uddannelsen til datamatiker
Erhvervsakademiuddannelse

Datamatiker

På uddannelsen lærer du, hvordan man konstruerer og videreudvikler it-systemer lige fra dialog med kunden til programdesign og programmering.

Fakta

Navn:
Datamatiker
Andre betegnelser:
Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi
Varighed:
2½ år
Sprog:
Dansk eller engelsk
Adgangskrav:
En gymnasial eksamen, erhvervsuddannelse eller adgangseksamen til ingeniøruddannelserne + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får viden om, hvordan man udvikler software, dvs. det indhold, der udgør forskellige it-programmer.

Undervisningen har vægt på udvikling og programmering af it-systemer, og du lærer om hele processen fra behovsafdækning til konstruktion og kvalitetssikring samt levering.

Som datamatiker kan du få job it-branchen som fx programmør, softwareudvikler eller it-konsulent.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du får viden om, hvordan man udvikler nye it-systemer ud fra en virksomheds særlige behov. Du lærer at programmere og at arbejde sammen med andre i teams, og du får undervisning i forskellige udviklingsmiljøer og systemudviklingsmetoder.

Fagområder

Uddannelsen indeholder en række obligatoriske fagområder:

 • Programmering: Du lærer om programmeringssprog, programkvalitet, softwarearkitektur, algoritmer, datastrukturer og databaser
 • Systemudvikling: Du lærer om analyse, udviklingsmetode, softwaredesign, projektarbejde, it-værktøjer og kvalitetssikring
 • Teknologi: Du lærer om operativsystemer, sikkerhed, distribuerede systemer, netværk, databaser og teknologiudvikling
 • Virksomheden: Du lærer om organisations- og forretningsforståelse, it-udvikling og it-sikkerhed

På uddannelsen er der mulighed for, at du kan specialisere dig, så du fx kan blive softwareudvikler, programmør eller it-konsulent, alt efter hvor din hovedinteresse er.

Der er mulighed for valgfag. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider. 

Titel

Du får titlen datamatiker AK. Den engelske titel er AP Graduate in Computer Science.

Undervisning

Undervisningen kombinerer klasseundervisning med projekter og gruppearbejde.

Sprog

Du kan tage uddannelsen på engelsk. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder.

Uddannelsen online

Du kan tage uddannelsen online. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder. 

Der er fremmødedage på nogle online-uddannelser.

Praktik

Der er indlagt et praktikophold af 3 måneders varighed i en virksomhed.

Eksamen

Du går til prøver og eksamener undervejs i studiet og afslutter med et mundtligt forsvar af hovedopgaven, som tager udgangspunkt i dit praktikforløb.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: matematik B
 • Erhvervsuddannelse: matematik B
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne: matematik B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Erhvervsakademi (KEA)

Da dele af undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 83
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Erhvervsakademi SydVest

På den engelsksprogede uddannelse (Computer Science), skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 83
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Dania  
Skive (Sommerstart)AO 
Grenaa (Sommerstart)AO 
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg SV (Vinterstart)AO 
Aalborg SV (Sommerstart)AO 
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Vejle (Sommerstart)AO 
Odense C (Sommerstart)AO 
Vejle (Vinterstart)AO 
Odense C (Vinterstart, e-læring)AO 
Erhvervsakademi SydVest  
Esbjerg (Sommerstart)4.5AO
Sønderborg (Sommerstart)4.2AO
Tønder (Sommerstart)AO 
Esbjerg (Sommerstart, engelsk)7.04.8
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)5.83.7
Rønne (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)6.24.7
Erhvervsakademi MidtVest  
Herning (Sommerstart)2.5AO
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København N (Sommerstart)6.04.0
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Næstved (Sommerstart)3.8AO
Roskilde (Sommerstart)3.1AO
Roskilde (Vinterstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som uddannet datamatiker kan du arbejde med forskellige opgaver inden for it-branchen. Du kan få en række job inden for softwareudvikling og videreudvikling af it-systemer, fx programmør, softwareudvikler eller it-konsulent.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig med en af disse top-up professionsbacheloruddannelser:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 6

Rune Rousing Vest er 30 år og uddannet Datamatiker. Rune er ansat i IBM.

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.