uddannelsen til datamatiker
Erhvervsakademiuddannelse

Datamatiker

På uddannelsen til datamatiker lærer du om databaser og deres opbygning. Du lærer også at programmere samt at udvikle og vedligeholde it-systemer.

Fakta

Navn:
Datamatiker
Varighed:
2½ år
Adgangskrav:
En gymnasial eksamen, relevant erhvervsuddannelse eller adgangseksamen til ingeniøruddannelserne + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Undervisningen lægger vægt på softwarekonstruktion og -design, hvor du får viden om alt fra databaseprogrammering over it-sikkerhed til organisations- og forretningsforståelse.

Du har mulighed for at specialisere dig senere i uddannelsen, fx inden for systemudvikling. Som datamatiker kan du, alt efter i hvilken retning du har specialiseret dig, designe it-systemer, programmere eller vedligeholde store databaser.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Datamatikeruddannelsen er en it-uddannelse, hvor du lærer at udvikle software, dvs. det indhold, der udgør forskellige it-programmer.

Du får viden om eksisterende standardsystemer og om, hvordan man udvikler nye, blandt andet ud fra en given virksomheds særlige behov. Du lærer også at programmere og at arbejde sammen med andre i team, lige som du får undervisning i miljømæssige problemstillinger og i iværksætterkultur.

Uddannelsen varer 2½ år og består af obligatoriske uddannelseselementer, en kortere praktikperiode, valgfrie elementer og et afsluttende eksamensprojekt.

De obligatoriske elementer tilrettelægges inden for fagområderne:

 • Virksomheden, der handler om organisations- og forretningsforståelse, økonomistyring, it-udvikling og it-sikkerhed
 • Systemudvikling, der handler om analyse, metode, design, projektarbejde, it-værktøjer og kvalitetssikring
 • Programmering, der handler om algoritmer, datastrukturer, programmeringssprog, sprogteori, programkvalitet, databaseprogrammering og softwarearkitektur
 • Teknologi, der handler om operativsystemer, sikkerhed, distribuerede systemer, netværk, databaser og teknologiudvikling

De valgfri elementer består af et specialeforløb, hvor du kan specialisere dig bredt inden for det informationsteknologiske område, så du kan blive systemudvikler, programmør, softwaresupporter eller systemkonsulent alt efter, hvor din hovedinteresse er.

De indeholder også et afsluttende eksamensprojekt i relation til en konkret opgave inden for it-området.

Undervisningen kombinerer klasseundervisning med projekter og gruppearbejde. Der er indlagt et praktikophold af 3 måneders varighed i en eller flere virksomheder. Praktikforløbet skal kunne danne grundlag for det afsluttende eksamensprojekt.

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen datamatiker AK. Den engelske titel er AP Graduate in Computer Science.

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Grenaa, Herning, København, Lyngby, Næstved, Odense, Roskilde, Skive, Sønderborg, Vejle, Aalborg og Aarhus.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Eksamen

Du går til prøver og eksamen undervejs i studiet og afslutter med et mundtligt forsvar af hovedopgaven.

Adgangskrav

Du skal have én af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Studentereksamen (stx), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), højere forberedelseseksamen (hf), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • Data- og kommunikationsuddannelsen
 • Anden relevant erhvervsuddannelse
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav: Matematik B. Faget skal være bestået.

Bemærk: Er du efter d. 1.8. 2015 startet på en erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed, har du efter afslutning af denne, mulighed for at søge ind på alle erhvervsakademiuddannelser. Du skal dog stadig opfylde de specifikke adgangskrav til den enkelte uddannelse.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge optagelse i enten kvote 1 eller kvote 2.

 • I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.
 • I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer, herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse. Undersøg de nærmere udvælgelseskriterier hos det enkelte uddannelsessted. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.
 • Ansøgere med udenlandske og internationale eksamener skal også søge inden 15. marts.

Ansøgningsmateriale kan du finde på www.optagelse.dk.

Uddannelsen begynder i august/september. På flere uddannelsessteder kan der også være vinteroptag. Kontakt det ønskede uddannelsessted og hør nærmere.

Adgangskvotienter 2015

En adgangskvotient viser det laveste eksamensgennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Erhvervsakademi
Datamatiker, København6,13,7
AP. P. in Computer Science, København10,25,5
Erhvervsakademiet CBA
Datamatiker, Lyngby5,0Alle optaget
AP.P in Computer Science, Lyngby5,5-
Erhvervsakademi Sjælland
Datamatiker, Roskilde (sommer)3,4Alle optaget
Datamatiker, Roskilde (vinter)Alle optaget-
AP.P. in Computer Science, Roskilde (sommer)10,7Alle optaget
AP.P. in Computer Science, Roskilde (vinter)Alle optaget-
Datamatiker, Næstved4,3Alle optaget
Erhvervsakademi Lillebælt
Datamatiker, Odense5,6Alle optaget
AP.P. in Computer Science, OdenseAlle optaget-
Datamatiker, Vejle3,3Alle optaget
Erhvervsakademi Sydvest
Datamatiker, Esbjerg5,55,0
AP.P. in Computer Science, EsbjergAlle optaget-
Datamatiker, Sønderborg4,1Alle optaget
AP.P. in Computer Science, SønderborgAlle optaget-
Erhvervsakademi MidtVest
Datamatiker, Herning5,74,3
Erhvervsakademi Aarhus
Datamatiker, Viby J.6,14,4
AP.P. in Computer Science, Viby J.8,6Alle optaget
Erhvervsakademi Dania
Datamatiker, Skive3,8Alle optaget
Datamatiker, Grenaa4,3Alle optaget
University College Nordjylland
Datamatiker, Aalborg SV4,8Alle optaget
AP.P. in Computer Science, Aalborg SVAlle optaget-
 
 Antal ansøgereAntal optagne
 Total1. prioritetKvote 1+2Standby
Københavns Erhvervsakademi
Datamatiker, København3241266515
AP. P. in Computer Science, København3421334410
Erhvervsakademiet CBA
Datamatiker, Lyngby22088728
AP.P. in Computer Science, Lyngby19141343
Erhvervsakademi Sjælland
Datamatiker, Roskilde (sommer)15763641
Datamatiker, Roskilde (vinter)418150
AP.P. in Computer Science, Roskilde (sommer)30662235
AP.P. in Computer Science, Roskilde (vinter)36220
Datamatiker, Næstved6428224
Erhvervsakademi Lillebælt
Datamatiker, Odense14675565
AP.P. in Computer Science, Odense22856281
Datamatiker, Vejle6831360
Erhvervsakademi Sydvest
Datamatiker, Esbjerg7643302
AP.P. in Computer Science, Esbjerg7123250
Datamatiker, Sønderborg3519133
AP.P. in Computer Science, Sønderborg3713140
Erhvervsakademi MidtVest
Datamatiker, Herning5627182
Erhvervsakademi Aarhus
Datamatiker, Viby J.15493616
AP.P. in Computer Science, Viby j.23186312
Erhvervsakademi Dania
Datamatiker, Skive5329290
Datamatiker, Grenaa9875650
University College Nordjylland
Datamatiker, Aalborg SV11763494
AP.P. in Computer Science, Aalborg, SV23790494

 

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som uddannet datamatiker kan du arbejde med mange forskellige opgaver inden for informationsteknologien. Du kan både designe it-systemer eller programmere og vedligeholde store databaser.

Du kan også fungere som konsulent og rådgiver og finde ansættelse i små eller store virksomheder.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig med en top-up professionsbacheloruddannelse i webudviklingsoftwareudvikling eller digital konceptudvikling.

En anden mulighed er en relevant diplomuddannelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 3

Thomas Lauersen gik i gymnasiet og tog bagefter en HH-uddannelse. Da Dansk Supermarked søgte...

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.