Studerende på uddannelsen i it-arkitektur
Professionsbacheloruddannelse

It-arkitektur

På uddannelsen lærer du at få virksomhedens it til at fungere som en helhed. Dit fokus er at skabe værdi for virksomheden og brugerne.

Fakta

Navn:
It-arkitektur
Varighed:
3,5 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Med uddannelsen i it-arkitektur bliver du i stand til at udvikle digitale løsninger, der både er funderet i virksomhedens strategi og kultur samt omverdenens teknologiske og digitale udvikling.

Du lærer it-faglige discipliner som programudvikling, databasedesign og systemudvikling, og får samtidig kompetencer inden for forretningsforståelse, projektstyring og brugerinddragelse.

Som færdiguddannet kan du fx søge job som informationsarkitekt, it-projektleder eller software- eller systemudvikler.

Foto © Erhvervsakademi Aarhus

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

En virksomheds it-arkitektur er dens samlede anvendelse af it. Som it-arkitekt kan du binde eksisterende it-løsninger sammen i en ny helhed, så de understøtter virksomheden og dens behov. 

På uddannelsen arbejder du helhedsorienteret med virksomhedens it-systemer og du lærer at opsamle, bearbejde og strukturere data.

Uddannelsen har fokus på både teknologi, forretning og lederskab. Du lærer at lede forandringsprocesser, så virksomheden løbende udvikler sig med hjælp fra en gennemtænkt digital arkitektur.

Du får tekniske kompetencer inden for fx datamodellering og programmering og indenfor planlægning, udvikling og implementering af it-løsninger. Du lærer at afdække behov, involvere brugerne og skrive kravspecifikationer og får samtidig viden om organisation- og forretningsudvikling.

Indhold

Uddannelsen varer 3 ½ år, heraf indgår 20 ugers praktik i en virksomhed.

Uddannelsens fag ligger inden for tre kerneområder:

 • Forretningsarkitektur: Du lærer om entreprise arkitektur - og virksomhedens forretningsgrundlag og digitaliseringsbehov. Fokus er på hele virksomheden og på, hvordan it kan anvendes optimalt. Du lærer om forretningsudvikling, kravspecifikationer, projektstyring, brugerinvolvering og implementeringsaktiviteter.
 • Informationssystemarkitektur: Du lærer om moderne udviklingsmiljøer og softwarekonstruktion. Fokus er på programkonstruktion, webteknologier, app-udvikling og systemarkitektur. Du lærer forskellige metoder til IT-udvikling.
 • Teknologisk arkitektur: Du lærer om it-systemers arkitektur. Fokus er på virksomhedens tilgang til og anvendelse af data. Der arbejdes med databasedesign, datamodellering og dataudveksling baseret på moderne og efterspurgte webteknologier og cloud-løsninger.

Undervisningen

Undervisningen er dialog- og casebaseret og foregår som klasseundervisning og gruppearbejde. Det meste af studietiden arbejder du på projekter og der vil være samarbejder med virksomheder fra branchen og virksomhedsbesøg. 

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt.

Praktik og udlandsophold

På 6. semester er der praktik i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. I praktikken afprøver du et arbejdsområde og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner.

Titel 

Som færdiguddannet får du titlen professionsbachelor i it-arkitektur, på engelsk Bachelor of IT Architecture.

 

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed

Specifikke adgangskrav:

 • Matematik B

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Udenlandsk eller international eksamen

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Første studiestart er i januar 2021. Derefter er der studiestart i januar og august.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)4,3AO
IBA Erhvervsakademi Kolding  
Kolding (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du få job inden for både private og offentlige virksomheder, hvor du kan løse opgaver som it-specialist.

Du kan fx søge stillinger som: 

 • Informationsarkitekt/it-arkitekt
 • It- forretningskonsulent
 • Software- eller systemudvikler
 • Løsningsarkitekt
 • It projektleder
 • Teknisk projektleder
 • User Experience Engineer

Mere uddannelse

Du har mulighed for at søge optagelse på relevante kandidatuddannelser. 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information