professionsbachelor i it-sikkerhed
Professionsbacheloruddannelse

It-sikkerhed

På uddannelsen bliver du specialiseret inden for it-sikkerhed. Du lærer bl.a. om bekæmpelse af hackere, ransomware og DDOS-angreb.

Fakta

Navn:
It-sikkerhed
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Relevant erhvervsakademiuddannelse
Økonomi:
SU

Professionsbacheloruddannelsen i it-sikkerhed er en overbygningsuddannelse til erhvervsakademiuddannelserne datamatiker og it-teknolog.

Du får kompetencer inden for governance, herunder de gode procedurer for at undgå angreb samt forensic, som handler om, hvordan man opklarer og dokumenterer angreb.

Som færdiguddannet kan du søge job som fx Information Security Officer, it-sikkerhedskonsulent, it-sikkerhedsingeniør.

Foto: Getty Images 

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsens mål er, at du selvstændigt kan varetage arbejdet med at analysere, planlægge og vurdere it-sikkerhedsmæssige forhold ved drift, kontrol og udvikling i både private og offentlige virksomheder.

Fagområder

 • Systemsikkerhed og sikkerhedsledelse (it-governance): Du lærer centrale teorier og metoder til at forhindre, detektere og reagere over for trusler mod fortrolighed, integritet og tilgængelighed af systemer og applikationer, herunder praktisk sikring af virksomheders udstyr
 • Netværks- og softwaresikkerhed: Du lærer om netværksarkitekturer, medier og protokoller, samt de enheder og andre foranstaltninger, der anvendes til at forhindre, detektere og reagere over for trusler mod fortrolighed, integritet og tilgængelighed af netværkskommunikation

Fagmoduler

 • Introduktion til it-sikkerhed
 • Sikkerhed it-governance
 • Systemsikkerhed
 • Netværks- og kommunikationssikkerhed
 • Softwaresikkerhed
 • Videregående sikkerhed i it-governance

Eksempler på valgmoduler

 • Forensic Analyse og Incident Response
 • Data Science for it-sikkerhed
 • Malware-analyse
 • Anvendt kryptografi
 • Network Penetration Testing

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i it-sikkerhed. Den engelske titel er Bachelor of IT Security.

Undervisning

Undervisningen er en kombination af forelæsninger, holdundervisning, læse- og studiegrupper og vejledning.

Sprog

En del af undervisningen på uddannelsen foregår på engelsk, og du kommer til at læse engelsk litteratur.

Praktik

På tredje semester skal du i praktik i en virksomhed. Her får du mulighed for at koble den teoretiske viden, du har fået på første og andet semester med praktisk erfaring.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojektet.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

Individuel vurdering

Hvis du har en anden uddannelsesbaggrund, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en individuel vurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Lokale adgangskrav

Ud over ovenstående adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Erhvervsakademi

 • Engelsk B eller kundskaber svarende til engelsk B

Optagelse

Ansøgningsfrist kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted. Du finder ansøgningsskemaet online på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kontakt uddannelsesstedet for mere info om tilmelding og optagelse.

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Læs om optagelse generelt

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som professionsbachelor i it-sikkerhed kan du stå for analyse, planlægning og vurdering af it-sikkerheden i forbindelse med drift, kontrol og udvikling af it-systemer.

Du kan fx søge job som Information Security Officer, It-sikkerhedskonsulent, It-sikkerhedsingeniør, Data Protection Officer, SOC Analyst, IT Revisor, Cybersikkerhedsspecialist, Sikkerhedsrådgiver til informationssikkerhed eller It-sikkerhedsansvarlig.

Mere uddannelse

Du vil have mulighed for at udbygge din viden med fx en diplom- eller masteruddannelse, som du kan tage sideløbende med et arbejde:

Efter en konkret vurdering kan du også have mulighed for optagelse på en kandidatuddannelse.

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information