professionsbachelor i it-sikkerhed
Professionsbacheloruddannelse

It-sikkerhed

Uddannelsen er for dig, som vil arbejde specialiseret inden for it-sikkerhed.

Fakta

Navn:
it-sikkerhed
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Relevant erhvervsakademiuddannelse
Økonomi:
SU

Professionsbacheloruddannelsen i it-sikkerhed er en top-up til erhvervsakademiuddannelserne Datamatiker og IT-teknolog.

Du bliver ekspert i bekæmpelsen af hackere, ransomware og DDOS-angreb, og du får kompetencer indenfor governance: de gode procedurer for at undgå angreb,  samt forensic: hvordan man opklarer og dokumenterer angreb.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsens mål er, at du selvstændigt kan varetage arbejdet med at analysere, planlægge og vurdere it- sikkerhedsmæssige forhold ved drift, kontrol og udvikling i både private og offentlige virksomheder.

Uddannelsen varer 1½ år og indeholder seks fagmoduler, en række valgmoduler, et praktikforløb og et afsluttende bachelorprojekt. Uddannelsens fagområder er:

Systemsikkerhed og sikkerhedsledelse (IT-Governance): Du lærer centrale teorier og metoder til at forhindre, detektere og reagere over for trusler mod fortrolighed, integritet og tilgængelighed af systemer og applikationer, herunder praktisk sikring af virksomheders udstyr. Du lærer også at tilrettelægge sikkerhedsarbejdet i organisationen samt om grundlæggende principper og antagelser i it-sikkerhed herunder etiske, juridiske, politiske og ledelsesmæssige aspekter af it-sikkerhedsarbejdet.

Netværks- og softwaresikkerhed: Fagområdet indeholder netværksarkitekturer, medier og protokoller, samt de enheder og andre foranstaltninger, der anvendes til at forhindre, detektere, og reagere over for trusler mod fortrolighed, integritet og tilgængelighed af netværkskommunikation. Fagområdet indeholder yderligere arbejde med sikkerhedsperspektivet i software, blandt andet programkvalitet og betydning af fejl- og datahåndtering for en software-arkitekturs sårbarheder. Der arbejdes med forskellige designprincipper, herunder ”security by design” og ”privacy by design”.

De seks fagmoduler er følgende:

  • Introduktion til it-sikkerhed
  • Sikkerhed it-governance
  • Systemsikkerhed
  • Netværks- og kommunikationssikkerhed
  • Softwaresikkerhed
  • Videregående sikkerhed i it-governance

Valgmodulerne kan fx være:

  • Network Penetration Testing
  • Forensic Analysis
  • Security Information and Event Management

På tredje semester skal du i praktik i en virksomhed. Her får du mulighed for at koble den teoretiske viden, du har fået på første og andet semester med praktisk erfaring.  Du afprøver arbejdsområder og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner.

Uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af et bachelorprojekt.

Undervisningen foregår i en kombination af forelæsninger, holdundervisning, arbejde i læse- og studiegrupper og vejledning i forbindelse med individuelle og fælles arbejdsopgaver.

En del af undervisningen på uddannelsen foregår på engelsk, og du kommer til at læse engelsk litteratur.

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i it-sikkerhed. Den engelske titel er Bachelor of IT Security.

Uddannelsen udbydes i Aarhus, Aalborg, Odense og København.

Eksamen

Hvert fag afsluttes med en eksamen. På tredje semester afsluttes praktikken med udarbejde af en rapport og hele uddannelse afsluttes med udarbejde af bachelorprojektet.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have én af følgende uddannelser:

Hvis du har en anden uddannelsesbaggrund, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en individuel vurdering. Kontakt uddannelsesstedet for at høre nærmere.

Optagelse

Ansøgningsfrist kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted.

Ansøgningsskema finder du online på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kontakt uddannelsesstedet for mere info om tilmelding og optagelse.

Uddannelsesstart

Uddannelsesstart er i sidste halvdel af august måned.

Der er vinterstart på uddannelsen 1. februar.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som professionsbachelor i it-sikkerhed kan du professionelt og selvstændigt stå for analyse, planlægning og vurdering af it-sikkerheden i forbindelse med drift, kontrol og udvikling af it-systemer. Du kan fx søge job med titler som: Information Security Officer, It-sikkerhedskonsulent, It-sikkerhedsingeniør, Data Protection Officer, SOC Analyst, IT Revisor, Cybersikkerhedsspecialist, Sikkerhedsrådgiver til informationssikkerhed og It-sikkerhedsansvarlig.

Mere uddannelse

Du vil have mulighed for at udbygge din viden med en videregående uddannelse på deltid, som du senere kan tage sideløbende med et arbejde. Det kan være en diplomuddannelse eller en masteruddannelse. Efter en konkret vurdering kan du også have mulighed for optagelse på en kandidatuddannelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information