Studerende på uddannelsen i it-arkitektur
Professionsbacheloruddannelse

It-arkitektur

På uddannelsen lærer du at få virksomhedens it til at fungere som en helhed. Dit fokus er at skabe værdi for virksomheden og brugerne.

Fakta

Navn:
It-arkitektur
Varighed:
3,5 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at udvikle digitale løsninger, der både er funderet i virksomhedens strategi og kultur samt omverdenens teknologiske og digitale udvikling.

Du får undervisning i it-faglige discipliner som programudvikling, databasedesign og systemudvikling, og får samtidig kompetencer inden for forretningsforståelse, projektstyring og brugerinddragelse.

Som færdiguddannet kan du fx søge job som informationsarkitekt, it-projektleder eller software- eller systemudvikler.

Foto © Erhvervsakademi Aarhus

Fold alle afsnit ud

Indhold

En virksomheds it-arkitektur er dens samlede anvendelse af it. Som it-arkitekt kan du binde eksisterende it-løsninger sammen i en ny helhed, så de understøtter virksomheden og dens behov. 

På uddannelsen arbejder du helhedsorienteret med virksomhedens it-systemer og du lærer at opsamle, bearbejde og strukturere data.

Fokus

Uddannelsen har fokus på både teknologi, forretning og lederskab. Du lærer at lede forandringsprocesser, så virksomheden løbende udvikler sig med hjælp fra en gennemtænkt digital arkitektur.

Du får tekniske kompetencer inden for fx datamodellering og programmering og indenfor planlægning, udvikling og implementering af it-løsninger. Du lærer at afdække behov, involvere brugerne og skrive kravspecifikationer og får samtidig viden om organisation- og forretningsudvikling.

Fag

Uddannelsens fag ligger inden for tre kerneområder:

 • Forretningsarkitektur: Du lærer om entreprise arkitektur - og virksomhedens forretningsgrundlag og digitaliseringsbehov. Fokus er på hele virksomheden og på, hvordan it kan anvendes optimalt
 • Informationssystemarkitektur: Du lærer om moderne udviklingsmiljøer og softwarekonstruktion. Fokus er på programkonstruktion, webteknologier, app-udvikling og systemarkitektur
 • Teknologisk arkitektur: Du lærer om it-systemers arkitektur. Fokus er på virksomhedens tilgang til og anvendelse af data. Der arbejdes med databasedesign, datamodellering og dataudveksling baseret på moderne og efterspurgte webteknologier og cloud-løsninger

Titel 

Som færdiguddannet får du titlen professionsbachelor i it-arkitektur. Den engelske titel er Bachelor of IT Architecture.

Undervisning

Undervisningen er dialog- og casebaseret og foregår som klasseundervisning og gruppearbejde.

Det meste af studietiden arbejder du på projekter, og der vil være samarbejde med virksomheder fra branchen og virksomhedsbesøg. 

Praktik

På 6. semester er der praktik i en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner.

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed

Specifikke adgangskrav:

 • Matematik B

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Erhvervsakademi Aarhus

Da dele af undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 83
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Københavns Erhvervsakademi (KEA)

Da dele af undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 83
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)3,7AO
IBA Erhvervsakademi Kolding  
Kolding (Sommerstart)AO
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København N (Sommerstart)5,83,0

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du få job inden for både private og offentlige virksomheder, hvor du kan løse opgaver som it-specialist.

Du kan fx søge stillinger som: 

 • Informationsarkitekt/it-arkitekt
 • It- forretningskonsulent
 • Software- eller systemudvikler
 • Løsningsarkitekt
 • It projektleder
 • Teknisk projektleder
 • User Experience Engineer

Mere uddannelse

Du har mulighed for at søge optagelse på relevante kandidatuddannelser. 

Love og regler

Bekendtgørelsen om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. 

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. 

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information