddannelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Thomas Lauersen gik i gymnasiet og tog bagefter en HH-uddannelse. Da Dansk Supermarked søgte...

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.